01październik2020     ISSN 2392-1684

Święto Morza Gdynia 2015

Fundacja Empatia zaprasza do zwiedzania jachtu „Empatia Polska”

jacht empatia polska

Fundacja Empatia zaprasza do zwiedzania jachtu „Empatia Polska”. Niezwykłą jednostkę będzie można zobaczyć i wejść na jej pokład, 22 i 27 czerwca.

„Empatia Polska” to jacht przeznaczony dla niepełnosprawnych żeglarzy, którzy maja ograniczone możliwości poruszania się. Bez problemu korzystać z niego mogą także seniorzy. Powstał na potrzeby Fundacji Empatia działającej na rzecz integracji społecznej. Podstawowym jej celem jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ludzi starszych i młodzieży z biednych i wielodzietnych rodzin. Fundacja chce również nieść pomoc ludziom z tzw. problemem wypalenia. Misją Fundacji jest propagowanie integracji wszystkich ludzi, niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności, wykształcenia, zamożności czy kraju pochodzenia.

Dzieje się to poprzez podejmowanie działań mających na celu z jednej strony stawianie wyzwań podnoszących samoocenę ludzi niepełnosprawnych z drugiej poprzez organizowanie niezapomnianej przygody pod żaglami na dużych jednostkach morskich oraz na barkach motorowych w rejsach śródlądowych.

Misja Fundacji Empatia składa się z dwóch podstawowych założeń. Pierwsze dotyczy pokonywania panujących wciąż uprzedzeń i błędnych wyobrażeń dotyczących niepełnosprawności. Drugie ma na celu umożliwienie ludziom niepełnosprawnym pokazanie sobie oraz innym, czego tak naprawdę potrafią dokonać w sprzyjających, chodź dotąd jeszcze nie znanych dla nich warunkach.

Istnieją dwa powody, dla których jednostki żaglowe tak dobrze sprawdzają się przy realizacji misji Fundacji Empatia. W dzisiejszych czasach bardzo mało osób niepełnosprawnych zetknęło się w swoim życiu z przygodą jaką daje pływanie na jednostkach pływających co sprzyja podniesieniu ich poziomu satysfakcji, pewności siebie, otwartości i nabywaniu gotowości do przekraczania granic. Ponadto żeglowanie wymaga pracy zespołowej, dzięki czemu załoga uczy się jak rozpoznawać wrodzone zdolności i mocne strony, jak ze sobą rozmawiać , wzajemnie się motywować oraz w jaki sposób obcować z ludźmi, z którymi w takich okolicznościach nigdy by się nie spotkali.

Jachtem może płynąć 6-7 osób, w tym 4-5 osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. Podczas Święta Morza w Gdyni jacht będzie udostępniony wszystkim, którzy chcą zapoznać się z problematyką żeglarstwa osób niepełnosprawnych, w godzinach 10-18 w dniu 22 czerwca (poniedziałek) oraz 27 czerwca (sobota).


Źródło: Andrzej Minkiewicz, fot. Dariusz Olejniczak / swietomorza.eu

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter