27listopad2021     ISSN 2392-1684

70/ Dążenia kolonjalne

00-front-nb

„... naturalne przyczyny, konieczności życiowe narodu młodego, który ma prawo i chce osiągnąć lepsze warunki bytu, ... , powodują, że budzi się w niem ... „świadomość kolonjalna”. Świadomość ta, by mogła oddziaływać na opinie obcych musi być powszechna, znaleźć wyraz w ściśle określonych, wyraźnych dążeniach...” – to słowa z artykułu wstępnego pt „Dążenia kolonjalne”, wydrukowane w grudniowym zeszycie miesięcznika „Morze” w 1935 roku.

Pozostając w temacie, Kazimierz Jeziorański wskazuje na potrzebę, ba, wręcz konieczność polskich kolonii w artykule „dobrobyt a kolonje”.

Przykład kolonizatora, któremu się udało – to fotorelacja R. Surałły o zakładzie stolarskim p. Smolińskiego w Duali w Kameruníe francuskim. Propaganda sukcesu nie była wymysłem epoki Gierka.

Do „kolonjalnego” kompletu pasuje również ostatnia strona okładki.

W ostatnich latach coś nam padła idea kolonjalna. Jedyny, który ją jeszcze krzewi i za nią otwarcie tęskni, to nasz słynny telewizyjny bosy podróżnik. Szczególnie polecam tu jego film o Madagaskarze!

00-front-nb

01-nb

02-nb

03-nb

04-nb

05-nb

Opracował i skanował: Antoni Dubowicz, grudzień 2014

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież