28marzec2023     ISSN 2392-1684

Krzysztof Stefański, STOCZNIA im. KOMUNY PARYSKIEJ