174 / Kolonie / Kolonie / Kolonie / Kolonie / ORP Gryf

00 nb

Kwietniowy numer MORZA z 1938 roku jest prawie wyłącznie kolonialny. Tak bardzo, że trudno znaleźć w nim jakikolwiek inny temat!

Dla przykładu:

Strona tytułowa – „Dni Kolonialne”; strona 2-3 - „Zagadnienia surowcowe w Genewie” – rozmowa z p. Adamem Rose, wiceministrem przemysłu i handlu; strona 5-6 – „Polski pominąć nie można”(autor J. Dębski); strona 7 – „Polska musi mieć kolonie”, napisane przez Przewodniczącego Wydziału Kolonialnego Zarządu Głównego LMK dra W. Rosińskiego; strona 8-10 – „Zagadnienie emigracji”, tekst Władysława Mazurkiewicza. Na stronach 11-13 „Afryka mówi” głosem M. Walentynowicza (to ten od Koziołka Matołka); strony 14-16 to z kolei „Produkcja Afryki Murzyńskiej”, dzieło Zbigniewa Kozłowskiego.

Mało? Proszę bardzo, jest i więcej. Niejaki Wł. Szawernowski opisuje na str. 17-18 „Dzień na faktorii”, Kazimierz Armin jest (na stronie 19-20) ”W wolnej republice czarnych” (nie w Watykanie, w Liberii). „Wspomnienia polskiego kolonisty” snuje zaś Juliusz Gebethner na stronach 21-22.

Ech, może już wystarczy, co?

Nie uciekniemy jednak od okładki z murzyńskim ludem pod palmami gdzieś w Gwinei Francuskiej

A gdzie to MORZE, spytacie?

Jest i trochę morza, choć nadzwyczaj skromnie - jednostronicowy, lecz interesujący, historycznie cenny artykuł Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „Gryf”, podpisany przez Inż. J.G.

„… 6 marca 1938 roku o godzinie 8.30 salut admiralski 13 strzałów oznajmił, że oto przybył Polsce nowy okręt wojenny – największy z istniejących dotychczas. O. R. P. „Gryf”, przezwyciężywszy silne sztormy na morzach Północnym i Bałtyckim … zacumował się szczęśliwie w Gdyni.

 …

A radując się przybyciem „Gryfa” myśleć już winniśmy o dalszych, coraz to większych i silniejszych okrętach – realizatorach naszych nadziei na lepsze jutro i naszej wolności suwerennej…”

Co zaś było naszą nadzieją na lepsze jutro? Wiadomo – KOLONIE! Obecne nawet na ostatniej (i przedostatniej) stronie okładki.

00 nb

01 nb

02 nb

03 nb

04 nb

Opracowanie i skan: Antoni Dubowicz, kwiecień 2018

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież