26październik2021     ISSN 2392-1684

186 / Inwestycje miejskie w Gdyni / Kronika / Stocznie we Francji