21kwiecień2021     ISSN 2392-1684

Portowe Centrum Logistyczne w PORCIE GDYNIA

Gdynia - Rośnie portowe Centrum Logistyczne

Budowa nowego portowego zaplecza wyprzedza harmonogram o kilka miesięcy. Centrum Logistyczne Portu Gdynia, które zajmie łącznie około 30 hektarów terenu na zachód od portu, ma już niemal gotowe uzbrojenie podziemne i wzmocnione podłoże. Trwa też budowa zbiornika retencyjnego. Realizacja inwestycji będzie kosztować ponad 70,7 mln złotych.

Rośnie liczba przeładunków w Porcie Gdynia, rosną też nowe inwestycje. Zdecydowanie szybciej, niż zaplanowano to w harmonogramie, przebiega budowa centrum logistycznego. Generalny wykonawca, sopocka firma NDI, informuje o kilkumiesięcznym wyprzedzeniu poszczególnych etapów.

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 49
BIELIK aDSC0944

Ostatni Kobben żegna się ze służbą

Dziś w godzinach przedpołudniowych do Gdańskiej Stoczni Remontowej przyszedł na holu dwóch gdańskich pchaczy (NOSOROŻEC G-01 i NOSOROŻEC G-02) ostatni okręt podwodny z serii tzw. Kobbenów – ORP BIELIK (296). Podzieli on los, jaki spotkał kilka tygodni temu jego bliźniaka ORP SĘP (295). Do Gdyni powróci już jako wydmuszka, skorupka bez żadnej wartości nie tylko bojowej, ale i ruchowej. Akumulatory zastąpione zostaną betonem, wszystkie jeszcze przydatne części wymontowane, wciąż trzymający się na wodzie wypatroszony kadłub oferowany będzie potencjalnym nabywcom za około 750.000 złotych. Jeśli nie zostanie sprzedany, co jest najbardziej prawdopodobnym wariantem, będzie pewnie po cichu zezłomowany.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 245
strazak 26 aktualnosci

Remontowa Shipbuilding wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na budowę statku pożarniczego

Statek będzie pełnił służbę w granicach portu, gdzie gospodarzem jest ZMPSiŚ. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczanie akwenu portowego przed pożarem, ochrona przeciwpożarowa i asysta, np. gazowców w porcie Świnoujście.

Zamówienie jest częścią Projektu, który został uwzględniony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Według wytycznych postępowania, statek powinien być przekazany w IV kwartale 2022 roku. Będzie trzecią jednostką tego typu we flocie ZMPSiŚ SA. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak – 24, w Świnoujściu zaś Strażak – 26.

Fot. ZMPSiŚ SA
Źródło: Remontowa Shipbuilding

  • Nasz Bałtyk
  • Odsłony: 81
ISKRA aDSC0803

ORP ISKRA odholowana do Stoczni Wojennej

Dziś rano dwa holowniki Marynarki Wojennej (H-3 LESZKO i H-7) wyprowadziły stojący od dawna bezczynnie w Porcie Wojennym żaglowiec ORP ISKRA do Stoczni Wojennej. Najprawdopodobniej okręt wymaga remontu. Jako że nie jest klasyfikowany w Polskim Rejestrze Statków niemożliwe jest jednak sprawdzenie, czy jest to przewidziany planowo remont klasyfikacyjny.

ISKRA to okręt szkolny polskiej Marynarki Wojennej, konstrukcja światowej sławy „ojca” żaglowców inż. Zygmunta Chorenia, trzymasztowa barkentyna projektu B79/II, młodsza siostra Pogorii (B79/I). Jej budowę rozpoczęto w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1981 roku, w następnym roku w sierpniu weszła już do służby. Oznaczona jest numerem burtowym 253, o czym pewno mało kto wie.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 329
2xKARSTENSEN aDSC0791

Precyzyjne manewry na placu stoczni KARSTENSEN

W gdyńskiej stoczni Karstensen miała wczoraj miejsce trudna, skomplikowana, dwuczęściowa operacja. Z hali produkcyjnej wyjechał na plac kompletny kadłub o stoczniowym oznaczeniu NB 466 i stanął obok dużej sekcji śródokręcia NB 455. Trudność operacji polegała na tym, że ze względu na wielkość obu statków i ograniczenia placowe możliwości manewrowe były nadzwyczaj skromne. Kadłuby minąć się musiały w odległości nie większej niż 50 cm, co wymagało zegarmistrzowskiej wręcz precyzji wykonania i nadzwyczaj starannego przygotowania logistyczno-technicznego. Po postawieniu NB 466 obok NB 455 przystąpiono do drugiej części operacji, polegającej na wprowadzeniu NB 455 do hali produkcyjnej w miejsce NB 466.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 116