22czerwiec2024     ISSN 2392-1684

WYKAZ POLSKICH KUTRÓW (1) – typ MIR-20

MIR-Huras

Niewiele jest opracowań, dotyczących floty kutrowej w Polsce. Najobszerniejszym potraktowaniem tematu jest wydana przez MIR w 2002 roku książka Wiesława Bladego „Polska flota rybacka w latach 1021 – 2001”. Z kolei w obecnym roku (2014) ukazała się nadzwyczaj ciekawa (nie tylko dla fachowców) albumowa publikacja Bohdana Hurasa i Franciszka Necla „Kutry z Wielkiej Wsi”. Obie pozycje powinny obowiązkowo znaleźć się w każdej „rybackiej” bibliotece, informacje w nich zawarte są jednak siłą rzeczy fragmentaryczne lub niekompletne.

Próby bardziej całościowego opracowania wykazu polskich kutrów (i ich losów) podjął się dla Naszego Bałtyku Dariusz "Chemik" Tustira. Wykonał on mrówczą pracę śledczą, przekopując się między innymi przez listy Polskiego Rejestru Statków z ostatnich kilkudziesięciu lat. Mamy nadzieję, że wykaz ten pozwoli przyczynić się do usystematyzowania i uzupełnienia dostępnych informacji.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Początek zorganizowanego rozwoju rybołówstwa w Polsce wiąże się z powstaniem w grudniu 1928 roku Stowarzyszenia Morski Instytut Rybacki, które nie tylko umożliwiało rybakom zakup kutrów, ale wybudowało też w Gdyni w 1930 roku wyciąg kutrowy, który przekształcił się w następnych latach w stocznię rybacką. W zlokalizowanym przy wyciągu warsztacie rozpoczęto w roku 1931 produkcję pojedyńczych jednostek. MIR przekazywał je rybakom w korzystną dzierżawę, tak skalkulowaną, by raty mogły zostać spłacone w ciągu 10 lat. W 1936 roku MIR poszedł o krok dalej i zamówił w biurze konstrukcyjnym Stoczni Rybackiej dokumentację techniczną 15-metrowego drewnianego kutra. Tak rozpoczęła się w Polsce pierwsza seryjna produkcja kutrów, znanych jako typ MIR-20 (MIR od nazwy zleceniodawcy, 20 od kolejnego numeru budowy). Budowano je do 1939 roku. Wybuch wojny przerwał produkcję, którą podjęto ponownie w 1946 roku. Zmodyfikowaną, opartą na przedwojennej dokumentację techniczną opracowało Biuro Konstrukcyjne Stoczni Północnej w Gdańsku, kutry zaś, oznaczone jako typ MIR-20a, budowano w Stoczni Rybackiej w Gdyni. W wykazach PRSu niektóre z nich figurują jako typ KG-150, inne zaś, budowane w Stoczni Rybackiej Gdańsk-Sianki (kadłuby) i wyposażane później w Gdyni oznaczone zostały jako typ KS-150.

Przedstawiamy oto pierwszą część WYKAZU POLSKICH KUTRÓW (w zamierzeniu są dalsze), obejmującą kutry MIR-20, MIR-20a oraz KG-150 i KS-150.

(red/AD)

1.) Lech Gdy 14, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 20
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 20, położenie stępki VI.1936, ukończony XI.1936, rejestracja 30.IV.1937
oznaka MIR-u: MIR 20; od I.poł.50-tych: PRS 41042 --> od 1975: PRS 410042
sygnał wywoławczy: SOEJ (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOUF (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1936: 22.9 BRT, 10.9 NRT; 15.15×4.81×? m, głębokość kadłuba 1.89 m; silnik Perkun, 60 KM, pomocnicze ożaglowanie ok. 43 m kw.
charakterystyka w 1937: 22.24 BRT, 10.93 NRT; 15.10×4.81×? m, głębokość kadłuba 1.90 m; silnik Perkun, 60 KM, pomocnicze ożaglowanie ok. 43 m kw.
charakterystyka w 1948: silnik Hundestedt, 75 KM, pom. ożagl. ok. 43 m kw.
charakterystyka w I.1959: 23.43 BRT, 6.90 NRT, 7 ton; 15.20(całk.)/15.07(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 1.85 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, nr silnika 2689, rok produkcji silnika 1953, 70 KM; 8 węzłów
XI.1936: ukończony jako Lech Gdy 14 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jakub Dettlaff II; Gdynia)
30.IV.1937: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
29.VIII.1939: zmobilizowany, T-? (z numerem w zakresie od 1 do 24) (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
wcielony do Oddziału Kutrów, nie obsadzony przez załogę
UWAGA: Prawdopodobnie w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej nie namalowano oznaczenia na kadłubie i kuter w dalszym ciągu używał swojego znaku rybackiego Gdy 14
1.IX.1939: w trakcie holowania z Gdyni do Helu, porzucony na Zat. Gdańskiej z powodu awarii silnika holującego go kutra „Daniel” (WWs 37)
2.IX.1939: dryfujący na Zatoce Gdańskiej, odnaleziony przez niemiecki kuter trałowy „R 38” i przeholowany do Piławy
3(?).IX.1939: pomocniczy trałowiec Gdy 14 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                      przydzielony do Hafenschutzflotille Pillau
X.1939: Got 14 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jakub Dettlaff II; Gotenhafen), bandera Niemiec
                      pozostawał w dyspozycji Kriegsmarine
1940: zarekwirowany, pomocniczy dozorowiec DH 17 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                      przydzielony do Hafenschutzflotille Howacht
pocz.1941(?): pomocniczy trałowiec M 3118 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                     przydzielony do 31.Minensuchflolotille
po 9.V.1945: NFV 2 MA 1, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
31.VII.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
31.VIII.1946: powrócił do kraju
IX.1946: Der-6 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Wacław Grzelak; Derłowo)
pocz.1947(?): Dar-6 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Wacław Grzelak; Darłów)
V.1947(?): Dar-6 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Wacław Grzelak; Darłowo)
I.1948: Dar-6 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Wacław Grzelak; Darłowo)
27.III.1949 godz. 02:30: wszedł we mgle na mieliznę koło latarni Czołpino (szyper Wacław Grzelak
10.V.1949: ściągnięty
II.poł.1949: Dar-6 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Rybacko-Przemysłowa Spółdzielnia Pracy „Łosoś”; Darłowo)
I.1950: Dzi-68 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Dziwnów)
VIII.1950: Koł-3 (Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Kołobrzeg)
1951(?): Koł-3 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Kołobrzeg)
II.poł.50-tych: Koł-3 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Kołobrzeg)
1953-1954: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Vølund M-230, nr silnika 2689, rok produkcji silnika 1953, 70 KM
VII.1956: Koł-3 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Bałtyk”; Kołobrzeg)
V.1963: Wła-63 (Józef Budzisz, Albert Dettlaff i Stefan Hadas; Władysławowo)
V.1975: Wła-63 (Franciszek Adas; Władysławowo)
1979: sprzedany Piotrowi Zalewskiemu z Gdańska, z przeznaczeniem na jacht
I.1980: przeholowany z Władysławowa do Gdanska
1980: wykreślony z Rejestru PRS-u

2.) Ludwika Gdy 67, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 21
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 21, ukończony I.1937, rejestracja 26.X.1937
oznaka MIR-u: MIR 21; od I.poł.50-tych: PRS 41313
sygnał wywoławczy: SOER (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOUG
charakterystyka w 1937: 22.4 BRT, 11.15 NRT; 15.14×4.85×? m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM, pom. ożagl. ok. 43 m kw.
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 15.10(rej.)×4.99×? m, głębokość kadłuba 1.84 m; silnik 2-cyl. Skanda 262A, nr silnika 222724, rok produkcji silnika 1948, 85 KM; 9 węzłów
I.1937: ukończony jako Ludwika Gdy 67 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Ludwik Staszewski; Gdynia)
26.X.1937: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Got 67 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Ludwik Staszewski; Gotenhafen), bandera Niemiec
1940: zarekwirowany, Got 67 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
          w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
1941(?): zwrócony, Got 67 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Ludwik Staszewski; Gotenhafen), bandera Niemiec
I.poł.40-tych: Go 42, bandera Niemiec
po 9.V.1945/przed VIII.1946: NFV 1, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
31.VII.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
31.VIII.1946: powrócił do kraju
IX.1946: Dar-8 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Bolesław Tomicki; Derłowo)
pocz.1947(?): Dar-8 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Bolesław Tomicki; Darłów)
V.1947(?): Dar-8 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Bolesław Tomicki; Darłowo)
II.1948: Dar-8 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Bolesław Tomicki; Darłowo)
1950(?): Dzi-75 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Dziwnów)
II.poł.1950: Koł-4 (Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Kołobrzeg)
1951(?): Koł-4 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Kołobrzeg)
II.poł.50-tych: Koł-4 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Kołobrzeg)
1957: Dzi-3 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Dziwnów)
1964: skasowany

3.) Rekin Kuź 17, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 22
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 22, położenie stępki VI.1936, ukończony XII.1936, rejestracja 26.X.1937
oznaka MIR-u: MIR 22; od I.poł.60-tych(?): PRS 41096 --> od 1975: PRS 410096
sygnał wywoławczy: SOES (do X.1939) --> po IX.1939: DBJA --> po 1942: DBFA (do VII.1946) --> I.poł.60-tych(?): SNJM (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1937: 22.43 BRT, 9.60 NRT; 15.10×4.81×? m, głębokość kadłuba 1.90m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM, pom. ożagl. ok. 43 m kw., 7 węzłów
charakterystyka w 1957: 23.45 BRT, 11.53 NRT, 6 ton; 15.10(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.38 m; silnik 4-cyl. Callesen 195, nr silnika 3315, rok produkcji silnika 1950, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1969: 23 BRT, 10 NRT, 6 ton; 15.10(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.38 m; silnik 4-cyl. Callesen 195, nr silnika 3315, rok produkcji silnika 1950, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1972: 23 BRT, 10 NRT, 6 ton; 15.10(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.38 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, nr silnika 44/55, 100 KM; 7 węzłów
XII.1936: ukończony jako Rekin Kuź 17 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Edmund Budzisz; Kuźnica)
26.X.1937: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Kuß 17 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Edmund Budzisz; Kußfelt), bandera Niemiec
24.VIII.1940: zmobilizowany, jednostka pomocnicza Kuß 17 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                   w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
15.IV.1941: zwrócony, Kuß 17 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Edmund Budzisz; Kußfelt), bandera Niemiec
1941: Kuß 17 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Franciszek Hermann; Kußfelt), bandera Niemiec
VII.1942: Germania Kra 2 (Gerhard i Anna Parschauer; Danzig-Krakau), bandera Niemiec
X(?).1942: Germania Kra 2 (właściciel: Gerhard i Anna Parschauer; użytkownik: Marine-Arsenal Gotenhafen), bandera Niemiec
III.1945: zarekwirowany, Germania Kra 2 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
po 9.V.1945/przed VIII.1946: LUF 135 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
31.VII.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
31.VIII.1946: powrócił do kraju
IX.1946: Kuź-68 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Edmund Budzisz; Kuźnica)
II.1948: Kuź-68 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Edmund Budzisz; Kuźnica)
16.III.1949: Wła-40 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Edmund Budzisz; Władysławowo)
I.1951: Wła-40 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Edmund Budzisz; Władysławowo)
1951(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 3315, 100 KM
11.VI.1957: Jas-12 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Józef Muża; Jastarnia)
VI.1957: Jas-12 (Józef Muża; Jastarnia)
X.1957: Jas-12 (Józef, Stefan i Henryk Muża; Jastarnia)
XI.1966: Jas-12 (Jan i Jan Józef Murański; Jastarnia)
XI.1967: w trakcie postoju w porcie helskim (szyper Robert Boszke) został uderzony i uszkodzony przez kuter „Hel-131”
po 1968/przed 1972: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, nr silnika 44/55, 100 KM
XI.1973: Jas-12 (Józef, Kazimierz i Andrzej Józef Dettlaffowie; Jastarnia)
30.III.1974 ok. godz. 7:40: w trakcie Połowów na Głębi Gdaśkiej, wypadł za burtę i utonął szyper (i współwłaściciel) Józef Detlaff
IV.1976: Jas-12 (Kazimierz i Andrzej Józef Dettlaffowie; Jastarnia)
ok.1980: Jas-12 (Teofil Dettlaff; Jastarnia)
VII.1983: rozebrany na opał

4.) Brygida Jas 4, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 28
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 28, ukończony XII.1937, rejestracja 12.V.1938
oznaka MIR-u: MIR 28; od I.poł.50-tych: PRS 41365 --> od 1975: PRS 410365
sygnał wywoławczy: SOEZ (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOEW (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22(rej.)×4.91×1.90 m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM; 7 węzłów; 4 ludzi załogi
charakterystyka w I.1959: 22 BRT, 8 NRT, 6 ton; 15.22(rej.)×4.91×1.90 m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik 4-cyl. Demag, nr silnika 12059, rok produkcji silnika 1944, 72 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1969: 22 BRT, 5 NRT, 6 ton; 15.32(rej.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik 4-cyl. Demag, nr silnika 12059, rok produkcji silnika 1947, 72 KM
XII.1937: ukończony jako Brygida Jas 4 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Adam Długi; Jastarnia)
12.V.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
VIII.1939: unieruchomiony na łowisku przez awarię silnika przyholowany do Gdyni przez kuter dozorczy „Kana”
1.IX.1939: unieruchomiony w Gdyni w oczekiwaniu na naprawę silnika
13.IX.1939: zdobyty przez Niemców w Gdyni, w stanie uszkodzonym
XI.1939: Brigitte P.Hei 4 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Adam Długi; Putzig-Heisternest), bandera Niemiec
25.VIII.1940: zmobilizowany P.Hei 4 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                    w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
I.1941: zwrócony, Brigitte P.Hei 4 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Adam Długi; Putzig-Heisternest), bandera Niemiec
                    przybył z Francji na holu
30.IV.1941: poławiacz torped P.Hei 4 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                    przydzielony do TVA Eckernförde
II.1942: zwrócony, Brigitte P.Hei 4 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Adam Długi; Putzig-Heisternest), bandera Niemiec
VII.1942: zwrócony, Brigitte P.Hei 4 (Adam Długi; Putzig-Heisternest), bandera Niemiec
IV.1945: na polecenie władz niemieckich uczestniczył w ewakuacji wojsk niemieckich, ostrzelany przez sowiecką artylerię, został osadzony na mieliźnie pomiedzy Borem a Helem na Zatoce Gdańskiej,
przed VII.1945: podniesiony
VII.1945: Jas-1 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Długi; Jastarnia)
II.poł.1945: zarekwirowany, Jas-1 (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
pocz.1946: zwrócony, Jas-1 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Adam Długi; Jastarnia)
II.1948: Jas-1 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Adam Długi; Jastarnia)
4.II.1948: w trakcie połowów wyłowił minę morską
12.IX.1949: 25 Mm na płn-zach. od Władysławowa, zderzył się (szyper Antoni Długi) z kutrem „Ust-31”
I.1951: Jas-1 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Adam Długi; Jastarnia)
I.poł.50-tych: (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Antoni Długi; Jastarnia)
V.1955: Jas-1 (Antoni Długi; Jastarnia)
VI.1974: sprzedany Pawłowi Budziszowi z Władysławowa
24.VII.1974: Wła-30 (Paweł Budzisz; Władysławowo)
III.1982: Wła-30 (Klemens Budzisz; Władysławowo)
1984: sprzedany do Jastarni
„uprowadzony” do Karlskrony w Szwecji, załoga poprosiła o azyl, sprzedany
1984(1985?): jacht ???? (Jack Nilsson; Karlskrona), bandera Szwecji
1989: istniał
dalsze losy nieznane

5.) Bernard WWs 5, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 29
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 29, wodowany 1937(?), ukończony XII.1937, rejestracja 12.V.1938
oznaka MIR-u: MIR 29; od I.poł.50-tych: PRS 41087 --> od 1975: PRS 410087
sygnał wywoławczy: SOFA (do X.1939) --> od I.poł.50-tych: SOGF (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM; 8 węzłów
charakterystyka w IX.1945: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.20×4.90×2.2 m; silnik 3-cyl. Deutz, rok produkcji 1941, 80 KM
charakterystyka w 1949: 19.15 BRT, 5.29 NRT, 7 ton; 15.21×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.53 m; silnik 1-cyl. Tuxham QM-185, nr silnika 3193, rok produkcji silnika 1948, 75 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 19 BRT, 5 NRT, 7 ton; 15.21(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.53 m; silnik 4-cyl. Puck A-100, nr silnika 64/99, rok produkcji silnika 1964, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1974: 19 BRT, 5 NRT, 7 ton; 15.20(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.53 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, nr silnika 74/119, rok produkcji silnika 1973(?),100 KM; 8 węzłów
XII.1937: ukończony jako Bernard WWs 5 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jakub Myślisz; Wielka Wieś)
12.V.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
IV.1939: Bernard WWs 5 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Józef Myślisz II; Wielka Wieś)
X.1939: Bernhard Gro 5 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Józef Myślisz II; Großendorf), bandera Niemiec
11.VIII.1940: zmobilizowany, Bernhard Gro 5 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                   w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
I.1942: zwrócony, Bernhard Gro 5 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Józef Myślisz II; Großendorf), bandera Niemiec
1942: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 3-cyl. Deutz, rok produkcji 1941, moc 80 KM
I.1943: zwrócony, Bernhard Gro 5 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Józef Myślisz III; Großendorf), bandera Niemiec
przed III.1945: zatopiony przez Niemców w celu zablokowania portu Władysławowo
VIII.1945: podniesiony przez Ekipę Ratowniczą Stoczni Nr 12, przy udziale rybaków z Wielkiej Wsi
19.IX.1945: Bernard WWs-5 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Myślisz, Wielka Wieś)
II.1948: Bernard WWs-5 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Myślisz, Wielka Wieś)
II.1949: Bernard Wła-5 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Myślisz, Władysławowo)
1949(?): wymiana dotychczasowego silnika na 1-cyl. Tuxham QM-185, nr silnika 3193, rok produkcji silnika 1948, 75 KM
I.1951: Bernard Wła-5 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia, użytkownik: Jan Myślisz, Władysławowo)
VII.1952: Bernard Wła-5 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia, użytkownik: Józef Białkowski, Władysławowo)
IX.1955: Wła-5 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia, użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
13.II.1956: na wysokości Kuźnicy, bierze udział w ściągnięciu z mielizny kutra „Wła-90”
IX.1956: Wła-5 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
16.I.1961 ok. 17.15: w sztormie unieruchomiony przez awarię silnika (szyper Franciszek Ceynowa), holowany do Władysławowa przez kutry „Wła-57” i „Wła-95”, po dwukrotnym zerwaniu holu, zdryfował na mieliznę, ok. 1 Mm na wsch. od Władysławowa, później ściągnięty
XII.1961: holował z łowiska do Władysławowa, uszkodzony i przeciekający kuter „Wła-95”, a po zatonięciu kutra podjął z wody jego załogę.
VI(?).1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-100, rok produkcji silnika 1964, nr silnika 64/99, 100 KM
XI.1967: Wła-5 (Klemens i Jan Schmidt; Władysławowo)
X(?).1973: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1973(?), nr silnika 74/119, 100 KM
III.1974: Wła-5 (Klemens i Józef Schmidt; Władysławowo)
III(?).1975: Wła-5 (Wojciech i Józef Schmidt; Władysławowo)
VII.1984: Wła-5 (Józef Schmidt; Władysławowo)
XI.1987: sprzedany do Szczecina w celu przebudowy na jacht
1990: wykreślony z Rejestru PRS-u

6.) Cecylia Gdy 35, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 30
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 30, ukończony I.1938, rejestracja 12.V.1938
oznaka MIR-u: MIR 30
sygnał wywoławczy: SOFB (do 1940)
charakterystyka w 1938: 22.5 BRT, 8.5 NRT; 15.22×4.91×? m;
I.1938: ukończony jako Cecylia Gdy 35 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Mikołaj Deppisz; Gdynia)
12.V.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
1.IX.1939: poławiał w Skagerraku, przeszedł do Göteborgu (Szwecja), a potem do Bergen (Norwegia),
IV.kw.1939: możliwe, że sprzedany w Norwegii
V(?).1940: rewindykowany przez Niemców, być może Kra 1 (????; Danzig-Krakau), bandera Niemiec
dalsze losy nieznane

7.) Cyryl Chł 30, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 31
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 31, ukończony 1938, rejestracja 12.V.1938
oznaka MIR-u: MIR 31; od I.poł.50-tych: PRS 41251 --> od 1975: PRS 410251
sygnał wywoławczy: SOFC (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SNIK (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m, wysokość boczna 2.20 m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM; 8 węzłów; załoga 4 osoby
charakterystyka w 1949: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 14.87×4.98×? m, wysokość boczna 1.99 m; silnik Vølund, nr silnika 2588, 80 KM; załoga 3-4 osoby
charakterystyka w 1956: 22.83 BRT, 6.69 NRT; 14.57×4.97×1.40 m; silnik Vølund, nr silnika 2588, 80 KM
charakterystyka w 1958: 22.83 BRT, 6.69 NRT; 14.57×4.97×1.40 m; silnik 4-cyl. Skandia 214B, nr silnika 223322, rok produkcji silnika 1954, 120 KM
charakterystyka w 1962: 22.83 BRT, 6.69 NRT; 15.75(rej.)×4.97×1.40 m; silnik 4-cyl. Skandia 214B, nr silnika 223322, rok produkcji silnika 1954, 120 KM
charakterystyka w I.1967: 23 BRT, 7 NRT; 16.00(rej.)×4.97×? m; silnik 4-cyl. Scandia 214B, nr silnika 223222, rok produkcji silnika 1954, 120 KM
1938: ukończony jako Cyryl Chł 30 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Józef Czapp; Chłapowo)
12.V.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Chl 30 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Józef Czapp; Chlapau), bandera Niemiec
1942: Chla 3 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: (Józef Czapp; Chlapau), bandera Niemiec
1943: Kla 3 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Józef Czapp; Klapau), bandera Niemiec
przed III.1945: zatopiony w celu zablokowania portu Władysławowo
VIII.1945: podniesiony przez Ekipę Ratowniczą Stoczni Nr 12, przy udziale rybaków z Wielkiej Wsi
XII.1945: Marianna Chł-3 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Józef Czapp; Chłapowo)
po XII.1945: Marianna Chł-3 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Józef Czapp i Władysław Serwatowski; Chłapowo)
1947-1948: przebudowany w Państwowej Fabryce Maszyn i Odlewni Nr 2 w Pucku
II.1948: Marianna Chł-3 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Józef Czapp i Władysław Serwatowski; Chłapowo)
7.IV.1948: w czasie połowów wyłowił torpedę, którą przyholował we włoku do przystani w Chałupach
1949: wymiana dotychczasowego silnika na silnik Vølund, nr silnika 2588, 80 KM
5.IX.1949: Marianna Wła-30 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Józef Czapp i Władysław Serwatowski; Władysławowo)
I.1951: Marianna Wła-30 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Józef Czapp i Władysław Serwatowski; Władysławowo)
12.VII.1954 ok. godz. 14.30: zderzył się (szyper Józef Czapp) w porcie władysławowskim z kutrem „Gdy-131”
XII.1955: Wła-30 (Anatol Drywa; Władysławowo)
2.VI.1956 ok. godz. 07.00: na łowisku kołobrzeskim miał kolizję (szyper Henryk Bernard) z kutrem „Koł-6”
VI.1956: Koł-82 (Anatol Drywa; Kołobrzeg)
20./21.XI.1957: „uprowadzony” (szyper Józef Żuk) do Rønne na Borholmie, załoga zeszła na ląd
28.XI.1957: przyprowadzony do kraju
1958: Świ-1 (Anatol Drywa; Świnoujście)
          wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Skandia 214B, nr silnika 223322, rok produkcji silnika 1954, 120 KM
III.1960: Gdy-34 (Franciszek Busch; Gdynia)
I.1971: Gdy-34 (Anna Busz i Franciszek Rechmal; Gdynia)
1973(?): Gdy-34 (Franciszek Rechmal; Gdynia)
1974: Gdy-34 (Janusz Has; Gdynia)
31.X.1974 godz. 10.30: w czasie wybierania tuki, zderzył się (szyper Bolesław Mudziński) na Zatoce Gdańskiej z kuterm „ZaG-24”, który w wyniku doznanych uszkodzeń zatonął
1978: wykreślony z Rejestru PRS-u

8.) Daniel WWs 37, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 32
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 32, ukończony XII.1937, rejestracja 12.V.1938
oznaka MIR-u: MIR 32
sygnał wywoławczy: SOFD (do X.1939)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×? m, głębokosć 1.78; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM; 7 węzłów; załoga 4 osoby
XII.1937: ukończony jako Daniel WWs 37 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Kontroler Rybołówstwa; Wielka Wieś)
12.V.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
II.1939: Daniel WWs 37 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Juliusz Dettlaff; Wielka Wieś)
31(?).VIII.1939: zmobilizowany, T-? (z numerem w zakresie od 1 do 24) (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
                       wcielony do Oddziału Kutrów, nie obsadzony przez załogę
UWAGA: Prawdopodobnie oznaczenia w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej nie namalowano na kadłubie i kuter w dalszym ciągu używał swojego znaku rybackiego WWs 37
1.IX.1939 ok. godz. 14.00: obsadzony przez załogę, w trakcie holowania z Gdyni do Helu dwóch kutrów („Bris” i „Lech”), doznał awarii silnika, szyper, po porzuceniu holowanych kutrów, próbował dotrzeć do Helu „na żaglach”, lecz kuter został zauważony przez niemiecki samolot i zmuszony do obrania kursu na Nowy Port, nim tam dotarł został przechwycony przez kuter Wasserschutzpolizei Danzig.
1.IX.1939: pomocniczy trałowiec WWs 37 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                  przydzielony do Hafenschutzflotille Pillau
X.1939: pomocniczy trałowiec WWs 37 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                  przydzielony do Marineausrüstungsstelle Pillau
X.1939: Daniel(?) Gro 37 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Albert Dettlaff; Großendorf), bandera Niemiec
15.VIII.1940: zarekwirowany, jednostka pomocnicza Gro 37 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
4.IX.1940: w ramach przygotowań do Operacji „Seelöwe”, odszedł do zachodnich Niemiec
XII.1940: zwrócony, Daniel(?) Gro 37 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Albert Dettlaff; Großendorf)(?), bandera Niemiec
6.III.1941: powrócił do Großendorfu (Wielkiej Wsi)
kon.1941: zmobilizowany, Gro 37 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
pocz.1942: zwrócony, Daniel(?) Gro 37 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Albert Dettlaff; Großendorf)(?), bandera Niemiec
1942: wymiana dotychczasowego silnika na silnik Deutz, rok produkcji silnika 1941, 82 KM
5.I.1943: kuter badawczy Gro 37 (????), bandera Niemiec
pocz.1945: zarekwirowany, Gro 37 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
po 9.V.1945: Sas 23 (????; Sassnitz), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
1947: oczekujący na rewindykację w Kappeln/Sassnitz, nie rewindykowany
dalsze losy nieznane

9.) Donata Gdy 27, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 33
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 33, ukończony VIII.1938, rejestracja 29.VIII.1938
oznaka MIR-u: MIR 33; od I.poł.50-tych: PRS 41366 --> od 1975: PRS 410366
sygnał wywoławczy: SOFE (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SNJT (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik Perkun, 60 KM
charakterystyka w 1946: silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM
charakterystyka w I.1959: 21.15 BRT, 6.13 NRT, 7 ton; 15.20(rej.)×4.90×2.40 m, głębokość kadłuba 1.60 m; silnik 1-cyl. Tuxham, nr silnika 3194, rok produkcji silnika 1949, 75 KM; 6 węzłów
charakterystyka w I.1972: 21.15 BRT, 6.13 NRT, 7 ton; 15.20(rej.)×4.90×? m, głębokość kadłuba 1.60 m; silnik 2-cyl. June Munktell 502 MB (produkowany z licencji w St im. Komuny Paryskiej), nr silnika P-7, rok produkcji silnika 1957, 100 KM; 9 węzłów
VIII.1938: ukończony jako Donata Gdy 27 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Feliks Wesserling; Gdynia)
29.VIII.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Got 27 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Andrzej Rotta; Gotenhafen), bandera Niemiec
I.poł.1940: Got 27 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Felix Wesserling; Gotenhafen), bandera Niemiec
15.VIII.1940: zmobilizowany Got 27 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                     w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
XII.1940: zwrócony Got 27 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Felix Wesserling; Gotenhafen), bandera Niemiec
15.III.1941: zarekwirowany, poławiacz torped Got 27 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                     przydzielony do TVA Gotenhafen
11.XII.1941: zwrócony, Got 27 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Felix Wesserling)(?), bandera Niemiec
III.1945: odszedł na zachód ewakuując uciekinierów z Prus Wschodnich
po 9.V.1945: Ki 336, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
21.VI.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
31.VIII.1946: powrócił do kraju
XII.1946: WsG-21 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Spółka Albatros; Górki Wschodnie)
II.1948: WsG-21 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółka Albatros; Górki Wschodnie)
IV.1950: WsG-21 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Leonard Muża; Górki Wschodnie)
1950(?): wymiana dotychczasowego silnika na 1-cyl. Tuxham, nr silnika 3194, rok produkcji silnika 1949, 75 KM
I.1951: WsG-21 (właściciel: Morski Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Leonard Muża; Górki Wschodnie)
X.1951: Jas-30 (właściciel: Morski Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Leonard Muża; Jastarnia)
VII.1955: Gdy-51 (właściciel: Morski Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Bolesław Błaszczyk; Gdynia)
UWAGA: możliwe, że kuter przerejestrowano do Gdyni trochę wcześniej, ponieważ Ryszard Leszczyński pisze w swojej ksiażce, iż 30.III.1955 ok. 7 Mm na wsch.-płn.-wsch. od Helu, zatonął 15-metrowy kuter typu MIR-20 „Gdy-51”
I.1957: Gdy-51 (Bolesław Błaszczyk; Gdynia)
17.II.1959 godz. 16.00: w porcie gdyńskim zderzył się (szyper Augustyn Szpecht) z kutrem dozorczym „Kontroler I”
20.IX.1960 godz. 03.40: w porcie gdyńskim zderzył się (szyper Józef Budzisz) z kutrem „Gdy-17”
30.I.1963 godz. 04.00: w trakcie przejścia przez zwartą powłokę lodową, doznał przebicia i uszkodzenia poszycia burtowego
7.I.1964: Wła-35 (Juliusz i Ignacy Necel; Władysławowo)
1970(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. June Munktel 502 MB (licencyjny), rok produkcji silnika 1957, nr silnika P-7, 100KM
18.XI.1972: w czasie postoju przy molo odpraw WOP, został uderzony w burtę przez kuter „Wła-116”
IX.1975: Wła-35 (Ignacy Andrzej i Antoni Necel oraz Edwin Górnowicz; Władysławowo)
VII.1977: Wła-35 (Franciszek i Józef Adas; Władysławowo)
VII.1978: Wła-35 (Franciszek Adas; Władysławowo)
IV.1980: WsG-26 (Aleksander Jakiel; Górki Wschodnie)
XII.1981: wycofany z eksploatacji; po pewnym czasie rozebrany na opał
1985-1986: wykreślony z Rejestru PRS-u

10.) Edward Gdy 61, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 34
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 34, ukończony VII.1938, rejestracja 29.VIII.1938
oznaka MIR-u: MIR 34; od I.poł.50-tych: PRS 41102 --> od 1975: PRS 410102
sygnał wywoławczy: SOFH (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOOW (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1938: 22.5 BRT, 8.5 NRT; 15.22×4.91×? m; silnik importowany(?), 110-120(?) KM
charakterystyka w I.1959: 22 BRT, 8 NRT; 15.22(rej.)×4.91×1.78 m, głębokość kadłuba 1.78 m, wysokość boczna 2.20 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 2223317, rok produkcji silnika 1947, 85 KM; 6 węzłów
charakterystyka w I.1982: 22 BRT, 8 NRT; 15.22(rej.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM
VII.1938: ukończony jako Edward Gdy 61 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jakub Scheibe II; Gdynia)
29.VIII.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Eduard(?) Got 61 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jakub Scheibe II; Gotenhafen), bandera Niemiec
pocz.1940: Got 61 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
I.poł.1940(?): Eduard(?) Got 21 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jakub Scheibe; Gotenhafen II), bandera Niemiec
10.VIII.1940: poławiacz torped Got 21 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                     przielony do TVA Gotenhafen
22.VIII.1944: zwócony, Eduard(?) Got 21 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jakub Scheibe; Gotenhafen), bandera Niemiec
27.X.1944: kuter nurkowy Got 21 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                   przydzielony do TVA Gotenhafen
po 9.V.1945: Ek 35, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
VII.1946: rewindykowany
22.IX.1946: powrócił do kraju
27.IX.1946: Gdy-61 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Antoni Scheibe; Gdynia)
po V.1947: Gdy-29 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Antoni Scheibe; Gdynia)
II.1948: Gdy-29 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Antoni Scheibe; Gdynia)
I.1951: Gdy-29 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Antoni Scheibe; Gdynia)
1951(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 2223317, rok produkcji silnika 1947, 85 KM
II.poł.50-tych: Gdy-29 (Antoni Scheibe; Gdynia)
1972-1973: Gdy-29 (Jadwiga Scheibe; Gdynia)
V.1976: Hel-19 (Edmund Konkel; Hel)
1981: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM
1982-1984: prawdopodobnie rozebrany na opał

11.) Emilia Hel 6, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 35
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 35, ukończony 1938, rejestracja 29.VIII.1938
oznaka MIR-u: MIR 35; od I.poł.50-tych: PRS 41095 --> od 1975: PRS 410095
sygnał wywoławczy: SOFI (do X.1939) --> od I.poł.50-tych: SNGX (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.20×4.91×2.25 m, głębokość kadłuba 1.20 m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM, pom. ożagl. 40 m kw.; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
charakterystyka w 1943: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×2.05 m, głębokość kadłuba 1.20 m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM, pom. ożagl. 40 m kw.; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
charakterystyka w 1947: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22×4.91×2.05 m, głębokość kadłuba 1.20 m; silnik 3-cyl. Callesen 195CR, nr silnika 3078, rok produkcji silnika 1947, 75 KM, pom. ożagl. 40 m kw.; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
charakterystyka w 1955: 23.92 BRT, 7.84 NRT, 4 tony; 15.22(całk.)/15.12(rej.)×4.91×1.78 m, głębokość kadłuba 1.32 m, wysokość boczna 1.78 m; silnik 3-cyl. Callesen 195CR, nr silnika 3078, rok produkcji silnika 1947, 75 KM, pom. ożagl. 40 m kw.; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
charakterystyka w 1966: 23.92 BRT, 7.84 NRT, 4 tony; 15.22(całk.)/15.12(rej.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.32 m, wysokość boczna 1.78 m; silnik 4-cyl. Puck A4, 100 KM; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
charakterystyka w 1971: 23.92 BRT, 7.84 NRT, 4 tony; 15.22(całk.)/15.12(rej.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.32 m, wysokość boczna 1.78 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, nr silnika 44/50, 100 KM; 8 węzłów; załoga 3 ludzi.
1938: ukończony jako Emilia Hel 6 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Myślisz; Hel)
29.VIII.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
XI.1939: Gro 44 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jan Myślisz; Großendorf), bandera Niemiec
25.VIII.1940: zarekwirowany, jednostka pomocnicza Gro 44 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
IX.1940(?): w ramach przygotowań do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
24.V.1941: zwrócony, Gro 44 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jan Myślisz; Großendorf); bandera Niemiec
26.V.1941: zarekwirowany, jednostka pomocnicza Gro 44 (Kriegsmarine); bandera Niemiec
                  przydzielony do Küstenüberwachungsstelle (Speergruppe) Neuwasser w Danzig-Neufahrwasser
1942: jednostka pomocnicza DPr 31 (Kriegsmarine); bandera Niemiec
                  przydzielony do Hafenschutzflotille Deutschland-Preussenküste
1944: pomocniczy dozorowiec Vs 331 (Kriegsmarine); bandera Niemiec
                  przydzielony do 3. Sicherungsflotille
III.1945: ewakuował uciekinierów ze wschodnich Niemiec do Kilonii
po 9.V.1945: Gro 44(?) (Jan Myślisz); bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
16.IV.1946: rewindykowany
20.IV.1946: powrócił do kraju
po 20.IV.1946: Hel-43 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Myślisz; Hel)
II.1948: Hel-43 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Myślisz; Hel)
1949: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 3-cyl. Callesen 195CR, nr silnika 3078, rok produkcji silnika 1947, 75 KM
I.1951: Hel-43 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Jan Myślisz; Hel)
1952-1954: remont w Gdyńskiej Stoczni Remontowej
XII.1954: Hel-43 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia i Jan Myślisz; użytkownik: Jan Myślisz; Hel)
XII.1955: Hel-43 (Jan Myślisz; Hel)
XII.1961: nie udana próba ściągnięcia z mielizny w pobliżu portu helskiego kutra „Hel-22”
VIII.1966: Hel-43 (Teodor Konkel; Hel)
1966-1967: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A4, 100 KM
1971: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, nr silnika 44/50, 100 KM
VI.1973: Hel-43 (Andrzej Konkol; Hel)
VIII.1977: wycofany z eksploatacji i rozebrany na opał
1979: wykreślony z Rejestru PRS-u

12.) Filip Gdy 83, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy 36
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy 36, ukończony 1938, rejestracja 29.VIII.1938
oznaka MIR-u: MIR 36; od I.poł.50-tych: PRS 41162
sygnał wywoławczy: SOFJ (do X.1939) --> od I.poł.50-tych: SOTP
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22(całk.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM; 8 węzłów, 3 ludzi załogi
charakterystyka w 1943: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.22(całk.)×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78 m; silnik silnik Deutz, 90 KM; 8 węzłów, 3 ludzi załogi
charakterystyka w 1952: 21.97 BRT, 6.61 NRT; 15.22(całk.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.94 m; silnik Buckau-Wolf, 80/100 KM
charakterystyka w I.1959: 21.97 BRT, 6.61 NRT; 15.10(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.94 m, wysokość boczna 2.05 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, nr silnika 34/47, rok produkcji silnika 1956, 100 KM
1938: ukończony jako Filip Gdy 83 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Paweł Krüger; Gdynia)
29.VIII.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: niem. Filip(?) Got 83 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Paweł Krüger; Gotenhafen), bandera Niemiec
15.III.1941: poławiacz torped Got 83 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                   przydzielony do TVA Gotenhafen
IV.1942: zwrócony, Got 1 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Paweł Krüger; Gotenhafen), bandera Niemiec
1943(?): zarekwirowany, kuter nurkowy Taucherboot 2 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
194?: Thora (Kriegsmarine), bandera Niemiec
przed 9.V.1945: L 2250 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
po 9.V.1945: L 2250, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
15.VIII.1946: rewindykowany
18.XII.1946: wyruszył do kraju
21.XII.1946: powrócił do kraju
I.1947: Gdy-83 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Szczepan Felisiak; Gdynia)
III.1947: Koł-26 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Szczepan Felisiak; Kołobrzeg)
UWAGA: jest bardzo prawdopodobne, że nie został zarejestrowany w Kołobrzegu.
ok. IX.1947: Ust-26 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Edward Sowiński; Ustka)
II.1948: Dar-26 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Edward Sowiński i Wiktor Malczewski; Darłowo)
ok. 1949: Dar-26 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Wiktor Malczewski; Darłowo)
po 1949: Ust-11 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: ????; Ustka)
I.1951: Ust-11 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: ????; Ustka)
III.1952: Zorza(?) Ust-29 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: ????; Ustka)
III.1952: wyrzucony na brzeg koło Władysławowa, ściągnięty
IV.1953: Wła-95 (Spóldzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
II.poł.50-tych: Wła-95 (Spóldzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
IV.1957(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, nr silnika 34/47, rok produkcji silnika 1956, 100 KM
16.I.1961: brał udział w holowaniu kutra „Wła-5 po jego unieruchomieniu na łowisku w czasie sztormu, ktory po zerwaniu holu zdryfował na mieliznę
†4.XII.1961 god. 08.30: zatonął na wysokości Chłapowa w wyniku przecieku, podczas holowania do Władysławowa przez kuter „Wła-5”

13.) Felicja Kuź 16, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 37
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy 37, ukończony VIII.1938, rejestracja 29.VIII.1938
oznaka MIR-u: MIR 37; od I.poł.50-tych: PRS 41100 --> od 1975: PRS 410100
sygnał wywoławczy: SOFK (do X.1939) --> od 1949: SOFX (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1938: 22.49 BRT, 8.47 NRT; 15.20×4.91×? m, głębokość kadłuba 1.78m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, nr silnika 70, 60 KM; 7 węzłów; załoga 4 ludzi.
charakterystyka w 1949: 20.02 BRT, 4.97 NRT; 15.25(całk.)/13.80(p.p.)×4.89×? m, głębokość kadłuba 1.50m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, nr silnika 70, 60 KM; 7 węzłów; załoga 4 ludzi.
charakterystyka w 1951: 20.02 BRT, 4.97 NRT; 15.25(całk.)/13.80(p.p.)×4.89×? m, głębokość kadłuba 1.50m; silnik Skandia 262A, nr silnika 223316, 85 KM; 8 węzłów; załoga 4 ludzi.
charakterystyka w 1952: 20.67 BRT, 4.69 NRT, 6 ton; 15.25(całk.)/15.10(p.p.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.76m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 223316, 85 KM; 8 węzłów; załoga 4 ludzi.
charakterystyka w I.1959: 21 BRT, 7 NRT, 6 ton; 15.25(całk.)/15.10(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.76 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 223316, rok produkcji silnika 1951, 85 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1967: 26 BRT; 15.25(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 2.30 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 223316, rok produkcji silnika 1951, 85 KM
VIII.1938: ukończony jako Felicja Kuź 16 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Wiktor Budzisz; Kuźnica)
29.VIII.1938: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Filizia Kuß 16 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Wiktor Budzisz; Kußfeld), bandera Niemiec
6.IX.1940: zmobilizowany, jednostka pomocnicza Kuß 16 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
7.IX.1940: w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
VIII.1941: Filizia Kuß 16 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Wiktor Budzisz; Kußfeld), bandera Niemiec
przed IV.1943: Filizia Kuß 16 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Leonard Budzisz II; Kußfeld), bandera Niemiec
X.1944: unieruchomiony
III.1945: ewakuowany do Kilonii
po 9.V.1945: Fle 125 (????; Flensburg), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
31.VII.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
31.VIII.1946: powrócił do kraju
IX.1946: Hel-19 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Leonard i Antoni Budzisz; Hel)
II.1948: Hel-19 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Leonard i Antoni Budzisz; Hel)
VII.1948: Kuź-76 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Leonard i Antoni Budzisz; Kuźnica)
III.1949: Wła-44 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Leonard i Antoni Budzisz; Władysławowo)
I.1951: Wła-44 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Leonard i Antoni Budzisz; Władysławowo)
I.poł(?).1951: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 223316, 85 KM
VI.1954: Wła-44 (Leonard i Antoni Budzisz; Władysławowo)
IX.1963: Wła-44 (Leonard Budzisz; Władysławowo)
VI.1974: WsG-21 (Dionizy i Waldemar Riglewski; Górki Wschodnie)
1979: wykreślony z Rejestru PRS-u
1983: poinformowano, iż uległ zniszczeniu

14.) Irena, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 38
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 38, ukończony 1939(?), rejestracja 17.II.1939
oznaka MIR-u: MIR 38; od I.poł.50-tych: PRS 41367 --> od 1975: PRS 410367
sygnał wywoławczy: SOFQ (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SMFR (odebrany w poowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.22×4.91×? m
charakterystyka w I.1959: 19 BRT, 6 NRT, 4 tony; 15.22(całk.)/15.00(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.45 m; silnik 4-cyl. Modag, rok produkcji silnika 1944, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1967: 26 BRT; 15.22(rej.)×4.90×? m, głębokość kadłuba 2.05 m; silnik 4-cyl. Modag, rok produkcji silnika 1947, 100 KM
1939: ukończony jako Irena (Morski Instytut Rybacki; Gdynia)(?)
           nie odebrany ze stoczni z powodu usterek
17.II.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
IX.1939: Jas 6 (Ryszard Konhke; Jastarnia)
UWAGA: przydzielony Ryszardowi Kohnke w zamian za kuter zatopiony na Depce, oznaka prowizoryczna
X.1939: P.Hei 6 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Ryszard Konhke; Putziger Heisternest), bandera Niemiec
10.VIII.1940: zmobilizowany, jednostka pomocnicza P. Hei 6 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
IX(?).1940: w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
V.1941(?): zwrócony, P.Hei 6 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Ryszard Konhke; Putziger Heisternest), bandera Niemiec
26.V.1941: zarekwirowany, poławiacz torped P. Hei 6 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                  przydzielony do TVA Gotenhafen
24.X.1942: zwrócony, P.Hei 6 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Ryszard Konhke; Putziger Heisternest), bandera Niemiec
przed IV.1945: ewakuowany na zachód
po 9.V.1945: P.Hei 6 (Ryszard Konhke; Putziger Heisternest), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
IV.kw.1945: rewindykowany, wyruszył do kraju
IV.1946: powrócił do kraju
V.1946: Jas-66 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Ryszard Konhke; Jastarnia)
II.1948: Jas-66 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Ryszard Konhke; Jastarnia)
I.1951: Jas-66 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Ryszard Konhke; Jastarnia)
II.poł.50-tych: Jas-66 (Ryszard Konhke; Jastarnia)
przed 1959: Jas-66 (Albin Konhke; Jastarnia)
1975: Jas-66 (Edmund Konhke; Jastarnia)
1978: wykreślony z Rejestru PRS-u

15.) Ignacy Hel 22, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 39
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 39, ukończony IX.1937, rejestracja 17.II.1939
oznaka MIR-u: MIR 39; od I.poł.50-tych: PRS 41093
sygnał wywoławczy: SOFP (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOVL (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.22×4.91×? m
charakterystyka w I.1959: 22 BRT, 10 NRT, 6 ton; 15.22(rej.)×4.87×2.05 m, głębokość kadłuba 1.54 m, wysokość boczna 2.20 m; silnik 3-cyl. Modag, nr silnika 11542, rok produkcji silnika 1931, 75 KM; 6.5 węzła
IX.1937: ukończony jako Ignacy Hel 22 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: F. Foth; Hel)(?)
17.II.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
31(?).VIII.1939: zmobilizowany, T-? (z numerem w zakresie od 1 do 24) (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
              wcielony do Oddziału Kutrów
UWAGA: Prawdopodobnie oznaczenia w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej nie namalowano na kadłubie i kuter w dalszym ciągu używał swojego znaku rybackiego Hel 22
X.1939: Ingrid Hela 22 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: F. Foth; Hela), bandera Niemiec
10.VIII.1940: zmobilizowany, jednostka pomocnicza C 127 Mo (Kriegsmarine); bandera Niemiec
VIII(?).1940: w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
†26.X.1940: kanał Gravelines, wypadek, podniesiony i naprawiony
po 1940: Ingrid Hela 22 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: F. Foth; Hela), bandera Niemiec
przed.IV.1945: ewakuowany na zachód
po 9.V.1945: LUF 137 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
3.V.1946: rewindykowany
29.V.1946: wyruszył do kraju
2.VI.1946: powrócił do kraju
VI.1946: Gdy-81 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Czesław Szydłowski; Gdynia)
II.1948: Gdy-81 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Czesław Szydłowski; Gdynia)
I.1951: Gdy-81 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Czesław Szydłowski; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-81 (Czesław Szydłowski; Gdynia)
IV.1965: Łeb-30 (Jerzy Konkel; Łeba)
†5.III.1969 ok. godz. 22.00: osiadł na mieliźnie w pobliżu wejścia do portu w Łebie, nie ściągnięty, rozbity przez przybój

16.) Helena Gdy 29, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 41
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 41, ukończony X.1938, rejestracja 17.II.1939
oznaka MIR-u: MIR 41; od I.poł.50-tych: PRS 41105 --> od 1975: PRS 410105
sygnał wywoławczy: SOFO (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOOS (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.18×4.87×? m
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 9 NRT, 8 ton; 15.09(rej.)×4.90×2.05 m, głębokość kadłuba 1.81 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 222731, rok prod. 1948, 85 KM; 7 węzłów
X.1938: ukończony jako Helena Gdy 29 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Hermann, Gdynia)
17.II.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Helene Got 29 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jan Hermann; Gotenhafen), bandera Niemiec
10.VIII.1940: zmobilizowany, jednostka pomocnicza Got 29 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
VIII(?).1940: w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
1941(?): zwrócony, Helene Got 29 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jan Hermann; Gotenhafen), bandera Niemiec
I.poł.40-tych: Fortuna Got 3 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Jan Hermann(?); Gotenhafen), bandera Niemiec
przed IV.1945: zatopiony na mieliźnie w rejonie Gdyni
przed VIII.1945: podniesiony i naprawiony
VIII.1945: Gdy-3 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Hermann; Gdynia)
II.1948: Gdy-3 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Hermann; Gdynia)
I.1951: Gdy-3 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Jan Hermann; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-3 (Jan Hermann; Gdynia)
30.VII.1964: uratował rozbitków z kutra „Gdy-14”, który zatonął po kolizji ze statkiem pasażerskim „Zofia”
IV.1970: Jas-24 (Roman Lenc; Jastarnia)
1980: Jas-24 (Walter Długi; Jastarnia)
1983: wycofany z eksploatacji i wykreślony z Rejestru PRS

17.) Gabryela Gdy 94, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 42
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 42, ukończony 1939, rejestracja 17.II.1939
oznaka MIR-u: MIR 42; od I.poł.50-tych: PRS 41127 --> od 1975: PRS 410127
sygnał wywoławczy: SOFM (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOVM (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.18×4.81×? m; silnik Bergedorf(?), 90 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT, 5 ton; 15.18(rej.)×4.88×2.05 m, głębokość kadłuba 1.94 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, nr silnika 222732, rok prod. 1949, 85 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1975: 23 BRT, 7 NRT, 5 ton; 15.18(rej.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 1.94 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 104/35, rok prod. 1949, 120 KM
1939: ukończony jako Gabryela Gdy 94 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Hermann Krüger, Gdynia)
17.II.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: Got 52 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Hermann Krüger, Gotenhafen), bandera Niemiec
15.III.1941: zarekwirowany, poławiacz torped Got 52 (Kriegsmarine), bandera Niemiec
                   przydzielony do TVA Gotenhafen
11.XII.1941: zwrócony Got 52 (właściciel: Treuhandstelle Ost; użytkownik: Hermann Krüger; Gotenhafen), bandera Niemiec
przed.IV.1945: ewakuowany na zachód
po 9.V.1945: LUF 20 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
UWAGA: możliwe, iż po V.1945 Niemcy używali go w Stralsundzie pod oznaczeniem Vit 5 lub był zatopiony w Gdyni.
3.V.1946: rewindykowany
29.V.1946: wyruszył do kraju
2.VI.1946: powrócił do kraju
VIII.1945: Gdy-18 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Michał Sołończyk; Gdynia)
II.1948: Gdy-18 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Michał Sołończyk; Gdynia)
I.1951: Gdy-18 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Michał Sołończyk; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-18 (Michał Sołończyk; Gdynia)
11.I.1961 ok. godz. 07.00: na łowisku „T 5”, zderzył się (szyper Jerzy Seklecki) z kutrem „Gdy-50”
IX.1966: Jas-65 (Stanisław Konhke; Jastarnia)
VII.1979: Hel-36 (Stanisław Boszke; Hel)
†1983: zatonął w porcie helskim, potem rozebrany na opał

18.) Henryk Gdy 95, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 43
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 43, ukończony 1939, rejestracja 17.II.1939
oznaka MIR-u: MIR 43; od I.poł.50-tych: PRS 41107 --> od 1975: PRS 410107
sygnał wywoławczy: SOFN (do X.1939) --> I.poł.50-tych: SOVR (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.20×4.91×? m
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 8 NRT; 15.22(całk.)/15.18(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.90 m, wysokość boczna 2.20 m; silnik 2-cyl. Bergedorf, nr silnika 6377, rok produkcji silnika 1943, 90 KM, 7 węzłów
1939: ukończony jako Henryk Gdy 95 (Morski Instytut Rybacki; Gdynia)
          nie przekazany użytkownikowi
17.II.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: LUF 26 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
31.VII.1946: rewindykowany
25.VIII.1946: wyruszył do kraju
11.XI.1946: powrócił do kraju
IX.1946: Gdy-9 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Anastazy Konkol, Gdynia)
II.1948: Gdy-9 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Anastazy Konkol, Gdynia)
I.1951: Gdy-9 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Anastazy Konkol, Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-9 (Anastazy Konkol, Gdynia)
XI.1961: Jas-42 (Bronisław Wysocki, Elżbieta Budzisz; Jastarnia)
przed 1967: Jas-42 (Maksymilian Dahl; Jastarnia)
1976-1978: Jas-42 (Bronisław Wysocki; Jastarnia)
†14.XI.1979 godz.10.22: na Baltyku, podczas holowania do Helu, w wyniku przecieku do maszynowni i ładowni

19.) Gdy 96, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 44
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 44, ukończony 1939
oznaka MIR-u: MIR 44
sygnał wywoławczy: SOFZ (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.22×4.91×? m
1939: ukończony jako Gdy 96 (Morski Instytut Rybacki, Gdynia)
          nie przekazany użytkownikowi
31(?).VIII.1939: zmobilizowany, T-? (z numerem w zakresie od 1 do 24) (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
          wcielony do Oddziału Kutrów
UWAGA: Prawdopodobnie oznaczenia w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej nie namalowano na kadłubie i kuter w dalszym ciągu używał swojego znaku rybackiego Gdy 96
X.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: LUF 130 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
1947: oczekujący na rewindykację w Travemünde, po zidentyfikowaniu zmienił miejsce postoju, nie odnaleziony ponownie
dalsze losy nieznane

20.) Jeremi Gdy 98, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 45
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 45, ukończony po IX.1939, rejestracja 21.VI.1939
oznaka MIR-u: MIR 45
sygnał wywoławczy: SOFU (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.09×4.90×? m
1939: budowany jako Jeremi Gdy 98 (Morski Instytut Rybacki, Gdynia)
21.VI.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nie ukończonym
po IX.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: LUF 184 (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
1947: oczekujący na rewindykację w Rendsburgu, po zidentyfikowaniu zmienił miejsce postoju, nie odnaleziony ponownie
dalsze losy nieznane

21.) Janina Kuź 45(?), Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 46
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 46, ukończony 1939, rejestracja 21.VI.1939
oznaka MIR-u: MIR 46
sygnał wywoławczy: SOFT (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.10×4.91×? m;
1939: ukończony jako Janina Kuź 45(?) (Morski Instytut Rybacki, Kuźnica)
           nie przekazany użytkownikowi
UWAGA: znak rybacki przyporządkowany hipotetycznie
21.VI.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim(?)
1.IX.1939: wyholowany ze stoczni i pozostawiony na Zatoce Gdańskiej w dryfie
dalsze losy nieznane
UWAGA: losy we IX.1939 prawdopodobne.

22.) Karol Gdy 92, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 47
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 47, ukończony po IX.1939, rejestracja 21.VI.1939
oznaka MIR-u: MIR 47
sygnał wywoławczy: SOFW (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.10×4.90×? m
1939: budowany jako Karol Gdy 92 (Morski Instytut Rybacki, Gdynia)
           nie przekazany użytkownikowi
21.VI.1939: zarejestrowany w Urzędzie Morskim
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nie ukończonym
po IX.1939: ???, bandera Niemiec
dalsze losy nieznane

23.) Krystyna Gdy 89(?), Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 48
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 48, ukończony 1939, rejestracja 21.VI.1939(?)
oznaka MIR-u: MIR 48
sygnał wywoławczy: SOFV (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.09×4.91×? m
1939: ukończony jako Krystyna Gdy 89(?) (Morski Instytut Rybacki, Gdynia)
          nie przekazany użytkownikowi
UWAGA: znak rybacki przyporządkowany hipotetycznie
21.VI.1939(?): zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939 niem ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: niem. LUF 129 (lub LUF 179) (Fishery Control Board; Lubeka), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
1947: oczekujący na rewindykację w Lubece, po zidentyfikowaniu zmienił miejsce postoju, nie odnaleziony ponownie
dalsze losy nieznane

24.) WWs 17, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 51
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 51, ukończony po IX.1939
oznaka MIR-u: MIR 51
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.20×4.95×? m
1939: budowany jako WWs 17 (Morski Instytut Rybacki, Wielka Wieś)
          planowane przekazanie w użytkownikowanie Józefowi Delingowi nie doszło do skutku
UWAGA: znak rybacki przyporządkowany hipotetycznie, choć nie można wykluczyć, iż był to znak Gdy 81
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nie ukończonym
po IX.1939: ????, bandera Niemiec
po 9.V.1945: Stral 32, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
1947: oczekujący na rewindykację w Stralsundzie, ostatecznie pozostał w Niemczech

25.) Gdy 81, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 52
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 52, ukończony po IX.1939
oznaka MIR-u: MIR 52
charakterystyka w 1939: 22.6 BRT, 8.9 NRT, ? ton; 15.10×4.90×? m
1939: budowany jako Gdy 81 (Morski Instytut Rybacki, Gdynia)
          nie przekazany użytkownikowi
UWAGA: znak rybacki przyporządkowany hipotetycznie, choć nie można wykluczyć, iż był to znak WWs 17
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nie ukończonym
po IX.1939: ????, bandera Niemiec
dalsze losy nieznane

26.) bez nazwy, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 53
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy 52, ukończony 1940(?)
oznaka MIR-u: MIR 53
charakterystyka w 1938: 22.6 BRT, 8.9 NRT; 15.10×4.90×? m
1939: budowany jako bez nazwy (Morski Instytut Rybacki)
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nieukończonym
1940(?): Kol 41 (O. i E. Köhn; Kolberg), bandera Niemiec
dalsze losy nieznane

27.) Gdy 30, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, ukończony 1938, rejestracja I.1939(?)
oznaka MIR-u: MIR ??
sygnał wywoławczy: SOFR (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 15.20×4.91×? m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM
1938: ukończony jako Gdy 30 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Juliusz Dettlaff; Gdynia)
I.1939(?): zarejestrowany w Urzędzie Morskim
X.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: ???, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
IV.1947: oczekujący na rewindykację w Lubece, po zidentyfikowaniu zmienił miejsce postoju, nie odnaleziony ponownie
dalsze losy nieznane

28.) Gizela Gdy 71, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, ukończony 1938
oznaka MIR-u: MIR ??
sygnał wywoławczy: SOFG (do X.1939)
charakterystyka w 1938: 15.20×4.91×? m
1938: ukończony jako Gizela Gdy 71 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Józef Siewert; Gdynia)
X.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: HF 387 (lub F 1368) (O. Samnitz), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
IV.1947: odnaleziony w rejonie Blankenese, nie rewindykowany
1949: ???, bandera Republiki Federalnej Niemiec
1984: istniał

29) Gdy 58, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, ukończony 1939
oznaka MIR-u: MIR ??
sygnał wywoławczy: SOFX (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 15.20×4.91×? m
1939: ukończony jako Gdy 58 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Ksawery Tessmer; Gdynia)
X.1939: Odin Got 58 (Fishereiamt Gotenhafen; Gotenhafen)
VIII.1940: zmobilizowany, Odin Got 58 (Kriegsmarine)
               w związku z przygotowaniami do Operacji „Seelöwe”, odszedł na zachód
27.IX.1940: HS 158 (Kriegsmarine)
               przydzielony do Hafenschutzflotille Kanalküste, stacjonował w Quistreham
po IX.1940/przed VIII.1942: FPo 11 (Kriegsmarine)
               przydzielony do Hafenschutzflotille Port-en-Bessin, stacjonował w Port-en-Bessin
12.VIII.1942: FC 63 (Kriegsmarine)
              przydzielony do Hafenschutzflotille Cherbourg, stacjonował w Cherbourg
†6.VI.1943: zatonął w Caen, podniesiony i naprawiony
VII.1943-IV.1945: losy nie znane
V.1945- IV.1947: HF 389 (????; Finkenwerder)
odnaleziony w rejonie Finkenwerder, później przeszedł do sowieckiej strefy okupacyjnej, nie rewindykowany
dalsze losy nieznane

30.) Gdy 74, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, ukończony 1939
oznaka MIR-u: MIR ??
sygnał wywoławczy: SOFS (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 15.20×4.91×? m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM
1939: ukończony jako Gdy 74 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Stefan Trella; Gdynia)
X.1939: ???, bandera Niemiec
po 9.V.1945: ???, bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
IV.1947: odnaleziony w rejonie Cuxhaven, nie rewindykowany
dalsze losy nieznane

31.) Bór 21, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), ukończony 1937
oznaka MIR-u: MIR ??
charakterystyka w 1937: 15.22×4.91×? m
1937: ukończony jako Bór 21 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Jan Hermann i Bolesław Miotk; Bór)
31(?).VIII.1939: zmobilizowany, T-?(z numerem w zakresie od 1 do 24) (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
           wcielony do Oddziału Kutrów
UWAGA: Prawdopodobnie oznaczenia w Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej nie namalowano na kadłubie i kuter w dalszym ciągu używał swojego znaku rybackiego Bór 21
†2.IX.1939: zatopiony w czasie ataku na pomocniczą bazę kutrów „Gdynia”,
po IX.1939: podniesiony i naprawiony
19??: D.Hei 21 (????; Danzinger Heisternest), bandera Niemiec
dalsze losy nieznane

32.) Gustaw Gdy 97, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, ukończony 1939
oznaka MIR-u: MIR ??
sygnał wywoławczy: SOFL (do X.1939)
charakterystyka w 1939: 15.22×4.91×? m
1939: budowany jako Gustaw Gdy 97 (Morski Instytut Rybacki; Gdynia)
IX.1939: zdobyty przez Niemców na terenie stoczni, w stanie nieukończonym
po IX.1939: Westerplatte (Kriegsmarine), bandera Niemiec
UWAGA: Najprawdopodobniej w I. połowie lat 40-tych służył w Kriegsmarine pod następującymi nazwami:
DPr 32 w Hafenschutzflotille Preuβenküste, bandera Niemiec
H 856 a Mo w 80. Motorbootflotille, bandera Niemiec
Vs 332 w 3. Sicherungsflotille, bandera Niemiec
po 9.V.1945: Ki 353 (????; Kiel), bandera okupowanych Niemiec (kod „C”)
IV.1948: powrócił do kraju
IV.1948: Betty Gdy 97
1950: „uprowadzony” do Republiki Federalnej Niemiec
dalsze losy nieznane

33.) bez nazwy, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy ?, nie rozpoczęty
oznaka MIR-u: MIR ??;
1939: jego budowę planowano, ale zamiary te przekreślił wybuch II. wojny światowej

34.) bez nazwy, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20a, nr budowy ?, nie rozpoczęty
oznaka MIR-u: MIR ??;
1939: jego budowę planowano, ale zamiary te przekreślił wybuch II. wojny światowej

Powojennych losów dwóch jednostek nie udało się przyporządkować do żadnego przedwojennego kutra:

a.) Wła-23, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ ?, nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), ukończony 1938
od I.poł.50-tych: PRS 41126 --> od 1975: PRS 410126
sygnał wywoławczy: od I.poł lat 50-tych: SOME (odebrany w poł. lat 60-tych)
charakterystyka w 1949: 22,81 BRT, 7.45 NRT; 15.22(całk.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.20(?) m; silnik Lilpop, Rau i Löwenstein, 60 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 14.98(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 1.92 m; silnik 4-cyl. Callesen 195 DR, rok produkcji silnika 1949, nr silnika 3307, 100 KM
charakterystyka w I.1979: 23 BRT, 7 NRT; 14.98(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 1.92 m; silnik 4-cyl. Puck B-100 zmodyfikowany, nr silnika 3307, 100 KM
14.II.1949: Wła-23 (właściciel: Morska Centrala Handlowa, użytkownik: Józef Czapp; Władysławowo)
XI.1949: Wła-23 (właściciel: Morska Centrala Handlowa, użytkownik: Połowowa Spółdzielnia Pracy “Jedność Rybacka”; Władysławowo)
XII.1949: Wła-23 (właściciel: Morska Centrala Handlowa, użytkownik: Rybacka Spółdzielnia Pracy “Jedność Rybacka”; Władysławowo)
II.1950: Gda-15 (właściciel: Morska Centrala Handlowa, użytkownik: Rybacka Spółdzielnia Pracy “Jedność Rybacka”; Gdańsk)
VII.1950: Gda-15 (właściciel: Morska Centrala Handlowa, użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich “Jedność Rybacka”; Gdańsk)
I.1951: Gda-15 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzeia, użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich “Jedność Rybacka”; Gdańsk)
X.1951: Gdy-113 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia, użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich “Jedność Rybacka”; Gdynia)
VII.1955: Gdy-113 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-113 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.1963: wycofany z eksploatacji i przeznaczony do kasacji
V.1963: sprzedany Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Front Narodowy” z Górek Wschodnich
VII.1963: WsG-8 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Front Narodowy”; Górki Wschodnie)
pocz.I.1965: WsG-8 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Arkona”; Górki Wschodnie)
II.1965: Łeb-7 (R. i O. Gackowscy, Jan Jabłoński; Łeba)
IV.1971: Wła-10 (Jerzy i Czesław Budzisz; Władysławowo)
III.1978: Wła-10 (Jerzy, Czesław i Zenon Budzisz; Władysławowo)
IV.1978: Jas-79 (Hubert Konkel; Jastarnia)
1983: wycofany z eksploatacji i wykreślony z Rejestru PRS-u, prawdopodobnie rozebrany na opał

b.) K-7, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy ?
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), ukończony ?
sygnał wywoławczy: od 1958(?): SNOD
charakterystyka w I.1959: 21 BRT, 8 NRT; 15.21(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 1.33 m; silnik spalinowy, 80 KM; 7 węzłów
II.poł.40-tych: rewindykowany
II.poł.40-tych: kuter K-7 (Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej)
III.1958: wybrakowany i sprzedany
VI.1958: kuter rybacki Hel-21 (Rajmund Konhke; Hel)
21.VII.1959: brał udziałw akcji ratowniczej kutra „Gdy-38”
†VII.1966: zatonął w porcie helskim, po wydobyciu rozebrany na opał
UWAGA: nie miał przyznanego numeru PRS-u

35.) Gdy-84, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 17/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 17/402, wodowany 1947, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41013 --> od 1975: PRS 410013
sygnał wywoławczy: SOUY (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1947: silnik Tuxham
charakterystyka w I.1959: 23.21 BRT, 7.12 NRT; 15.25(całk.)/15.05(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222725, 85 KM
1947: ukończony jako Gdy-84 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Ludwik Fidosz; Gdynia)
kon.1947: Koł-25 (właściciel: Stocznia Rybacka w Gdyni; użytkownik: Ludwik Fidosz; Kołobrzeg)
1949: Koł-25 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Połowów Morskich „Jesiotr”; Kołobrzeg)
III.1950: Ust-3 (Spółdzielnia Pracy Połowów Morskich „Jesiotr”; Ustka)
21.I.1952: Ust-20 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Ustka)
30.IV.1953: Wła-90 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
II.poł.50-tych: Wła-90 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
13.II.1956: zamarzł w polu lodowym, zdryfował i osiadł na mieliźnie na wysokości Kuźnicy
24.II.1956: ściągnięty przez kutry „Wła-8”, „Wła-52”, „Wła-87”, „Wła-92” i „Wła-103”
III.1966: zakupiony przez Jana Styna, Henryka Przyradzkiego i Leona Ferrę
1967: Wła-90 (Jan Styn, Henryk Przyradzki i Leon Ferra; Władysławowo)
VIII.1974: Wła-90 (Jan Styn i Henryk Przyracki; Władysławowo)
III.1976: Wła-90 (Stanisław Rycaj i Edmund Szymański; Władysławowo)
†4.X.1979: w trakcie holowania, na płn. od Rozewia w wyniku przecieku kadłuba. Załoga przeszła na holujące kutry „Wła-48” i „Wła-113”

36.) Dzi-47, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 18/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 18/402, ukończony 1947, rejestracja I.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41327 --> od 1975: PRS 410327
sygnał wywoławczy: SOIG (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1948: silnik Junkers, nr silnika 24900, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 10 NRT, 10 ton; 15.12(całk.)/14.97(rej.)×4.63×? m, głębokość kadłuba 2.01 m, wysokość boczna 2.01 m; silnik 2-cyl. Scandia, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222718, 85 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1982: 23 BRT, 10 NRT; 14.97(rej.)×4.63×? m, głębokość kadłuba 2.01 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM
1947: ukończony jako Dzi-47 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Stefan Dąbrowski; Dziwnów)
II.1948: Dzi-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Stefan Dąbrowski; Dziwnów)
zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Szczecinie (nr rejestru 482)
przed X.1948: Dar-4 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: ????; Darłowo)
10.X.1948: „uprowadzony” do Szwecji
3.XII.1948: rewindykowany
IV-V.1949: Świ-69 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Świnoujście)
1950: Koł-20 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1951: Koł-20 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
I.1951: Koł-20 (właściciel: Morska Centrala Zapatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1952: Koł-20 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
28.IV.1952: zderzyl się z kutrem „Koł-30’
VI(?).1952: Koł-27 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
13.X.1952 ok. godz. 06.50: w trakcie wychodzenia z Basenu Rybackiego kołobrzeskiego portu zderzył się (szyper Stanisław Pawlicki) z „Koł-34”
przed 1955: Koł-27 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
16.V.1956: na południowym Bałtyku zderzył się z „Koł-30”
1960: Jas-30 (Bolesław Konkel; Jastarnia)
1981: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM
1982-1984: Jas-30 (Stanisław Konkel; Jastarnia)
1987: jacht żaglowy Vagabond III
UWAGA: przebudowa na jacht żaglowy oficjalnie nie potwierdzona; w indeksie nazw jachtów Polskiego Związku Żeglarskiego taka nazwa nie figuruje, natomiast można znaleźć jachty o zbiżonych nazwach „Vagabond” (PZ 2004) i „Wagabond” (PZ 2759), jednak nie udało mi się dotrzeć do szczegółów dotyczących tych jachtów

37.) WsG-23, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 19/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 19/402, położenie stępki jesień 1945, wodowany 1945, ukończony 1946, przekazany XI.1946, rejestracja XII.1946
charakterystyka w 1946: silnik MWM, nr silnika 181831, 110 KM
1946: ukończony jako WsG-23 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Ignacy Urbanek; Górki Wschodnie)
XI.1946: przekazany użytkownikowi
XII.1946: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku (nr rejestru 486)
II.1948(?): WsG-23 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Ignacy Urbanek; Górki Wschodnie)
†23.IV.1948 ok. godz. 02:10: zatonął w pobliżu Helu (szyper Alfred Pieper), po kolizji z duńskim statkiem „Astrid”

38.) WsG-30, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy 20/402,
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ MIR-20(?), nr budowy 20/402, ukończony 1946, rejestracja 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41336
sygnał wywoławczy: SONF
charakterystyka w 1947: silnik 4-cyl Deutz, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 24 BRT, 11 NRT, 8 ton; 15.16(rej.)×4.87×1.80 m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, rok produkcji silnika 1951, nr silnika 3329, 100 KM; 7 węzłów
1946: ukończony jako WsG-30 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Jan Gabryszak; Górki Wschodnie)
1947: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku (nr rejestru 570)
II.1948: WsG-30 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Gabryszak; Górki Wschodnie)
I.1951: WsG-30 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Jan Gabryszak; Górki Wschodnie)
przed 1952: Gdy-96 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Jan Gabryszak; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-96 (Jan Gabryszak; Gdynia)
UWAGA: możliwe, że zmiana właściciela nastąpiła przed zmianą oznaki rybackiej
przed 1959: Gdy-96 (Jadwiga Gabryszak; Gdynia)
17.VIII.1960: na łowisku „X 11-12”, zderzył się (szyper Władysław Lipski) z kutrem „Gdy-61”
†17.XII.1962 godz. 22.30: wszedł na mieliznę (szyper Franciszek Kass) 3 Mm od ujścia przekopu Wisły (na wysokości Jantaru), wobec nierentowności ściągnięcia, uznany za stracony

39.) WsG-26, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 21/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 21/402, ukończony 1946, rejestracja I.kw.1947
od I.poł.50-tych: PRS 41212 --> od 1975: PRS 410212
sygnał wywoławczy: SOMS (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1947: silnik Modag, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 15.05(rej.)×4.83×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 1-cyl. Tuxham, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 3190, 75 KM
charakterystyka w I.1969: 23 BRT, 7 NRT; 15.05(rej.)×4.83×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 4-cyl. Callesen 195 DR, nr silnika 3808, 100 KM
charakterystyka w I.1974: 23 BRT, 7 NRT; 15.05(rej.)×4.83×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 4-cyl. Puck B-100 zmodernizowany, nr silnika 3808, 100 KM
1946: ukończony jako WsG-26 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Jan Kołos, Józef Saczewa; Górki Wschodnie)
I.kw.1947: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku (nr rejestru 530)
II.1948: WsG-26 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Jan Kołos, Józef Saczewa; Górki Wschodnie)
I.poł.1950(?): Gdy-41 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Rybacka Spółdzielnia Pracy „Jedność Rybacka”; Gdynia)
VII.1950: Gdy-41 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rykaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
I.1951: Gdy-41 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rykaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1955(?): Gdy-41 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-41 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1963: WsG-7 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Front Narodowy”; Górki Wschodnie)
9.XII.1963 ok. godz. 19.00: z powodu awarii silnika osiadł na przybrzeżnej mieliźnie w odległości 1.5 Mm od wejścia do przystani w Górkach Wschodnich
pocz.I.1965: WsG-7 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Arkona”; Górki Wschodnie)
1966-1967: poza eksploatacją
1968: Dar-19 (Zenon Jaskuła; Darłowo)
9.IX.1969 godz.07.35: zedrzył się (szyper Zenon Kaczmarski) na Bałtyku ze wschodnioniemieckim kutrem rybackim „SAS 280”
1971(?): Dar-19 (Czesław Małolepszy; Darłowo)
1972: Ust-29 (Czesław Małolepszy; Ustka)
1979: Jas-91 (Jan Wysocki; Jastarnia)
1980: Jas-91 (Grzegorz Budzisz; Jastarnia)
1983-1984: wykreślony z Rejestru PRS-u

40.) Kazimierz Hel-3, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 47/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 47/402, ukończony VI.1947, rejestracja kon.I.poł.1947
od I.poł.50-tych: PRS 41315 --> od 1975: PRS 410315
sygnał wywoławczy: SNTI (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1947: 15.25(całk.)×4.90×? m; silnik Dangren, 70/80 KM
charakterystyka w I.1959: 21 BRT, 6 NRT, 5 ton; 15.00(całk.)×5.00×? m; silnik 2-cyl. June Munktell 502MB (produkowany z licencji w St im. Komuny Paryskiej), rok produkcji silnika 1952, nr silnika 502/P1, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1969: 22.82 BRT, 5.23 NRT; 15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.74 m; silnik 2-cyl. June Munktell 502MB (produkowany z licencji w St im. Komuny Paryskiej), rok produkcji silnika 1952, nr silnika 502/P1, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1982: 22.82 BRT, 5.23 NRT; 15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.74 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, 100 KM
VI.1947: ukończony jako Kazimierz Hel-3 (właściciel: Morski Instytut Rybacki; użytkownik: Augustyn Necel; Hel)
kon.I.poł.1947: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku
II.1948: Hel-3 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Augustyn Necel; Hel)
I.1951: Hel-3 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Augustyn Necel; Hel)
1.X.1951: Wła-51 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Augustyn Necel; Władysławowo)
1952(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. June Munktell 502MB (licencyjny), rok produkcji silnika 1952, nr silnika 502/P1, 100 KM
II.1957: Wła-51 (Augustyn Necel; Władysławowo)
VII.1960: Wła-51 (Augustyn, Kazimierz i Zygmunt Necel; Władysławowo)
X.1963: Wła-51 (Augustyn, Kazimierz, Zygmunt i Franciszek Necel; Władysławowo)
V.1968: Wła-51 (Kazimierz Necel; Władysławowo)
XII.1974: Wła-51 (Kazimierz i Krzysztof Necel; Władysławowo)
VI.1978: Wła-51 (Jan Schmidt; Władysławowo)
1981: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, 100 KM
1983: wycofany z eksploatacji, wykreślony z Rejestru PRS i rozebrany na opał

41) WsG-29 , Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 48/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 48/402, ukończony 1947, rejestracja 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41164
sygnał wywoławczy: STOX
charakterystyka w 1947: silnik Vølund, 80 KM
charakterystyka w I.1959: 24.64 BRT, 7.70 NRT; 15.25(całk.)/15.12(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.95 m, wysokość boczna 2.24 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/29, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1965: 24.64 BRT, 7.70 NRT; 15.25(całk.)/15.12(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.95 m, wysokość boczna 2.24 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/33, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1967: 24.64 BRT, 7.70 NRT; 15.25(całk.)/15.12(rej.)×4.84×? m, głębokość kadłuba 1.95 m, wysokość boczna 2.24 m; silnik 4-cyl. Puck A-100, nr silnika 34/28, 100 KM; 7 węzłów
1947: ukończony jako WsG-29 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Stanisław Okoński; Górki Wschodnie)
VI.1947: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku (nr rejestru 569)
II.1948: WsG-29 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Stanisław Okoński; Górki Wschodnie)
1950(?): Gdy-95 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Stanisław Okoński; Gdynia)
I.1951: Gdy-95 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Stanisław Okoński; Gdynia)
10.VI.1953: Wła-103 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
1955(?): Wła-103 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
II.poł.50-tych: Wła-103 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
13.II.1956: na wysokości Kuźnicy, bierze udział w ściągnięciu z mielizny kutra „Wła-90”
10.III.1956: uratował (wraz z „Wła-102”) załogę z kutra „Gdy-131”
†22.II.1968 godz. 19.30: wszedł na mieliznę pomiędzy Białą Górą a latarnią Stilo, nie ściągnięty, uznany za stracony

42) Gdy-47, Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 49/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 49/402, wodowany 1947, ukończony 1947, rejestracja I.poł.1947
od I.poł.50-tych: PRS 41121 --> od 1975: PRS 410121
sygnał wywoławczy: SOMU (odebrany ok. 1967 roku)
charakterystyka w 1947: silnik 2-cyl. Vølund, nr silnika 2499, 70/80 KM
charakterystyka w I.1959: 25 BRT, 9 NRT; 15.25(całk.)/15.08(rej.)×4.86×? m, głębokość kadłuba 1.96 m, wysokość boczna 2.05 m; silnik 1-cyl. Vølund M-155, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2499, 75 KM
charakterystyka w I.1979: 43 BRT, 14 NRT; 17.51(całk.)/17.35(rej.)×5.63×? m, głębokość kadłuba 2.15 m, wysokość boczna 2.90 m; silnik 4-cyl. Modag SR4K 133LL, rok produkcji silnika 1958, nr silnika 454154, 180 KM
1947: ukończony jako Gdy-47 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Antoni Brzozowski; Gdynia)
I.poł.1947: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku
II.1948: Gdy-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Antoni Brzozowski; Gdynia)
IV-V.1949: Świ-56 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Świnoujście)
VII.1950(?): Gdy-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów i Przetwórstwa Rybnego „Polaris”, Spółka z o.o.; Gdynia)
I.1951: Gdy-47 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów i Przetwórstwa Rybnego „Polaris”, Spółka z o.o.; Gdynia)
1952: Gdy-47 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1955(?): Gdy-47 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-47 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1967: Hel-34 (Szczepan Felisiak; Hel)
1969-1971: Hel-34 (Teodor Felisiak; Hel)
1972-1973: Hel-34 (Tadeusz Felisiak; Hel)
1976-1978: pod nazwą „Hel-34” i numerem PRS 410121, jako własnosć Szczepana Felisiaka, pływał 17-metrowy kuter nie należący do typu MIR-20, kutry zostały najprawdopodobniej podmienione, los pierwotnego kutra „Hel-34”, pozostaje nieznany

43) Gdy-91(?), Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 50/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 50/402, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41316 --> od 1975: PRS 410316
sygnał wywoławczy: SOUE (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1947: silnik 2-cyl. Vølund, nr silnika 2536, 70/80 KM
charakterystyka w I.1959: 22 BRT, 7 NRT, 7 ton; 15.25(całk.)/15.09(rej.)×4.98×? m, głębokość kadłuba 1.82 m, wysokość boczna 2.25m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1946, nr silnika 2536, 70 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1974: 22 BRT, 7 NRT, 7 ton; 15.09(rej.)×4.98×? m, głębokość kadłuba 1.82 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/23, 100 KM
1947: ukończony jako Gdy-91(?) (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Józef Czapp, Antoni Muża; Gdynia )
UWAGA: Pierwszy znak rybacki prawdopodobny
I.1948: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Darłowie
II.1948: Koł-27 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Józef Czapp, Antoni Muża; Kołobrzeg)
IV-V.1949: Koł-27 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1951: Koł-27 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
I.1951: Koł-27 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
I.poł.1951: Dzi-8 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Dziwnów)
1952: Koł-2 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Kołobrzeg)
1953(?): Koł-2 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Kołobrzeg)
II.poł.50-tych: Koł-2 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Kołobrzeg)
1957: Koł-2 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Bałtyk”; Kołobrzeg)
1965: Koł-97 (Florian Litwinionek; Kołobrzeg)
1972-1973: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/23, 100 KM
1974: Koł-97 (Henryk Resiak; Kołobrzeg)
1979: WsG-14 (Edward Radgowski; Górki Wschodnie)
†20.IV.1980 ok. godz. 08.25: zatonął na przystani rybackiej w Górkach Wschodnich, w wyniku nieszczelność zaworu przyburtowego wody chłodzącej silnika
11.VI.1980: podniesiony i naprawiony
1983-1984: wykreślony z Rejestru PRS

44) Koł-26(?), Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 51/402
Stocznia Rybacka w Gdyni, typ KG-150, nr budowy 51/402, położenie stępki 1947, przekazany 29.XI.1947
od I.poł.50-tych: PRS 41119 --> od 1975: PRS 410119
sygnał wywoławczy: SOCK --> przed 1959: SNHN (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 30 BRT, 9 NRT; 15.00(całk.)/14.24(rej.)×4.92×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.30 m; silnik 2-cyl. Vølund, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 2540, 80 KM; 6 węzłów
charakterystyka w I.1967: 30 BRT, 9 NRT; 14.24(rej.)×4.92×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 2-cyl. Vølund, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2674, 100 KM
charakterystyka w I.1974: 30 BRT, 9 NRT; 14.24(rej.)×4.92×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/35, 100 KM
charakterystyka w I.1979: 30 BRT, 9 NRT; 14.24(rej.)×4.92×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 6-cyl. Wola DM150, rok produkcji silnika 1964, nr silnika 3433, 150 KM
1947: ukończony jako Koł-26(?) (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Józef Myślisz; Kołobrzeg)
UWAGA: Nazwa po przejęciu ze stoczni i numer stoczniowy, prawdopodobne. Bardzo możliwe, że Józef Myślisz eksploatował kuter tylko w rejonie Gdyni
29.XI.1947: przekazany odbiorcy
II.1948: Koł-26(?) (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Józef Myślisz; Kołobrzeg)
VII-VIII.1948: Arka 26 Koł-26 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Kołobrzeg)
2.IX.1948: w eksploatacji
po 16.X.1948: Arka 26 Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Darłowo)
1.VI.1949: Arka 26 Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Darłowo)
1950: Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Darłowo)
1.I.1951: Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
I.1951: Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
1.I.1952: Dar-47 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
VI.1952: Dar-11 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
1953-1955: kuter hydrograficzy Dickson (Zarząd Portu Szczecin; Szczecin)
po 1955: kuter hydrograficzy Dickson (Szczeciński Urzad Morski; Szczecin)
UWAGA: Możliwe, iż jako Dickson najpierw był użytkowany przez SUM, a dopiero później przez ZPS i ponownie przez SUM
1960(1961?): Koł-85 (Jan Wielgosz; Kołobrzeg)
18.XII.1963 ok. godz. 06.40: zderzył się (szyper Tadeusz Sadowski) na redzie Kołobrzegu z kutrem „Koł-28”
1969-1971: Koł-85 (Stefan Rabel i Józef Dziki; Kołobrzeg)
1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/35, 100 KM
1972-1973: Koł-85 (Józef Dziki; Kołobrzeg)
1976-1978: Dzi-10 (Paweł Wierochowski; Dziwnów)
wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola DM150, rok produkcji silnika 1964, nr silnika 3433, 150 KM
1979: Hel-38 (Kazimierz Kowalski i Paweł Wierochowski; Hel)
1982-1984: wykreślony z Rejestru PRS-u

45) Gdy-39, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 4/401 /Stocznia Rybacka w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 4/401, położenie stępki VI.1946, wodowany 17.II.1946
Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony IX.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41303 --> od 1975: PRS 410303
sygnał wywoławczy: SOEG (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 24.26 BRT, 6.25 NRT; 15.20(całk.)/13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m, wysokość boczna 2.09 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 2538, 70 KM
charakterystyka w I.1974: 24.26 BRT, 6.25 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1967, nr silnika 114/801, 120 KM
VI.1946: położenie stepki, zamówiony przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni
17.II.1946: wodowany
IX.1948: ukończony jako Gdy-39 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów i Przemysłu Rybnego „Polaris”, Spółka z o.o.; Gdynia)
I.1951: Gdy-39 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów i Przemysłu Rybnego „Polaris”, Spółka z o.o.; Gdynia)
1952: Gdy-39 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1955(?): Gdy-39 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-39 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1965: Wła-18 (Augustyn Kroll; Władysławowo)
10.V.1966(1965?): zarejestrowany we Władysławowie
15.IX.1972: zderzył się (szyper Ignacy Konkel) z brytyjskim drobnicowcem „Baltic Sun”
1973(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1967, nr silnika 114/801, 120 KM
I.1978: Wła-18 (Piotr Kroll; Władysławowo)
po 1978: Jas-8 (Jan Kohnke; Jastania)
29.III.1983 ok. godz. 18.40: wchodząc do portu (szyper Jan Konhke), uderzył w czołową ścianę mola odpraw granicznych
1985-1986: wykreślony z Rejestru PRS-u

46) Gdy-???, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 6/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 6/401, położenie stępki VII.1946, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 1947, rejestracja 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41331 --> od 1975: PRS 410331
sygnał wywoławczy: SOPA (odebrany w połwie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 21 BRT, 6 NRT; 14.25(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.97 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2539, 70 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1985: 21 BRT, 6 NRT; 15.00×4.80×1.80 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2539, 70 KM; 7 węzłów
1947: ukończony jako Gdy-??? (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Sergiusz Orłowski; Gdynia)
II.1948: Gdy-??? (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Sergiusz Orłowski; Gdynia)
III.1948: Koł-30 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Sergiusz Orłowski; Kołobrzeg)
I.1951(?): Maria Koł-21 (Morska Centrala Zaopatrzenia; Kołobrzeg)
29.II.1952: osiadł na mieliźnie w odległości 7 Mm od Kołobrzegu
po II.1952(?): Gdy-24 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia, użytkownik: Sergiusz Orłowski; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-24 (Sergiusz Orłowski; Gdynia)
1960: Gdy-24 (Leokadia Orłowska; Gdynia)
29.VI.1962 godz. 05.25: zderzył się (szyper Bogusław Wittbrodt) na Zat. Puckiej z kutrem „WsG-13”
29.X.1964: przyjął na poklad załogę kutra „Gdy-177”, który zatonął w wyniku pożaru
przed 1967: Gdy-24 (Leokadia Orłowska-Witenberg; Gdynia)
1969-1971: Gdy-24 (Leokadia Orłowska-Wittbrodt; Gdynia)
22.IV.1981 ok. godz. 08.15: wszedł (szyper Jan Gryckiewicz) na mieliznę w rejonie Świbna, załoga ewakuowana śmigłowcem Mi-8, kuter ściągnięty przez statek ratowniczy „Wiatr”
1982-1984: Gdy-24 (Janusz Gryckiewicz; Gdynia)
1992: wykreślony z Rejestru PRS-u

47) Arka 13 Gdy-20, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 7/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 7/401, położenie stępki VIII.1946, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 5.IV.1948, w eksploatacji 31.IV.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41027 --> od 1975: PRS 410027
sygnał wywoławczy: SOTZ (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1947: 24.02 BRT, 8.13 NRT; 15.12(całk.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 2.05 m; silnik 2-cyl. Vølund, 75/85 KM
charakterystyka w I.1959: 24.02 BRT, 8.13 NRT; 15.12(całk.)/15.00(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.82 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/38, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1967: 24.02 BRT, 8.13 NRT; 15.12(całk.)/15.00(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.82 m; silnik 3-cyl. Callesen 195 CR, rok produkcji silnika 1952, 75 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 24.02 BRT, 8.13 NRT; 15.12(całk.)/15.00(rej.)×4.87×? m, głębokość kadłuba 1.82 m; silnik 4-cyl. Puck A-100, rok produkcji silnika 1951, nr silnika 3341, 100 KM; 9 węzłów
VIII.1946: położenie stepki, zamówiony przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni
5.IV.1948: ukończony jako Arka 13 Gdy-20 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
31.IV.1947: w eksploatacji
1.VI.1949: Arka 13 Gdy-20 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
poł.1950: Arka 13 Ust-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
IV.kw(?).1950: Ust-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-52 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-52 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1952: Ust-9 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
7.X.1953: Arka 13 Wła-77 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
1.I.1955 Wła-77 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
UWAGA: możliwe, że został przekazany „Szkunerowi” jeszcze przed jego formalnym powstaniem, 18.XII.1954
X.1959: Łeb-29 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. 10-lecia PRL; Łeba)
VI.1962: sprzedany Stanisławowi Jamrozikowi z Władysławowa
5.X.1962: Wła-47 (Stanisław Jamrozik; Władysławowo)
IV.kw.1962-1965: poza eksploatacją
remont połączony z wymianą dotychczasowego silnika na silnik 3-cyl. Callesen 195 CR, rok produkcji silnika 1952, 75 KM
UWAGA: silnik pochodził z dotychczasowego kutra Stanisława Jamrozika - „Wła-56”
1967-1968: wymiana dotychczasowego silnika na 4-cyl. silnik Puck A-100, rok produkcji silnika 1951, nr silnika 3341, 100 KM
VI.1984: Wła-47 (Wacław Golla; Władysławowo)
VIII.1984: Wła-47 (Zbigniew Schmidt; Władysławowo)
IX.1987: sprzedany Jerzemu Urynowiczowi z przeznaczeniem do przebudowy na jacht
1989: wobec zaniechania przebudowu kutra na jacht został on spalony

48) Arka 18 Gdy-145, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 9/401, /Stocznia Rybacka w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 9/401, położenie stępki pocz.1947,
Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41197 --> od 1975: PRS 410197
sygnał wywoławczy: SOOO (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1952: 23.66 BRT, 7.26 NRT; 15,12(całk.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 2.05 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2533, 70 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1959: 23.66 BRT, 7.26 NRT; 15,53(całk.)/15.00(rej.)×4.86×? m, głębokość kadłuba 1.96 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2533, 70 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1967: 21 BRT, 4 NRT; 15,53(całk.)/15.00(rej.)×4.86×? m, głębokość kadłuba 1.96 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2533, 70 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 24 BRT, 7 NRT; 15,53(całk.)/15.00(rej.)×4.86×? m, głębokość kadłuba 1.96 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-230, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2533, 70 KM; 9 węzłów
10.X.1947: ukończony jako Arka 18 Gdy-145 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
UWAGA: znak rybacki domniemany.
10.XII.1947: Gdy-52 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Państwowe Centrum Wyszkolenia Morskiego; Gdynia)
XII.1947: Gdy-52 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; zarządzający: Państwowe Centrum Wyszkolenia Morskiego; użytkownik: Państwowa Szkoła Rybaków Morskich; Gdynia)
II.1948: Gdy-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; zarządzający: Państwowe Centrum Wyszkolenia Morskiego; użytkownik: Państwowa Szkoła Rybaków Morskich; Gdynia)
V.1950: Arka 18 Gdy-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 18 Gdy-52 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 18 Gdy-52 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.poł.50-tych: Arka 18 Gdy-52 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1955: Gdy-52 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Gdynia)
UWAGA: możliwe, że został przekazany „Szkunerowi” jeszcze przed jego formalnym powstaniem, 18.XII.1954
25.VII.1956: Wła-125 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
VI.1960: Gdy-31 (Mikołaj Czułowski; Gdynia)
23.III.1962: zderzył się (szyper Mikołaj Czułowski) z kutrem „Gdy-10”
9.X.1972 godz. 03.30: uderzył (szyper Mikołaj Czułowski) we wschodni falochron portu gdyńskiego, uszkadzając dziobnicę i pomieszcznia dziobowe
1985-1986: Gdy-31 (Jadwiga Czułowska; Gdynia)
IX.1991: wykreślony z Rejestru PRS-u

49) Arka 12 Gdy-7, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 10/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 10/401, położenie stępki pocz.1947, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 5.III.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41332 --> od 1975: PRS 410332
sygnał wywoławczy: SOXI (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1951: 24.22 BRT, 7.31 NRT; 15,12(całk.)/15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.98 m, wysokość boczna 2.25 m; silnik Modaag, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1959: 24.22 BRT, 7.31 NRT; 15,12(całk.)/15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.98 m, wysokość boczna 2.25 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/40, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w 1962: 24.22 BRT, 7.31 NRT; 15,12(całk.)/15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.98 m, wysokość boczna 2.25 m; silnik Deutz, 75 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 24.22 BRT, 7.31 NRT; 15,12(całk.)/15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.98 m, wysokość boczna 2.25 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1968, nr silnika 33/66 , 120 KM; 9 węzłów
charakterystyka w 2004: 27 GT, 2tony; 15.00(rej.)×4.85×? m, głębokość kadłuba 1.98 m, wysokość boczna 2.25 m; 30 pasażerów (gości) + 3 człoków załogi
5.III.1948: ukończony jako Arka 12 Gdy-7 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
1.VI.1949: Arka 12 Gdy-7 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
poł.1950: Arka 12 Ust-51 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
IV.kw(?).1950: Ust-51 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-51 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-51 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-51 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1952: Ust-8 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
7.X.1953: Arka 12 Wła-76 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
1.I.1955: Wła-76 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
UWAGA: możliwe, że został przekazany „Szkunerowi” jeszcze przed jego formalnym powstaniem, 18.XII.1954
XII.1959: Łeb-28 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. 10-lecia PRL; Łeba)
III.1960: wycofany z eksploatacji, przeznaczony do kasacji
24.X.1961: Wła-38 (Bernard Mach; Władysławowo)
wymiana dotychczasowego silnika na silnik Deutz, moc 75 KM
UWAGA: silnik pochodził z dotychczasowego kutra Bernarda Macha - „Wła-22”
1968: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1968, nr silnika 3366, 120 KM
I.1973: Wła-38 (Maria Mach; Władysławowo)
1975: Wła-38 (Józef i Maria Mach; Władysławowo)
VIII.1979: Wła-38 (Wojciech Milewczyk; Władysławowo)
5.I.1981: w wyniku awarii silnika unieruchomiony podczas wychodzenia na połowy, przyholowany do portu przez statek ratowniczy „Halny”
VI.1982: Wła-38 (Leon Budzisz; Władysławowo)
13.IV.1988 unieruchomiony na morzu w wyniku awarii śruby, przyholowany do Władyswałwowa przez „Wła-41”
XI.1994 sprzedany Mirosławowi Adamczykowi, przeznaczeniem do przebudowy na lokal gastronomiczny
1995-IV.2002: pływająca smażalnia ryb Liwia (Mirosław Adamczyk; Władysławowo)
XI.2015: w eksploatacji

50) NPo-12, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 11/401, ukończony w Stocznia Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 11/401, położenie stępki pocz.1947, ukończony w Stocznia Rybackiej w Gdyni, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41275 --> od 1975: PRS 410275
sygnał wywoławczy: SOUA (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1947: silnik Vølund, nr silnika 2537, 80 KM
charakterystyka w I.1961: 25 BRT, 7 NRT; 15.00(rej.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/27, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1967: 25 BRT, 7 NRT; 15.00(rej.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 1-cyl. Grenaa, rok produkcji silnika 1939, nr silnika 800, 90 KM
charakterystyka w I.1982: 25 BRT, 7 NRT; 15.00(rej.)×4.88×? m, głębokość kadłuba 1.95 m; silnik 6-cyl. Wola DM-150, 150 KM; 7 węzłów
1947: ukończony jako NPo-12 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Józef Szurlej; Gdańsk-Nowy Port)
II.1948: NPo-12 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Józef Szurlej; Gdańsk-Nowy Port)
28.XII.1948: „uprowadzony” do Szwecji
1.II.1949: rewindykowany
IV-V.1949: Świ-68 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Świnoujście)
UWAGA: Przyporządkowanie nazwy Świ-68 domniemane
IX(?).1950: Ust-56 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-56 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-56 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-56 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1952: Ust-12 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
24.V.1953: wszedł na mieliznę w pobliżu wejścia do portu w Łebie, ściągnięty przez kuter ratowniczy „RC-2” i kuter holowniczo-nurkowy „Morka”
1954: Dar-10 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
1958-1959(?): poza eksploatacją
1960(?): Jas-61 (Józef Konkel; Jastarnia)
1972-1973: Jas-61 (Henryk Konkel; Jastarnia)
1976-1978: Jas-61 (Maksymilian Dahl; Jastarnia)
1980-1981: poza eksploatacją, wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola DM-150, 150 KM
1981: WsG-37 (Włodzimierz Kędzierzawski; Górki Wschodnie)
1985-1986: wykreślony z Rejestru PRS-u

51) Arka 21(?) Gdy-147, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 12/401, ukończony w Stocznia Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, numer budowy 12/401, położenie stępki 1947, ukończony w Stocznia Rybackiej w Gdyni, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41029 --> od 1975: PRS 410029
sygnał wywoławczy: SOIR (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w 1959: 22.67 BRT, 9.70 NRT; 15.15(całk.)×4.63×? m, wysokosć boczna 2.17 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222721, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1959: 22.67 BRT, 9.70 NRT; 15.20(całk.)/14.97(rej.)×4.63×? m, głębokość kadłuba 2.01 m, wysokosć boczna 2.25 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222721, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1967: 27 BRT, 10 NRT; 15.20(rej.)×4.65×? m, głębokość kadłuba 1.90 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222721, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1974: 27 BRT, 10 NRT; 15.20(rej.)×4.65×? m, głębokość kadłuba 1.90 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/11, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1985: 23 BRT, 10 NRT; 14.97(rej.)×4.65×? m, głębokość kadłuba 1.90 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/11, 100 KM; 9 węzłów
1947: ukończony jako Arka 21(?) Gdy-147 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
II.1948: Arka 21(?) Gdy-147 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
4.VIII.1948: Gdy-147 (Spółdzielnia Gospodarcza Związku Młodzieży Polskiej; Gdynia)
IV.1949: Świ-55 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Świnoujście)
X.1950: Koł-25 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1951: Koł-25 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
IX.1951: Arka 91 Koł-25 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Kołobrzeg)
13.X.1951: Arka 91 Gdy-84 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
IV.kw.1951: Arka 91 Wła-64 (właściciel: Związek Młodzieży Polskiej; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
I. poł.50-tych: Arka 91 Wła-64 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
1.I.1955: Wła-64 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
UWAGA: możliwe, że został przekazany „Szkunerowi” jeszcze przed jego formalnym powstaniem, 18.XII.1954
1.VIII.1959: poza eksploatacją, rozpoczęcie remontu generalnego
19.III.1960: zakończenie remontu generalnego
21.I.1961 godz.10.30: na łowisku „S 7-8”, zderzył się (szyper Alfred Barlasz) z kutrem „Wła-110”, w wyniku którego doznał przebicia burty i był zagrożony zatonięciem, ale dzeki pomocy towarzyszących kutrów udało sę go doholować do Władysławowa
VIII.1962: wycofany z eksploatacji
I.1963: Hel-23 (Jan i Kazimierz Konkel; Hel)
19.VIII.1963 ok. godz. 03.00: w porcie helsim zderzył się (szyper Kazimierz Konkel) z kutrami „Hel-54” i „Hel-101”
12.VII.1968: Wła-66 (Augustyn Białkowski; Władysławowo)
1972-1973: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/11, 100 KM
IV.1975: Wła-66 (Mieczysław Białkowski; Władysławowo)
II.1981: Wła-66 (Antoni Konkel; Władysławowo)
1985: rozebrany na opał, wykreślony z Rejestru PRS-u

52) Arka 23(?) Gdy-146, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 13/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 13/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 1948
charakterystyka w 1948: silnik 2-cyl. Vølund, 80 KM
1948: ukończony jako Arka 23(?) Gdy-146 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
1.VI.1949: Arka 23(?) Gdy-146 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
11.XII.1949: wraz z dwoma innymi kutrami „Arki”, bierze udział w nie udanej próbie ściągnięcia z mielizny kutra „Arka 6” (Gdy-36)
†24.II.1950: 15 Mm na płn. od latarni Hel, zderzenie (szyper Herman Wilhelm) z sowieckim statkiem s/s „S. Kirow”
UWAGA: Możliwe, że wrak został podniesiony oraz nabyty przez Morską Centralę Zaopatrzenia w Gdyni i w związku z planami odbudowy nadano mu numer PRS 41030, jednak ostatecznie zrezygnowano z odbudowy wraku.

53) kuter dozorczy Gdy-150, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 14/401, położenie stępki 1947, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 14/401, położenie stępki 1947, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 1948
od I.poł.50-tych: PRS 41326 --> od 1975: PRS 410326
sygnał wywoławczy: SOIF (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 10 NRT, 10 ton; 15.12(całk.)/14.97(rej.)×4.63×? m, głębokosć kadłuba 2.01 m, wysokość boczna 2.01 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222719, 85 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1967: 23 BRT, 10 NRT; 15.00(rej.)×4.63×? m, wysokość boczna 2.01 m; silnik 2-cyl. Scandia 252A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222719, 85 KM; 9 węzłów
1947: ukończony jako kuter dozorczy Gdy-150 (Morski Urząd Rybacki; Gdynia)
III.1949: Świ-57 (właściciel: Morski Urząd Rybacki; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Świnoujście)
I.poł.1950: Koł-26 (właściciel: Morski Urząd Rybacki; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1951: Koł-26 (właściciel: Morski Urząd Rybacki; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
1.I.1952: Koł-26 (właściciel: Morski Urząd Rybacki; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
I.poł.50-tych: Koł-26 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
1960: Gdy-53 (Augustyn Specht; Gdynia)
1961: WsG-10 (Augustyn Specht; Górki Wschodnie)
1976-1977: WsG-10 (Andrzej Specht; Górki Wschodnie)
11.II.1978 ok. godz.17.40: w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej, w trakcie holowania (szyper Andrzej Specht) kutra „Gdy-40”, wypadł za burtę i utonął szyper holowanego kutra
4.II.1982: w rejonie Krynicy Morskiej, przyjął na pokład rozbitów z zatopionego kutra „Gdy-18”
1983-1984: wykreślony z Rejestru PRS-u

54) Belona 1 Dzi-60, Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 15/401, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni
Stocznia Rybacka w Siankach, typ KS-150, nr budowy 15/401, położenie stępki 1947, ukończony w Stoczni Rybackiej w Gdyni, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41186 --> od 1975: PRS 410186 --> od 1989: PRS 631554 
sygnał wywoławczy: SNEH (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 15.12(rej.)×4.98×? m, głębokość kadłuba 1.83 m, wysokość boczna 2.08 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, nr silnika 222722, rok produkcji silnika 1947, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1974: 23 BRT, 7 NRT; 15.12(rej.)×4.98×? m, głębokość kadłuba 1.83 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, rok prodkcji silnika 1956, nr silnika 84/125, 100 KM
charakterystyka w IV.1993: 15.58(całk.)/14.98(rej.)×4.83×2.91 m, wysokość boczna 3.34 m; ożaglowanie typu kecz(?), 136 m kw; 8 osób
1947: ukończony jako Belona 1 Dzi-60 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Dziwnów)
II.1948: Belona 1 Dzi-60 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Rybacka „Belona”; Dziwnów)
pocz.I.poł.50-tych: Belona 1 Dzi-60 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Dziwnów)
I.1951: Belona 1 Dzi-60 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Dziwnów)
II.poł.VII.1951: wszedł na mieliznę w rejonie Kołobrzegu, ściągnięty przez kuter roboczy PRO „Bóbr”
VI.1952: Dzi-1 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Belona”; Dziwnów)
II.poł.50-tych: Dzi-1 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Dziwnów)
1964-1965: poza eksploatacją
1966: Koł-91 (Mieczysław Szmit; Kołobrzeg)
1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok prodkcji silnika 1956, nr silnika 84/125, 100 KM
1981: Koł-91 (Stanisław Kurdziel; Kołobrzeg)
1987: sprzedany w celu przebudowy na jacht żaglowy
1989: jacht żaglowy Oliver PZ-2257 (F. Chlebowski; Łeba)
po III.1993: wykreślony z Rejestru PRS-u
dalsze losy nieznane

55) NPo-10, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-2,
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-2, wodowany 1947, ukończony 1947
od I.poł.50-tych: PRS 41174 --> od 1975: PRS 410174
sygnał wywoławczy: SOBV (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1947: silnik 75 KM
charakterystyka w I.1960: 21 BRT, 7 NRT; 15.00(rej.)×4.68×? m, głębokość kadłuba 1.96 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/28, 100 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.1974: 21 BRT, 7 NRT; 15.00(rej.)×4.68×? m, głębokość kadłuba 1.96 m; silnik 4-cyl. Puck A-100 zmodyfikowany, nr silnika 33/78, 100 KM; 7 węzłów
1947: ukończony jako NPo-10 (właściciel: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego; użytkownik: Wiesław Godlewski, Andrzej Klimaj; Gdańsk-Nowy Port)
II.1948: NPo-10 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Wiesław Godlewski, Andrzej Klimaj; Gdańsk-Nowy Port)
po II.1949: Gdy-47(?) (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Andrzej Klimaj; Gdynia)
UWAGA: znak rybacki Gdy-47 przyporządkowany hipotetycznie
V.1949: Gda-18 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Andrzej Klimaj; Gdańsk)
I.1951: Gda-18 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Andrzej Klimaj; Gdańsk)
X.1951: Gdy-85 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Andrzej Klimaj; Gdynia)
10.VI.1953: Wła-102 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
1955(?): Wła-102 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Gryf”; Władysławowo)
II.poł.50-tych: Wła-102 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
10.III.1956: uratował (wraz z kutrem „Wła-103”) załogę kutra „Gdy-131”
IX.1966: Dar-27 (Emil Łukasik, Antoni Jaskułka, Marian Dłubisz; Darłowo)
XII.1966: Ust-24 (Emil Łukasik, Antoni Jaskułka, Marian Dłubisz; Ustka)
1968: Ust-24 (Antoni Jaskułka; Ustka)
1972-1973: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-100 zmodyfikowany, nr silnika 3378, 100 KM
X.1976: Jas-78 (Bernard i Piotr Piper; Jastarnia)
X.1980: Jas-78 (Józef Grala; Jastarnia)
1981: Łeb-55 (Józef Grala; Łeba)
1982-1983: Łeb-55 (Jerzy Herra; Łeba)
1984: wykreślony z Rejestru PRS-u

56) Arka 14 Gdy-21, Stocznia Nr 3, Gdańsk, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-3
Stocznia Nr 3, Gdańsk, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-3, ukończony 1948, w eksploatacji 10.III.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41022 --> od 1975: PRS 410022
sygnał wywoławczy: SOCH (odebrany w roku 1971)
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 15.20(całk.)/13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222714, 85 KM
charakterystyka w I.1969: 23 BRT, 7 NRT; 15.20(całk.)/13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 4-cyl. Puck A-100, rok produkcji silnika 1966, nr silnika 104/5, 100 KM; 8.5w
1948: ukończony jako Arka 14 Gdy-21 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
10.III.1948: wszedł do eksploatacji
I.poł.1949(?): Arka 14 Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Darłowo)
1.VI.1949: Arka 14 Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Darłowo)
1950: Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Darłowo
1.I.1951: Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
I.1951: Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
1.I.1952: Dar-48 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
IX(?).1952: Dar-13 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
lato 1954: Dar-13 (Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Darłowie; Darłowo)
1956: kuter hydrograficzny Bora (Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny; Trzebież)
1961-1964: kuter hydrograficzny Bora (Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny; Świnoujście)
1967(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-100, rok produkcji silnika 1966, nr silnika 104/5, 100 KM
1971: WsG-6 (Włodzimierz Witkowski; Górki Wschodnie)
1982-1984: ZaG-19 (Zbigniew Patoła; Górki Zachodnie)
1991: skreslony z Rejestru PRS-u

57) Arka 17 Gdy-138, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-4
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-4, ukończony 1948, rejestracja 3.V.1948, w eksploatacji 16.VI.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41023 --> od 1975: PRS 410023
sygnał wywoławczy: SODD --> przed 1959: SODN (odebrany w poł. lat 60-tych)
charakterystyka w 1948: silnik Skandia, 85 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 222713, 85 KM; 9 węzłów
1948: ukończony jako Arka 17 Gdy-138 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
3.V.1948: zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdańsku
16.VI.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 17 Gdy-138 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
VIII.1950: Arka 17 Ust-55 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
IV.kw(?).1950: Ust-55 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-55 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-55 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-55 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1952: Ust-11 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
7.X.1953: Arka 17 Wła-78 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
11.II.1955: Wła-78 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
VI.1960: Gdy-38 (Jan Lost; Gdynia)
po 1975/przed 1979: Gdy-38 (Stefania Lost; Gdynia)
5.X.1983 godz. 12.45: na łowisku na południowym Bałtyku zderzył się z trałowcem „Kormoran” (616)
1984: wykreślony z Rejestru PRS-u oraz z ewidencji Urzędu Morskiego, przeznaczony do przebudowy na jacht sportowy
dalsze losy nieznane

58) Arka 25 Gdy-94, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-5
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-5, ukończony 1948, rejestracja: 5.VIII.1948, w eksploatacji 12.VIII.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41311 --> od 1975: PRS 410311
sygnał wywoławczy: SODJ (odebrany w poł. lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, nr silnika 222715, rok produkcji silnika 1948, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1985: 23 BRT, 7 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m; silnik 4-cyl. MWM, 100 KM
1948: ukończony jako Arka 25 Gdy-94 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
UWAGA: początkowo planowano przekazanie go Morskiemu Urzędowi Rybackiemu
5.VIII.1948: zarejestrowany w Gdyni
12.VIII.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 25 Gdy-94 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
X.1950: Arka 25 Ust-57 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
kon.1950: Ust-57 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-57 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-57 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-57 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1952: Ust-13 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
7.X.1953: Arka 25 Wła-79 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
11.II.1955: Wła-79 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
V.1960: Gdy-65 (Władysław Wójcik; Gdynia)
12.V.1962: wszedł na mieliznę
2.III.1963: podczas rejsu w lodach odniósł znaczne uszkodzania podwodnej części poszycia
13.III.1963: podczas rejsu w lodach ponownie odniósł znaczne uszkodzania podwodnej części poszycia
10.XI.1963 ok. godz. 06.00: wszedł na mieliznę w pobliżu portu w Jastarni
II.1982: Gdy-21 (Rudolf Mazur; Gdynia)
†2.IX.1983 w nocy: zatonął w porcie gdyńskim w wyniku przecieku z niedomkniętego zaworu dennego
I.1984: podniesiony i przekazany Klubowi Żeglarskiemu w Górkach Zachodnich
1985-1986: wykreślony z Rejestru PRS-u
dalsze losy nieznane

59) Arka 16 Gdy-137, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-6
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr stoczniowy S-6, wodowany 1948, ukończony 1948, rejestracja V.1948, w eksploatacji 17.VI.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41148 --> od 1993: PRS 631367, od 1993: MMSI 261025260
sygnał wywoławczy: SODM (odebrany w roku 1970) --> od 1993: SPG 2557
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222718, 85 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1999: 36.63 GT; 16.28(całk.)/15.24(rej.)×4.87×2.10 m, wysokość boczna 3.00 m; silnik 4-cyl. PZM Puck SW 400 M2/1, 70kW, ożaglowanie typu kecz, 84 m kw.; załoga 12 osób
charakterystyka w III.2009: 36.63 GT; 16.28(całk.)/15.24(rej.)×4.87×2.10 m, wysokość boczna 3.00 m; silnik 4-cyl. PZM Puck SW 400 M2/1, 70kW, ożaglowanie typu kecz, 84 m kw.; załoga 12-18 osób
charakterystyka w I.2015: 36.63 GT; 19.58(całk.)/16.28(rej.)×4.87×2.10 m, wysokość boczna 3.00 m; silnik 4-cyl. PZM Puck SW 400 M2/1, 70kW, ożaglowanie typu kecz, 84 m kw.; załoga 14 osób
1948: ukończony jako Arka 16 Gdy-137 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
V.1948: zarejestrowany w Gdyni
17.VI.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 16 Gdy-137 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
III.kw(?).1950: Arka 16 Ust-54 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
IV.kw(?).1950: Ust-54 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-54 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-54 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
13.X.1951: Arka 16 Wła-59 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
przed 1955: Arka 16 Wła-59 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
1.I.1955: Wła-59 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
UWAGA: możliwe, że został przekazany „Szkunerowi” jeszcze przed jego formalnym powstaniem, 18.XII.1954
26.I.1961: zderzył się w porcie wladysławowskim z kutrem „Wła-137”
V.1967: holownik portowy Władek (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
1970: wykreślony z Rejestru PRS, oczekujący na kasację w charakterze zbiornika wód zaolejonych(?)
VI.1974: przekazany Jacht-Klubowi ZSP Warszawa, w celu przebudowy na jacht żaglowy
II.poł.1974: nabyty przez Krzysztofa Bussolda
przeholowany na barce do przystani Akademickiego Klubu Morskiego AZS-ZSP w Wisłoujściu-Twierdzy i rozpoczęcie przebudowy
1986: ponowne wodowanie
1991: przeholowany do Gdyni
1992: założono takkielunek
jesień 1993: pierwsze próby jako jacht żaglowy
wiosna 1994: zakończenie przebudowy
25.VII.1994: jacht żaglowy Bonawentura PZ-228 (Krzysztof Bussold; Gdynia)
I.2010: jacht żaglowy Bonawentura POL-228 (właściciel: Barbara Staniewicz-Zalewska i Daniel Zalewski; użytkownik: Pomorsko-Mazurskie Biuro Żeglarskie „Błękitny Piotruś”; Gdynia)
XI.2015: w eksploatacji

60) Arka 15 Gdy-65, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-7
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-7, ukończony 1948, w eksploatacji 28.IV.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41309 --> od 1975: PRS 410309
sygnał wywoławczy: SOCI (odebrany w poł. lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 13.65(rej.)×4.80×? m, głębokość kadłuba 2.09 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Scandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222717, 85 KM; 8 węzłów
1948: ukończony jako Arka 15 Gdy-65 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
28.IV.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 15 Gdy-65 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
III.kw(?).1950: Arka 156 Ust-53 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
IV.kw(?).1950: Ust-53 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-53 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-53 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-53 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
IX(?).1952: Ust-10 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
przed 1954: Dar-18 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
1956(?): Łeb-18 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. 10-lecia PRL; Łeba)
†23.III.1957: w sztormie, 3 Mm od wejścia do portu w Łebie, podniesiony i naprawiony
1961(?): Łeb-18 (Marian Kosz i Gerard Borkowski; Łeba)
1967-1968: Dar-17 (Władysław Palczewski; Darłowo)
1969-1971: Dar-17 (Stanisław Szelągowski; Darłowo)
1973: Łeb-62 (Leon Formela; Łeba)
1978: wykreślony z Rejestru PRS-u

61) Arka 23 Gdy-80, Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-8
Stocznia nr 3 w Gdańsku, typ MIR-20a, nr budowy S-8, ukończony 1948, w eksploatacji 23.VII.1948
od I.poł.50-tych: PRS 41302
sygnał wywoławczy: SOMQ (odebrany ok. roku 1973)
charakterystyka w 1948: silnik Skandia, 85 KM
charakterystyka w I.1959: 23 BRT, 7 NRT; 15.48(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 1.98 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/24, 100 KM
1948: ukończony jako Arka 23 Gdy-80 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
23.VII.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 23 Gdy-80 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
11.XII.1949: wraz z dwoma innymi kutrami „Arki”, bierze udział w nieudanej próbie ściągnięcia z mielizny kutra „Arka 6” (Gdy-36)
1.I.1951: Arka 23 Gdy-80 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 23 Gdy-80 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
IV.1951: Hel-48 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Hel)
II.poł.1951: Gdy-166 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1955(?): Gdy-166 (Spółdzielnia Pracy Rybaków Morskich „Jedność Rybacka”; Gdynia)
II.poł.50-tych: Gdy-166 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Jedność Rybacka”; Gdynia)
1965: Łeb-51 (Tadeusz Sznech i Stefan Hinc; Łeba)
1971: Łeb-51 (Władysław Dzietczyk; Łeba)
15.VII.1973 godz.19.40: na skutek awarii silnika wszedł na mieliznę brzegową ok. 5,5 Mm na zach. od portu w Łebie
†16.VII.1973: rozbity przez fale, uznany za stracony
UWAGA: Możliwe, że na poczatku lat 50-tych (R. Leszczyński pisze, iż było to latem 1952 roku) Gdy-80 został „rozjechany” na łowisku X 10-11 przez sowiecki okręt wojenny, czteroosobowa załoga zaginęła; o zdarzeniu nie ma najmniejszego śladu w czasopismach i archiwach

 

opracowanie: Dariusz "Chemik" Tustira, grudzień 2015 (Wersja 2.0)

fotografia: kutry MIR-20 CHŁ.30 i W.WS. 5. (za zgodą Bohdana Hurasa i Franciszka Necla, autorów książki „Kutry w Wielkiej Wsi”)

 

Źródła:

Blady Wiesław Polska Flota Rybacka w latach 1921-2001, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2002, ISBN 83-908885-9-9

Gröner Erich, Jung Dieter, Maass Martin Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 5. Hilfsschiffe II: Lazarettschiffe, Wohnschiffe, Schulschuffe, Forschungsfahrzeuge, Hafenbetriebsfahrzeuge (I) Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1988, ISBN 3-7637-4804-0

Gröner Erich, Jung Dieter, Maass Martin Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 6. Hafenbetriebsfahrzeuge (II: Bagger, Bergungs- und Taucherfahrzeuge, Eisbrecher, Schlepper, Verhrsfahrzeuge), Yachten und Avisos, Landungsverbände(I) Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1989, ISBN 3-7637-4805-9

Gröner Erich, Jung Dieter, Maass Martin Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 8 Tail 2. Vorpostenboote, Hilfsminensucher, Küstenschutzverbände (Teil 2), Kleinkampfverbände, Beiboote Bernard & Graefe Verlag, Bonn 1993, ISBN 3-7637-4807-5

Huras Bohdan, Necel Franciszek Kutry z Wielkiej Wsi Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „PORTA MARE”, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62022-56-4

Huras Bohdan, Twardowski Marek Księga statków polskich 1918-1945. Tom 4 Polnord Wydawnictwo „Oskar”, Gdańsk 2002, ISBN 83-86181-78-8

Indeks nazw jachtów Polskiego Związku Żeglarskiego 2012

Leszczyński Ryszard Tragedie rybackiego morza. Tom III, Fundacja Promocji Przemysłu Okretowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2006, ISBN 83-922007-9-9

Miciński Jerzy, Kolicki Stefan Pod polską banderą, Seria Biblioteka Miesięcznika Morze tom 2, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1962

Rejestr 1959, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1959

Rejestr 1960, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1960

Rejestr 1961, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1961

Rejestr 1965, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1965

Rejestr 1967, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1967

Rejestr 1969, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1969

Rejestr 1972, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1972

Rejestr 1974, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1974

Rejestr 1976, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1976

Rejestr 1979, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1979

Rejestr 1980, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1980

Rejestr 1981, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1981

Rejestr 1982, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1982

Rejestr 1985, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1985

Rejestr 1987, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1987

Rejestr 1989, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1989

Rejestr 1990, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1990

Rejestr 1991, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1991

Rejestr 1992, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1992

Rejestr 1993, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1993

Rejestr Jachtów Morskich 1999, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1999

Rejestr Jachtów Morskich 2000/2001, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2001

Rejestr Jachtów Morskich 2002/2003, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2003

Rejestr Jachtów Morskich 2004/2005, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2005

Rejestr Jachtów Morskich 2006/2007, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2007

Rejestr Jachtów Morskich 2008/2009, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2009

Rejestr Statków Śródlądowych 2002, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2002

Rejestr Statków Śródlądowych 2003, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2003

Rejestr Statków Śródlądowych 2004, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2004

Rejestr Statków Śródlądowych 2005, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2005

Rejestr Statków Śródlądowych 2006, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2006

Rejestr Statków Śródlądowych 2009, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2009

Rejestr Statków Śródlądowych 2013, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2013

Rejestr Statków Śródlądowych 2014, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014

Sieński Jacek Kecz żebrowy „Bonawentura” w Morze, Statki i Okręty nr 4/2002, Magnum X, Warszawa 2002, ISSN 1426-529X

Zbiorowe „Szkuner”. 50 lat Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2005, ISBN 83-919488-9-7

http://fow.az.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=6875&start=0

http://www.trzebiez.pl/1.jpg

http://www.trzebiez.pl/2.jpg

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Komentarze  

0 #1 Chemik 2018-02-14 18:54
Najnowsza wersja wykazu, bardzo duże aktualizacje.

http://fow.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=6875&start=224
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sylwetki statków