28marzec2023     ISSN 2392-1684

„Wanda”
Pasażerski statek żeglugi przybrzeżnej „Wanda”