25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

190 / Pływające centrum badań kosmicznych / Ekspresowiec HEL / Leonid Teliga