WYKAZ POLSKICH KUTRÓW (3) – kutry typu B-368

WYKAZ POLSKICH KUTRÓW B 368

Próby bardziej całościowego opracowania wykazu polskich kutrów (i ich losów) podjął się dla Naszego Bałtyku Dariusz "Chemik" Tustira. Wykonał on mrówczą pracę śledczą, przekopując się między innymi przez listy Polskiego Rejestru Statków z ostatnich kilkudziesięciu lat.

W części pierwszej przedstawiliśmy kutry typu MIR-20: http://naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/1908-wykaz-polskich-kutrow-1-typ-mir-20.html, w części drugiej tzw. „superkutry” typu MFV-75: http://naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/1953-wykaz-polskich-kutrow-2-superkutry-typu-mfv-75.html.

Dzisiaj kolej na część trzecią, której tematem są kutry typu B-368.

„...Kutry stalowe długości 17 metrów zostały zaprojektowane w latach 1946-1947 przez profesora Jerzego Doerffera. Założeniem było opracowanie dla potrzeb połowowych przedsiębiorstw państwowych projektu kutra, który byłby zdolny do połowów na wszystkich łowiskach Bałtyku, wszystkich gatunków ryb występujących na skalę przemysłową, za pomocą standardowych narzędzi stosowanych w polskim rybołówstwie. Miał mieć prostą i tanią konstrukcję, ale gwarantować podstawowe bezpieczeństwo i zadowalające warunki bytowe załóg. Próbną serię dla towarzystwa Arka zbudowała Stocznia Gdańska – pierwszy kuter dostarczono w lutym 1948. Budowę jednostek według tego samego projektu podjęły z czasem inne stocznie. Kuter miał konstrukcję całkowicie stalową, z wręgami łamanymi (wg Micińskiego 6 jednostek było drewnianych ***). Stalowy pokład pokryty był drewnem. W zależności od wersji kutry były napędzane silnikami Vølund M240, Skandia 262A, June-Munktell 502MB, Kromhout 2H4 lub Callesen 195DR, później także Puck A-100 i Puck B-120. Pierwsza seria zbudowana w Stoczni Gdańskiej nie nosiła oznaczenia typu, później, w latach 1950 – 1951 Stocznia Rybacka w Gdyni, Stocznia Północna w Gdańsku i Stocznia Gdańska budowały kutry oznaczone symbolem B-368, stanowiące ulepszoną wersję jednostki...” (Huras / Necel *)

W latach 1948 – 1949 zbudowano 10 jednostek bez oznaczenia typu oraz, w kolejnych dwóch (1950 – 1951), kolejnych 31 kutrów B-368. Przyjęło się później oznaczać je wspólnie jako typ B-368, tak również i w poniższym wykazie, obejmującym wszystkie 41 jednostek (Blady** podaje tylko 39 kutrów).

W 1952 roku zaprzestano ich produkcji w Gdyni i Gdańsku, by przekazać ją do Szczecina.Tam, po dokonaniu szeregu zmian w dokumentacji, rozpoczęto w 1952 dalszą produkcję kutra, oznaczanego już jednak jako typ KS-17.

Dziś pływa już tylko (lub wciąż jeszcze, jak kto woli) w sumie sześć jednostek typu B-368.

Są to: kuter ZAG-17 (pierwotnie Arka 115 GDY-28), statek pasażerski „MASZOPERIA HELSKA” (pierwotnie Arka 40 DAR-30), jacht rekreacyjno-wędkarski „MELANIA” (pierwotnie Arka 121 GDY-154), kuter JAS-51 (pierwotnie Arka 123 GDY-58), kuter ŁEB-65 (pierwotnie Arka 124 GDY-59) oraz kuter HEL-95 (pierwotnie Arka 125 GDY-53).

Z upływem lat kutry zmieniły się tak bardzo, że dziś nie da się już w nich rozpoznać cech oryginału. Jedynie JAS-51 pozostał jakimś cudem w prawie niezmienionej postaci. On też więc znalazł się na fotografii tytułowej dzisiejszego wykazu.

Sylwetka kutra pierwszej, prototypowej serii (1948 – 1949) (wg. Doerffera)

planik 17m nb

Sylwetka seryjnego kutra B-368 (wg. Prądzyńskiego):

planik B368 nb

(red/AD), źródła:

*   Bohdan Huras, Franciszek Necel „Rybacka flota Władysławowa”

** Wiesław Blady „ Polska flota rybacka w latach 1921- 2001”

** Jerzy Miciński, Stefan Kolicki „ Pod polską banderą”

 


Julian Michaś

- Jestem Gdynianinem z wyboru, mam 54 lata
- Od 1979 roku jestem związany z pracą i służbą na morzu
- Posiadam wykształcenie wyższe AMW - historia wojskowości
- Jestem ojcem dwojga dzieci oraz dziadkiem dwójki wnucząt
- Dobro i przyszłość Gdyni jest stałym moim zainteresowaniem
- Zawsze pamiętam, że na pierwszym miejscu jest rodzina.
- Moje zainteresowania to: sport, piłka nożna, kajakarstwo, strzelanie, jazda na rowerze, brydż sportowy, szachy, rzut bulą, numizmatyka, filatelistyka.

"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Słowa Terencjusza z którymi się utożsamiam.
Bliskie jest m też powiedzenie marszałka Józefa Piłsudskiego "Tak żyć jak żyłem, warto było"

 

1.) Arka 1 Gdy-60, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-3
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-3, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony XII.1947, przekazany I.1948, rejestrestracja 2.II.1948
PRS 42001 --> od 1975: PRS 420001
sygnał wywoławczy: SOCD (odebrany na początku lat 70-tych) --> od 2000: SPK2298
charakterystyka w 1948: silnik 2-cyl. Skandia 262A, 85 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 9 NRT, 12 ton; 17.40(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 9 NRT, 15 ton; 17.40(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1967: 36 BRT, 9 NRT, 15 ton; 17.40(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1990: 36 BRT, 9 NRT, 15 ton; 17.40(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Wola 30H6, 110 kW/150 KM
charakterystyka w I.2005: 31 GT, 9 NT, 12 ton; 17.40(całk.)/15.14(rej.)×5.00×? m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Wola 30H6, 110 kW/150 KM
XII.1947: ukończony jako Arka 1
I.1948: Arka 1 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
              przekazany kontrahentowi
2.II.1948: Arka 1 Gdy-60 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
              zarejestrowany w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-60
1.VI.1949: Arka 1 Gdy-60 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 1 Gdy-60 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(?): Ust-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
IV.1958(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 34/44, moc 100 KM
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, moc 100 KM
VIII.-IX.1965(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 24/19, moc 120 KM
VI.-VIII.1967(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 44/59
VIII.-X.1970(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 3347
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
1980: Hel-39 (Zygmunt Szomborg; Hel)
1987: Hel-39 (Kazimierz Czajka; Hel)
I.kw.1989: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola 30H6, moc 110 kW/150 KM
III.kw.1994: Łeb-8 (Ignacy Rzepka; Łeba)
1998-1999: Łeb-8 (I. Rzepka, J. Dampc, M. Smaruj; Łeba)
2000: Łeb-8 (Ignacy Rzepka i Marek Smaruj; Łeba)
2011: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

2.) Arka 2 Gdy-19, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-2
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-2, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony IV(?).1948, rejestrestracja 3.III.1948, w eksploatacji: 23.IV.1948
PRS 42002 --> od 1975: PRS 420002
sygnał wywoławczy: SOCG (odebrany na początku lat 70-tych) --> od I.kw.2001: SPG2351
charakterystyka w 1948: silnik 2-cyl. Skandia 262A, 85 KM
charakterystyka w 1950: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 10 ton; 17.38(całk.)/15.00(l.w.)×5.00×2.2 m, wysokość boczna 2.30 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 11 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 11 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1998: 36 BRT, 11 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2005: 33 GT, 10 NT, 8.25 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.79 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 4-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
pocz.1948: wodowany jako Arka 2
3.III.1948: rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-19
IV(?).1948: ukończony jako Arka 2 Gdy-19 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
23.IV.1948: wszedł do eksploatacji
1.VI.1949: Arka 2 Gdy-19 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
XII.1949: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Vølund M-240, moc 100 KM
1.I.1951: Arka 2 Gdy-19 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1953(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, nr silnika 3343, moc 100 KM
1954(?): Ust-32 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VI.1965(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 3375, moc 120 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
VII.-IX.1970(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 34/25
IX.1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 74/118
IX.1974-I.1975(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/613
1976- 1978: ZaG-10 (Bolesław Mudziński; Górki Zachodnie)
22.IV.1981 ok. godz. 10.00: uratował załogę kutra „ZaG-5”, który w wyniku przecieku przez nieszczelne poszycie, zatonął podczas holowania do portu.
1989: ZaG-10 (Adam Mudziński; Górki Zachodnie)
I.kw.1999: Łeb-40 (Robert Mielewczyk; Łeba)
I.kw.2001: Ust-69 (Ewa Matyjaszczyk; Ustka)
2001-2004: Ust-69 (J.Skwarczak, D. Wysoczański, M. Podleśny; Ustka)
2008: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

3.) Arka 3 Gdy-31, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-4
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-4, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony II.kw(?).1948, rejestracja 3.V.1948
PRS 42003
sygnał wywoławczy: SOCF
charakterystyka w 1948: 36.06 BRT, 11 NRT; 17.37(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, 85KM
charakterystyka w I.1959: 35.15 BRT, 10.24 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1965: 35.15 BRT, 10.24 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1972: 35.15 BRT, 10.24 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-120, 120 KM; 8.5 węzła
II.kw(?).1948: ukończony jako Arka 3 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
3.V.1948: Arka 3 Gdy-31 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                 rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-31
1.VI.1949: Arka 3 Gdy-31 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 3 Gdy-31 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
19.IX.1952 godz. 03.40: idąc pełną mocą uderzył (szyper Józef Glembin) w falochron portu władysławowskiego
27.I.1954 ok. godz. 18.00: zderzył się w porcie helskim z kutrem „Jas-96”
XII.1955: Koł-55 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
XII.1956-I.1957: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 24/16, moc 100 KM
12.III.1965: Wła-73 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
1965(1966?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik Puck B-100, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 3395, moc 100 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
IX.-X.1971: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120. rok produkcji 1965, nr silnika 3365, moc 120 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
6.X.1971: Seacrust-8 (Seacrust Ltd.; Nassau, Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

4.) Arka 4 Gdy-32, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-5
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-5, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony II.kw(?).1948, rejestracja 3.V.1948
PRS 42004
sygnał wywoławczy: SODG
charakterystyka w 1948: silnik 2-cyl. Skandia 262A, 85 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1969: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8.5 węzła
II.kw(?).1948: ukończony jako Arka 4 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
3.V.1948: Arka 4 Gdy-32 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                 rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-32
1.VI.1949: Arka 4 Gdy-32 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
13.VII.1950: we Władysławowie, zderzył się (szyper Kazimierz Kulik) z kutrem „Wła-22”
1.I.1951: Arka 4 Gdy-32 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
po VI.1952: Koł-1 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
XI.1955: Koł-54 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
XII.1958-I.1959(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji 1957, nr silnika 24/18, moc 100 KM
1961-1964: Dzi-46 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Dziwnów)
VII.1968(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 114/837, moc 120 KM
IX.1969(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/566, rok produkcji 1967
II.poł.1971: Seacrust-33 (Seacrust bLtd.; Nassau, Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

5.) Arka 5 Gdy-33, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-6
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-6, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony II.kw(?).1948, rejestracja 3.V.1948
PRS 42005 --> od 1975: PRS 420005
sygnał wywoławczy: SODO (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w 1948: silnik 2-cyl. Skandia 262A, 85 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, rok 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1967: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-120, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1967: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2000: 40 BRT, 12 NRT, 9 ton; 17.36(całk.)/15.20(rej.)×5.01×1.82 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 88 kW/120 KM; 8 węzłów
II.kw(?).1948: ukończony jako Arka 5 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
3.V.1948: Arka 5 Gdy-33 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                 rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-33
1.VI.1949: Arka 5 Gdy-33 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 5 Gdy-33 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(?): Ust-47 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
IV.1958(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1957, nr silnika 44/49, moc 100 KM
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, nr silnika 3344, moc 100 KM
28.V.1965: manewrując w porcie usteckim, rozbił (szyper Julian Markuszewski) motorową łódź rybacka „Ust-124”
XI.1965-I.1966(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120, nr silnika 3385, moc 120 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
XII.1967(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 24/19, moc 120 KM
IV.-VI.1975(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 44/62
VI.1978(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 3326
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
1980: Dar-23 (Zygmunt Grzybowski; Darłowo)
1985-1986: Ust-114 (Zygmunt Grzybowski; Ustka)
1993: Ust-114 (Mieczysław Michałowski; Ustka)
29.IV.2005: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

6.) Arka 6 Gdy-36, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-8(?)
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-8(?), zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony IV.kw(?).1948, rejestracja 5.XI.1948
UWAGA: numer budowy prawdopodobny
PRS 42006
sygnał wywoławczy: SOAE
charakterystyka w I.1959: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 20 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222726, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1961: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 20 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 2-cyl. licencyjny June Munktell 502MB, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1972: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 20 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
IV.kw(?).1948: ukończony jako Arka 6 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
5.XI.1948: Arka 6 Gdy-36 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-36
1.VI.1949: Arka 6 Gdy-36 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
10.XII.1949: wszedł na mieliznę w rejonie Władysławowa
11.XII.1949: nieudana próba ściagnięcia z mielizny przez kutry „Arka 7” (Gdy-136), „Arka 20” (Gdy-80) oraz „Arka 23” (Gdy-146); ściągnięty po paru dniach
1.I.1951: Arka 6 Gdy-36 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
8.I.1955: Wła-119 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
VI.1960(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. June Munktell 502BM, wyprodukowany w Stoczni im. Komuny Paryskiej, rok produkcji 1957, nr silnika P-7, moc 100 KM
XII.1964: Wła-119 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
IV.-VII.1969(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik typu Puck B-120W, rok produkcji 1968, nr silnika 114/885, moc 120 KM
24.VI.1971: brytyjski Seacrust-25 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

7.) Arka 7 Gdy-136, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-7
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-7, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony IV.kw.1948, rejestracja 15.II.1949
PRS 42007
sygnał wywoławczy: SOEH
charakterystyka w I.1959: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222728, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1967: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
IV.kw.1948: ukończony jako Arka 7 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
15.II.1949: Arka 7 Gdy-136 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                  rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-136
1.VI.1949: Arka 7 Gdy-136 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
11.XII.1949: wraz z dwoma innymi kutrami „Arki”, bierze udział w nie udanej próbie ściągnięcia z mielizny kutra „Arka 6” (Gdy-36)
1.I.1951: Arka 7 Gdy-136 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
8.I.1955: Wła-120 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
XII.1964: Wła-120 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
IV.-V.1966(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 104/252, moc 120 KM
9.X.1971: brytyjski Seacrust-5 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

8.) Arka 8 Gdy-140, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-9
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-9, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, wodowany 1948, ukończony i przekazany 23.II.1949, rejestracja 23.II.1949
UWAGA: możliwe, że ukończony w Stoczni Nr 3 w Gdańsku
PRS 42008 --> od 1975: PRS 420008
sygnał wywoławczy: SOKR (odebrany na początku lat 70-tych) --> od 1999(?): SPG2412
charakterystyka w I.1959: 35.58 BRT, 12.03 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.04(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222727, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1961: 35.58 BRT, 12.03 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.04(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1974: 35.58 BRT, 12.03 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.04(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1985: 35.58 BRT, 12.03 NRT, 15 ton; 17.08(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 88kW/120 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1998: 35.58 BRT, 12.03 NRT, 15 ton; 17.08(całk.)/16.04(rej.)×5.03×? m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 6-cyl. WSK U/E680/193/1, 121kW/165 KM
charakterystyka w I.2005: 34 GT, 10 NT, 12 ton; 17.08(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.89 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. WSK U/E680/193/1, 121kW/165 KM; 7 węzłów
charakterystyka w I.2012: 59 GT, 17 NT, 12 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.89 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. WSK U/E680/193/1, 121kW/164 KM; 7 węzłów
23.II.1949: ukończony jako Arka 8 Gdy-140 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                  rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-140
1.VI.1949: Arka 8 Gdy-140 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 8 Gdy-140 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 8 Gdy-140 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1955: Gdy-140 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Gdynia)
25.VII.1956: Wła-121 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
VIII.-X.1960: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11974, moc 100 KM
I.1965: Hel-91 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
I.1967: Koł-84 (Bronisław Czaja, Marian Jeżak, Stanisław Wójcik i Zbigniew Bernard; Kołobrzeg)
1969-1971: Koł-84 (Zygmunt Bernard; Kołobrzeg)
III.1972: Ust-113 (Jan Woźniak; Ustka)
IX.1972: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, nr silnika 24/17, moc 120 KM
pocz.1980: Ust-113 (Marek Woźniak; Ustka)
22.V.1980: Wła-18 (Jerzy Kohnke; Władysławowo)
I.1988: Wła-18 (Jerzy i Piotr Kohnke; Władysławowo)
1995-1997: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. WSK U/E680/193/1, moc 121kW/165 KM
VI.2005: Wła-18 (Jerzy, Piotr i Rafał Kohnke; Władysławowo)
XII.2011: wycofany z eksploatacji, przeznaczony na złom
I.2012: zakończnie złomowania; prace rozbiórkowe prowadziła spółka Boster w Stoczni Łeba

 

9.) Arka 9 Gdy-141, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-10
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-10, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony IV.kw(?).1948, rejestracja 23.II.1949
PRS 42009
sygnał wywoławczy: SOEI
charakterystyka w I.1959: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. Skandia 262A, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 222729, 85 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.14 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
IV.kw(?).1948: ukończony jako Arka 9 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
23.II.1949: Arka 9 Gdy-141 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                  rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-141
1.VI.1949: Arka 9 Gdy-141 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 9 Gdy-141 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1955: Gdy-141 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
V.1956: Wła-122 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
XII.1964: Wła-122 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
IV.-VI.1968(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1961, nr silnika 104/268, moc 120 KM
3.V.1971: brytyjski Seacrust-23 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

10.) Arka 10 Gdy-142, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-11
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-11, zamówiony 29.X.1946, zawarcie umowy 30.VIII.1947, ukończony IV.kw.1948(?), rejestracja 23.II.1949
PRS 42010
sygnał wywoławczy: SOVF
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2518, 100 KM; 9 węzłów
UWAGA: możliwe, że ukończony z silnikiem Skandia 262A, moc 85 KM
charakterystyka w I.1967: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Callesen195DR, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1972: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8 węzłów
IV.kw.1948(?): ukończony jako Arka 10 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
23.II.1949: Arka 10 Gdy-142 (Towarzystwo Połowów Morskich i Handlu Zagranicznego „Arka”; Gdynia)
                  rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-142
1.VI.1949: Arka 10 Gdy-142 (Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 10 Gdy-142 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1956(?): Dar-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
III.-VI.1965(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, rok produkcji 1953, nr silnika 3368, moc 100 KM
1969-1971: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji 1957, nr silnika 54/86, moc 100 KM
1974: wykreślony(?) z Rejestru PRS-u

 

11.) Arka 40 Dar-30, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-16/Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 16/N6
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-16, wodowany 1950
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 16/N6, ukończony i przekazany 31.XII.1950
PRS 42035 --> od 1975: PRS 420035 --> od 2014: PRS 635250; MMSI 261011620
sygnał wywoławczy: SOLK (odebrany w połowie lat 60-tych) --> od 1999(?): SPG2434
charakterystyka w I.1959: 36.27 BRT, 12.40 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.25(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11966, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1990: 36.27 BRT, 12.40 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.25(rej.)×5.03×1.91 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 107 kW/146 KM
charakterystyka w I.2005: 35 GT, 11 NT, 17 ton; 17.45(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.91 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 107 kW/146 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2013: 15.14(rej.)×5.00×1.77 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 107 kW; 34 pasażerów
charakterystyka w I.2015: 35 GT; 17.45(całk.×5.00×1.91 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin; 15/24 ludzi załogi
31.XII.1950: ukończony jako Arka 40 Dar-30 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Darłowo)
1.I.1951: Arka 40 Dar-30 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Darłowo)
I.1951: Arka 40 Dar-30 (właściciel: Morska Centrala Zapatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Darłowo)
przed XI.1951: Dar-30 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
1.I.1952: Dar-30 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
VIII.1952: Dar-2 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
XII.1954: Arka 40 Gdy-204(Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
VI.1959: Hel-99 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
7.XII.1962 godz. 22.20: w trakcie połowów na poludniowym Bałtyku miała miejsce kolizja (Szyper Józef Glembin) z kutrem „Hel-88”
9.I.1965 godz. 02.30: wszedł na mieliznę (szyper Stefan Miller) pół mili na płn.-zach. od Piasków
8.III.1967: Wła-61 (Zygmunt i Franciszek Necel; Władysławowo)
26.VI.1975: zderzył się w porcie władysławowskim z cumującym kutrem „Wła-2”
IV.1987: Wła-61 (Zbigniew Schmidt; Władysławowo)
1989: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, nr silnika 1608/8806000020, moc 107 kW/146 KM
5.VIII.1990: podczas holowania do Górek Zachodnich, zatonęła holowana przez „Wła-61” łódź rybacka „Wła-75”
27.VI.2003 godz.15.30: został uderzony przez manewrujący w porcie puckim kuter „Wła-207”
I.poł.2009: wycofany z eksploatacji
21.VIII.2009: przekazany nieodpłatnie Fundacji Ventus z Helu, z przeznaczeniem na statek pasażerski/jacht szkoleniowy
VIII.-IX.2009: przebudowany przez firmę Usługi Motorniczo-Ślusarskie Klaudiusz Narkiewicz w Jastarni
IX.2009: statek pasażerski Maszoperia Helska (Fundacja „Ventus”; Hel)
2014: jacht turystyczno-rekreacyjny Maszoperia Helska POL 8189 (Fundacja „Ventus”; Hel)
XI.2015: w służbie

 

12.) Arka 101 Gdy-134, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-127
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-127, wodowany 1950, ukończony I.kw(?).1950
PRS 42011
sygnał wywoławczy: SOVI
charakterystyka w I.1959: 37 BRT, 12 NRT, 15 ton; 16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 2593, 100 KM; 8 węzłów
I.kw(?).1950: ukończony jako Arka 101 Gdy-134 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
IV.1950: Arka 101 Ust-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
XI.1950(?): Ust-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-46 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-46 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VIII.1952: Ust-2 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
XI.1955: Ust-52 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
27.III.1960: wszedł na brzegową płyciznę
23.III.1961 ok. 24.00: w czasie postoju we Władysławowie, w bojce na pokładzie zginął, ugodzony nożem jeden z członków załogi
18.VIII.1961: Wła-143 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
14.IX.1961: załadowany w Szczecinie na pokład s/s „Kopalnia Miechowice”, przewieziony do Conakry
IX.1961: Wła-143 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze nieznane

 

13.) Arka 102 Gdy-135, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-128
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-128, wodowany II.1950, ukończony 1950
PRS 42016 --> od 1975: PRS 420016
sygnał wywoławczy: SOKD (odebrany na początku lat 70-tych) --> od II.poł. lat 90-tych: SPS2151
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)16.14(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1949, nr silnika 2624, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1972: 37 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.57(całk.)16.71(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1966, nr silnika 117/707, 120 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1985: 37 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.57(całk.)16.71(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Wola-Henschel 6R1416, 110 kW/150 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1993: 37 BRT, 12 NRT, 13 ton; 17.57(całk.)16.71(rej.)×5.01×1.82 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Wola-Henschel 6R1416, 110 kW/150 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2007: 42 GT, 13 NT, 13.32 tony; 17.57(całk.)15.21(rej.)×5.20×2.00 m, wysokość boczna 2.60 m; silnik 6-cyl. Wola-Henschel 6R1416, 110 kW/150 KM; 9 węzłów
1950: ukończony jako Arka 102 Gdy-135(właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 102 Gdy-135 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 102 Gdy-135 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(1955?): Dar-37 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
1965(1966?): Dzi-47 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona” ; Dziwnów)
kon.1968-I.1969: przebudowany do standardu typu STOREM-4B.
III.1973(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/523, rok produkcji 1964
3.II.1974: na łowisku „G 6”, w gęstej mgle, kolizja (szyper Józef Mikołajczyk) z zachodnioniemieckim statkiem „Martha”
I.poł.1974: wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/767, rok produkcji 1967
III.1978(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 104/26, rok produkcji 1961
1980: Dzi-47 (Wacław Kaniewski; Dziwnów)
1982-1984: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola-Henschel 6R1416, moc 110 kW/150KM
II.kw.1992: Dzi-47 (Sabina Markowska i Wspólnicy; Dziwnów)
15.II.2000: brał udział w poszukiwaniu członka załogi kutra „Dzi-85”, który wypadł za burtę.
2010: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

14.) Arka 103 Ust-50, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-129
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-129, wodowany 1950, ukończony i przekazany 15.IV.1950
PRS 42044
sygnał wywoławczy: SOVA
charakterystyka w I.1959: 36.30 BRT, 12.32 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2592, 100 KM; 8 węzłów
15.IV.1950: ukończony jako Arka 103 Ust-50 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Ustka)
XI.1950(?): Ust-50 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Ustka)
1.I.1951: Ust-50 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
I.1951: Ust-50 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-50 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VIII.1952: Ust-6 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
XI.1955: Ust-56 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
18.VIII.1961: Wła-144 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
14.IX.1961: załadowany w Szczecinie na pokład s/s „Kopalnia Miechowice”, przewieziony do Conakry
IX.1961: Wła-144 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze nieznane

 

15.) Arka 104 Gdy-156, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-130
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-130, wodowany 1950, ukończony 1950
PRS 42041 --> od 1975: PRS 420041
sygnał wywoławczy: SOVK (odebrany na początku lat 70-tych) --> od 2000: SPK2003
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.08(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1947, nr silnika 2626, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.08(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1969: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.08(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1993: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.08(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 121 kW/165 KM, 8.5 węzła
1950: ukończony jako Arka 104 Gdy-156 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 104 Gdy-156 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 104 Gdy-156 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
8.II.1951: w porcie helskim zderzyl się (szyper Alfons Sikora) z kutrem „Hel-46”
1954(?): Koł-49 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
5.IX.1956 ok. godz. 18.00: na łowisku w pobliżu Darłowa, został uderzony (szyper Stefan Kopryk) w nadburcie przez kuter „Dar-42”
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1958, nr silnika 74/114, moc 100 KM
IV.-IX.1968(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1968, nr silnika 114/884, moc 120 KM
VIII.-IX1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/785, rok produkcji 1967
1976-1978: Dar-115 (Mieczysław Banasik; Darłowo)
1981: Ust-25 (Mieczysław Banasik; Ustka)
1988: Ust-25 (Stanisław i Bogusław Jodko; Ustka)
IV.kw.1992: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck SW680/195 Delfin, moc 121 kW/165 KM
1995-1997: Ust-25 (Janusz Woś i Wspólnicy; Ustka)
2001-2004: Ust-25 (Janusz Woś; Ustka)
9.VIII.2005: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

16.) Arka 105 Gdy-151, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-125
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-125, wodowany 1950, ukończony 1950
PRS 42043
sygnał wywoławczy: SONP
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×4.99×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2610, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1967: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×4.99×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1972: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×4.99×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8.5 węzła
1950: ukończony jako Arka 105 Gdy-151 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 105 Gdy-151 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 105 Gdy-151 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(?): Koł-50 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
VIII.1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji 1956, nr silnika 34/41, moc 100KM
1965(?): Dzi-59 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona” ; Dziwnów)
III.-IV.1966: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1960, nr silnika 54/89, moc 120 KM
V(?).1971: brytyjski Seacrust-12 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

17.) Arka 106 Koł-48, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-126
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-126, wodowany 1950, ukończony 1950
PRS 42042
sygnał wywoławczy: SOKM (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1948, nr silnika 2625, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1969: 36 BRT, 12 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.13(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8.5 węzła
1950: ukończony jako Arka 106 Koł-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Kołobrzeg)
1.I.1951: Arka 106 Koł-48 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Kołobrzeg)
I.1951: Arka 106 Koł-48 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Kołobrzeg)
poł.50-tych: Koł-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Kołobrzeg)
1957-1958(?): Koł-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
19.IX.1958: zderzył się z kutrem „Koł-17”
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji 1957, nr silnika 54/82, moc 100 KM
III.-VI.1967: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1967, nr silnika 114/754, moc 120 KM
VIII.-XI.1971: wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 104/215
1974: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

18.) Arka 107 Dar-46, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-134
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-134, wodowany 1950, ukończony i przekazany IV.1950, w eksploatacji 28.IV.1950
PRS 42027
sygnał wywoławczy: SOHZ --> od IV.1953: SOVP
charakterystyka w 1950: 36.06 BRT, 11.15 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×2.2 m, wysokość boczna 2.22 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1959: 36.14 BRT, 10.83 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2702, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36.14 BRT, 10.83 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.40 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 36.14 BRT, 10.83 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.01(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
IV.1950: ukończony jako Arka 107 Dar-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Darłowo)
28.IV.1950: wszedł do eksploatacji
IV.kw(?).1950: Dar-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”; Darłowo)
1.I.1951: Dar-46 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
I.1951: Dar-46 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Darłowo)
1.I.1952: Dar-46 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
VIII.1952: Dar-1 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
XI.1955: Dar-41 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
X.1960: Dar-41 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Darłowo)
16.III.1961: Wła-70 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 2685, rok produkcji 1950
X(XII?).1964: Wła-70 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
11.I.1965: wchodząc do portu władysławowskiego, wszedł pomiędzy pale
12.I.1965: ściągnęty przez kuter ratowniczy „RC-1”
XII.1966(1967?): wymiana dotychczasowego silnika na 4-cyl. silnik Puck B-120W, rok produkcji 1966, nr silnika 114/694, moc 120 KM
5.X.1971: brytyjski Seacrust 7 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

19.) Arka 108 Gdy-153, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-18/Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 18/N6
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-18, wodowany 1950
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 18/N6, ukończony i przekazany 16.VI.1950
PRS 42029
sygnał wywoławczy: SOKE
charakterystyka w I.1959: 36.31 BRT, 12.41 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.19(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. June Munktell 502MB, rok produkcji silnika 1949, nr silnika 7660/61, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1969: 36.31 BRT, 12.41 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.19(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
16.VI.1950: ukończony jako Arka 108 Gdy-153 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 108 Gdy-153 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 108 Gdy-153 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1955: Gdy-153 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Gdynia)
26.V.1956: zderzył się z kutrem „Wła-101”
4.VI.1956: Wła-123 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
5.XII.1964: Wła-123 (Społdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
IX.-XI.1966: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1966, nr silnika 74/114, moc 120 KM
5.X.1971: brytyjski Seacrust 22 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

20.) Arka 109 Gdy-157, typ B-368/I, Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-17/Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 17/N6(?)
Stocznia Gdańska w Gdańsku, nr budowy S-17, wodowany 1950
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 17/N6(?), ukończony i przekazany 3.VII.1950
UWAGA: numer budowy w Stoczni Rybackiej prawdopodobny
PRS 42030 --> od 1975: PRS 420030
sygnał wywoławczy: SOKS (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w I.1959: 36.31 BRT, 12.41 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.24(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. June Munktell 502MB, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 7658/59, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1992: 36.31 BRT, 12.41 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.24(rej.)×5.01×1.91 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2005: 39 GT, 12 NT, 10.1 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.90 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 9 węzłów
3.VII.1950: ukończony jako Arka 109 Gdy-157 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
10.X.1950: przy wyjściu z kanału południowego portu gdyńskiego zderzył się (szyper Jan Olczyk) z kutrem WOP-u „Hibner”
1.I.1951: Arka 109 Gdy-157 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 109 Gdy-157 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
jesień 1953: „uprowadzony” do Szwecji i opuszczony przez załogę
                     przyholowany do Świnoujścia przez prom „Kopernik”
I.1955: Gdy-157 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Gdynia)
9.VII.1956 ok. god.z 12.00: w czasie połowów na Rynnie Słupskiej (szyper Henryk Przybylski), wypadł za burtę i utonął jeden z członków załogi
27.VII.1956: Wła-124 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
17.XII.1959 godz. 10.10: na akwenie „R 7-8”, kolizja (szyper Adam Narożny)  z kutrem „Wła-61”
5.XII.1964: Wła-124 (Społdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Gryf”; Władysławowo)
VIII.1969: ZaG-11 (Henryk Wołoszyk; Górki Zachodnie)
XII.1986: WsG-11 (Jan Wenta; Górki Wschodnie)
1988: WsG-11 (Jan Wenta i Wspólnicy; Górki Wschodnie)
XI.1990: WsG-11 (Wacław i Janusz Kaniewski; Górki Wschodnie)
II.kw.1991: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, moc 121 kW/165 KM
VIII.1994: Dzi-100 (Wacław i Janusz Kaniewski; Dziwnów)
1995: Świ-16 (Wiesław Łuczak; Świnoujście)
X.2009: złomowany w Stoczni Remontowej Dziwnów Grzegorz Krakowski w Dziwnowie

 

21.) Arka 110 Gdy-159, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-131
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-131, wodowany 1950, ukończony 1950
PRS 42017 --> od 1975: PRS 420017
sygnał wywoławczy: SONA (odebrany na początku lat 70-tych) --> od I.poł. lat 2000-ych: SPK2012
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2650, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1972: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2001: 36 BRT, 12 NRT, 10 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×1.85 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 88 kW/120 KM
charakterystyka w I.2005: 31 GT, 9 NT, 9 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.85 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 88 kW/120 KM; 8 węzłów
1950: ukończony jako Arka 110 Gdy-159 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 110 Gdy-159 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 110 Gdy-159 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(?): Dar-32 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
1961-1964: Dzi-48 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona” ; Dziwnów)
1967-1968: Dzi-48 (Henryk Wójcik; Dziwnów)
po 1968: Dar-14 (????; Darłowo)
przed 1972: Ust-112 (Zygmunt Pawlak; Ustka)
wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1950, nr silnika 44/71, moc 120 KM
VIII.-X.1973(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 64/101
1976-1978: Ust-112 (Jan Hadaś i Zygmunt Tyszkiewicz; Ustka)
1982-1984: Ust-112 (Jan Hadaś; Ustka)
1985-1986: Ust-112 (Jan Hadaś i Edward Rudyk; Ustka)
1992: Ust-112 (Marian Jazgarski; Ustka)
2001-2004: Ust-112 (Jacek Rumiak i Andrzej Bartoszewicz; Ustka)
2006-2007: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

22.) Arka 111 Gdy-37, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-133
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-133, wodowany VIII.1950, ukończony 1950
PRS 42018
sygnał wywoławczy: SOKN
charakterystyka w 1950: silnik 2-cyl. Vølund M-240, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.00(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1960: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.00(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8 węzłów
1950: ukończony jako Arka 111 Gdy-37 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 111 Gdy-37 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 111 Gdy-37 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzeniaa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954-1955: Dar-50 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
                   wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji 1954, nr silnika 14/02, moc 100 KM
XI.1955(?): Dar-39 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter”; Darłowo)
11.IX.1958: zderzył się z łodzią rybacką „Dar-17”
IV.-V.1959(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 74/113, rok produkcji silnika 1958
1965(1966?): Dzi-49 (Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego „Belona”; Dziwnów)
1971: brytyjski Seacrust-11 (Seacrust Ltd; Nassau; Bahamy), bandera Wielkiej Brytanii
lato 1973: unieruchomiony w Paramaribo, później pocięty na złom

 

23.) Arka 112 Gdy-160, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-132
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-132, wodowany 1950, ukończony 1950, w eksploatacji IX.1950
PRS 42024 --> od 1975: PRS 420024
sygnał wywoławczy: SONU (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w I.1959: 36.32 BRT, 12.19 NRT, 12 ton; 17.38(rej.)(?)/16.15(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1949, nr silnika 2655, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1965: 36.32 BRT, 12.19 NRT, 12 ton; 17.38(rej.)(?)/16.15(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1972: 36.32 BRT, 12.19 NRT, 12 ton; 17.38(rej.)(?)/16.15(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.50 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8.5 węzła
1950: ukończony jako Arka 112 Gdy-160 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
IX.1950: wszedł do eksploatacji
1.I.1951: Arka 112 Gdy-160 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 112 Gdy-160 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1954: Koł-43 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, rok produkcji 1953, nr silnika 3384 (lub 3324), moc 100KM
XI.1970(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1958, nr silnika 54/85, moc 120KM
X.1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/884, rok produkcji silnika 1968
II.1977: zakupiony przez Ignacego, Andrzeja i Antoniego Neclów oraz Edwina Górnowicza
25.XI.1977: Wła-41 (Ignacy Necel i Wspólnicy; Władysławowo)
13.IV.1988: przyholował z łowiska do Władysławowa, kuter „Wła-38”
IX.1988: sprzedany (za pośrednictwem Navimoru) do Holandii, jednostka przejęta w Darłowie przez Petera Weinberga
dalsze losy nieznane

 

24.) Arka 113 Gdy-162, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-159
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-159, wodowany XI.1950, ukończony 1951
PRS 42025 --> od 1975: PRS 420025
sygnał wywoławczy: SOMZ (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w 1950: silnik 2-cyl. Vølund M-240, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.11(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.11(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1972: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.11(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
1951: ukończony jako Arka 113 Gdy-162 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1952-1953(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, rok produkcji 1952, nr silnika 3366, moc 100KM
1953: Ust-11 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzeniaa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)  
XI.1955: Ust-44 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
30.I.1959 ok. godz. 22.00: w gęstej mgle, osiadł na mieliźnie (szyper Mieczysław Szeliski) w odległości 4Mm od latarni w Jarosławcu
1961-1964: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120, rok produkcji 1957, nr silnika 44/71, moc 120KM
6.I.1962 ok. 00.30: osiadł na piaszczystej mieliźnie (szyper Mieczysław Szeliski) na wschód od latarni w Jarosławcu
9.I.1962: ściągnięty z mielizny przez kuter ratowniczy „R-2” i odholowany do Ustki
III.-V.1971(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1970, nr silnika 114/90, moc 120KM
V.1977(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 34/45
1980: Dar-19 (Wiktor Morawski i Stanisław Kiełkowski; Darłowo)
1985-1986: wykreślony z Rejestru Statków Morskich PRS-u

 

25.) Arka 114 Gdy-16, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-160
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-160, wodowany 1950, ukończony 1951, rejestracja IX.1950
PRS 42012 --> od 1975: PRS 420012
sygnał wywoławczy: SOMX (odebrany na początku lat 70-tych) --> od I.poł. lat 2000-ych: SPK2091
charakterystyka w I.1959: 36.31 BRT, 12.09 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2674, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36.31 BRT, 12.09 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1988: 36.31 BRT, 12.09 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×2.07 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM
charakterystyka w I.2005: 36.31 BRT, 12.09 NRT, 9.68 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.02×2.07 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
IX.1950: rejestracja w Morskim Urzędzie Rybackim w Gdyni jako Gdy-16
1951: ukończony jako Arka 114 Gdy-16 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
II.poł.1951(?): Arka 114 Ust-45 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Ustka)
przed XI.1951: Ust-45 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Kombinat Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Ustka)
1.I.1952: Ust-45 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
VIII.1952: Ust-1 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
XI.1955: Ust-51 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
II.-IV.1964(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji 1963, nr silnika 114/461, moc 120KM
5.V.1966 godz. 23.15: wszedł (szyper Waldemar Jasiewicz) na mieliznę w odległości 8 mil na zachód od Ustki, ściągnięty przez kuter ratowniczy „R-2”
III.-V.1968(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 24/07, rok produkcji silnika 1960
III.-V.1972(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 64/100, rok produkcji silnika 1960
V.1975(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 44/59
25.II.1977 przed pólnocą: wszedł (szyper Tadeusz Sobieraj) na mieliznę w pobliżu latarni morskiej Czołpino
IX.-X.1978(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/570
26.V.1979: Wła-86 (Zbigniew i Marian Skoczke; Władysławowo)
XII.1983: Łeb-70 (Waldemar Górski; Łeba)
1985-1987: Łeb-70 (Eugeniusz Mikułko; Łeba)
1987: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, moc 121 kW/165 KM
2001-2004: Łeb-70 (Eugeniusz Mikułko i Andrzej Jagodziński; Łeba)
2009: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

26.) Arka 115 Gdy-28, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-161  
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-161, wodowany 1950, ukończony III.1951
PRS 42038 --> od 1975: PRS 420038
sygnał wywoławczy: SOKB (odebrany w połowie lat 60-tych) --> od II. poł. lat 90-tych: SPG2136
charakterystyka w I.1959: 36.34 BRT, 12.37 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11965, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1974: 36.34 BRT, 12.37 NRT; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, 100 KM
charakterystyka w I.1985: 36.34 BRT, 12.37 NRT; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m; silnik 6-cyl. Wola DM-150, 110 kW/150 KM
charakterystyka w I.1987: 36.34 BRT, 12.37 NRT; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m; silnik 6-cyl. Wola 30H6, 110 kW/150 KM
charakterystyka w I.2000: 36.34 BRT, 12.37 NRT; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D120AK, 260 kW/350 KM
charakterystyka w I.2005: 32 GT, 10 NT; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×? m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D120AK, 260 kW/354 KM
charakterystyka w I.2015: 34 GT, 10 NT, 9.8 tony; 18.56(całk.)/15.14(rej.)×5.00×2.00 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D120AK, 260 kW/354 KM
III.1951: ukończony jako Arka 115 Gdy-28 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 115 Gdy-28 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
VI.1959: Hel-89 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
29.XI.1963 godz. 02.15: zderzył się (szyper Jerzy Śląskiewicz) z kutrem „Hel-90”
28.X.1968: Wła-45 (Lucjan Caliński; Władysławowo)
IX.1969: Dar-24 (Zenon Jaskuła; Darłowo)
III.1972: Ust-15 (Zenon Jaskuła; Ustka)
II.-IV.1974(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 43/32, moc 100 KM
1978(??): Ust-15 (Rudolf Mazur; Ustka)
I.1979: ZaG-4 (Rudolf Mazur; Górki Zachodnie)  
30.I.1979: wszedł na mieliznę w rejonie ujścia Wisły w okolicy Świbna, poczym fale przybokju wyrzucily go na zwały zmarznietek kry.
2.II.1979: ściągniety przez statki ratownicze „Wiatr”, „Pasat” i „Tumak” przy wsparciu śmigłowca
1979: ZaG-25 (Rudolf Mazur; Górki Zachodnie)
XII.1981(?): Gdy-55 (Janusz Has; Gdynia)
IX.1984(?): ZaG-17 (Ryszard Jagła; Górki Zachodnie)
                    wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola DM-150, moc 110 kW/150 KM
1985-1986: wymiana (modernizacja?) dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola 30H6, moc 110 KW/150 KM
1995-1997: ZaG-17 (Jan i Ryszard Jagła; Górki Zachodnie)
                   wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D120AK, moc 260 KW/350 KM
2001-2004: ZaG-17 (Jan Jagła i S-ka; Górki Zachodnie)
2010: ZaG-17 (Połów i Obróbka Ryb Jagła R. A. J. i W. Marzec; Górki Zachodnie)
X.2015: w służbie

 

27.) Arka 116 Gdy-34, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-162
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-162, wodowany I.1950(?), ukończony 1950
PRS 42039 --> od 1975: PRS 420039
sygnał wywoławczy: SONB (odebrany w połowie lat 60-tych) --> od II. poł. lat 90-tych: SPG2142
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11963, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1991: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.14(rej.)×5.01×1.91 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/197, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
1950: ukończony jako Arka 116 Gdy-34 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Kutrowych „Arka”; Gdynia)
1.I.1951: Arka 116 Gdy-34 (właściciel: Morska Centrala Handlowa; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
I.1951: Arka 116 Gdy-34 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 116 Gdy-34 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
31.X.1955 ok. godz. 07.00: w porcie helskim zderzył się (szyper Paweł Barlasz) z kutrem „Hel-20”
1959: Hel-90 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
29.XI.1963 godz. 02.15: zderzył się (szyper Jan Konkel) z kutrem „Hel-89”
1965-1968: Hel-90 (Gerard Budzisz; Hel)
1990: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck SW680/197, moc 121 kW/165 KM
1992: Hel-90 (Daniel Budzisz; Hel)
22.III.2005: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

28.) Arka 117 Gdy-57, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-163(?)
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-163(?), wod.1950(?), ukończony I.1951(?)
UWAGA: numer budowy prawdopodobny
PRS 42059 --> od 1975: PRS 420059
sygnał wywoławczy: SOKP (odebrany na początku lat 70-tych) --> od ok. 1997: SPS2159
charakterystyka w 1951: silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, 100 KM
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Callesen 195DR, 100 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8.5 węzła
charakterystyka w I.1969: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.15(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1998: 41 GT, 12 NT, 15 ton; 17.40(całk.)/16.16(rej.)×5.00×? m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/193/1, 88 kW/120 KM
charakterystyka w I.2005: 38 GT, 12 NT, 11 ton; 17.40(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.86 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/193/1, 88 kW/120 KM
I.1951(?): ukończony jako Arka 117 Gdy-57 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1953(?): Ust-9 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”, Ustka)
XI.1955: Ust-59 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”, Ustka)
II.1958(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Callesen 195DR, rok produkcji silnika 1956, nr silnika 3317, moc 100 KM
XI.1962-I.1963(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1962, nr silnika 3377, moc 100 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
XII.1968(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1966, nr silnika 3340, moc 120 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
II.-IV.1971(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 34/45
III.-IV.1975(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/463
1981: Jas-59 (Maksymilian Dahl; Jastarnia)
2.XI.1981: w trakcie wchodzenia do portu w Jastarni, w wyniku awarii steru, wszedł na mieliznę w pobliżu pomostu spacerowego
1990: Jas-59 (Jan Ceszke; Jastarnia)
III.kw.1991: Jas-59 (Joanna Szamber; Jastarnia)
I.kw.1992: Dzi-56 (Józef Rzeźnik i Wspólnicy; Dziwnów)
1995-1997: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck SW680/193/1, moc 88 kW/120 KM
3.I.2005: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

29.) Arka 118 Gdy-22, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-156(?)/Stocznia Rybacka, nr budowy 19/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-156(?), wodowany 1950
Stocznia Rybacka, nr budowy 19/N6, ukończony 5.V.1951
UWAGA: numer budowy w Stoczni Północnej prawdopodobny
PRS 42036
sygnał wywoławczy: SOKC
charakterystyka w I.1959: 36.31 BRT, 12.2 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.19(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2681, 100 KM; 8 węzłów
5.V.1951: ukończony jako Arka 118 Gdy-22 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)  
IX.1954: Ust-33 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)  
15.X.1960: Wła-141 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
4.XII.1960: załadowany w Szczecinie na pokład m/s „Świdnica”, przewieziony do Dakaru
pocz.1961: Wła-141 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze losy nieznane

 

30.) Arka 119 Gdy-30, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-145/Stocznia Rybacka nr budowy 6/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-145, wodowany 1950
Stocznia Rybacka, nr budowy 6/N6, ukończony 30.V.1951
PRS 42040
sygnał wywoławczy: SONC
charakterystyka w I.1959: 36.27 BRT, 12.42 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.10(rej.)×5.00×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 2683, 100 KM; 9 węzłów
30.V.1951: ukończony jako Arka 119 Gdy-30 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)  
X.1954: Ust-31 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
15.X.1960: Wła-140 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
I.1961: przewieziony na pokładzie statku Polskiej Żeglugi Morskiej do Dakaru
pocz. 1961: Wła-140 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze losy nieznane

 

31.) Arka 120 Wła-26, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-143/Stocznia Rybacka nr budowy 7/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-143, wodowany III.1951(?)
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 7/N6, ukończony 31.III.1951
PRS 42048
sygnał wywoławczy: SOVX
charakterystyka w I.1959: 36.31 BRT, 12.22 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.05(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1953, nr silnika 2715, 100 KM; 9 węzłów
31.III.1951: ukończony jako Arka 120 Wła-26 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Władysławowo)
1.IV.1951: Arka 120 Hel-27 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Hel)
X.1954: Ust-30 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
15.X.1960: Wła-139 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
I.1961: przewieziony na pokładzie statku Polskiej Żeglugi Morskiej do Dakaru
pocz. 1961: Wła-139 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze losy nieznane

 

32.) Arka 121 Gdy-154, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-136/Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 8/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-136, wodowany 1951(?)
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 8/N6, ukończony 1951
PRS 42049 --> od 1975: PRS 420049 --> od ok. 2009: PRS 635235; MMSI 261001900
sygnał wywoławczy: SOKF (odebrany na początku lat 70-tych) --> od II. poł. lat 90-tych: SPG2517
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1952, nr silnika 2700, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-100, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1969: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1990: 36 BRT, 12 NRT, 15 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×1.90 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 6-cyl. Wola 30H6, moc 110 kW/150 KM
charakterystyka w I.2005: 35 GT, 10 NT, 9.22 tony; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.84 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Wola 30H6, moc 110 kW/150 KM
1951: ukończony jako Arka 121 Gdy-154 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1954(?): Ust-39 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)  
9.II.1956: w porcie usteckim zderzył się z kafarem
31.I.1958 ok. 22.40: w okolicach latarni Czołpino, we mgle wszedł na mieliznę (szyper Czesław Świat)
VI.-VIII.1963: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-100, rok produkcji silnika 1963, nr silnika 74/110, moc 100 KM
V.-VII.1967: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120W, rok produkcji silnika 1967, nr silnika 114/734, moc 120 KM
V.-VIII.1971(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 44/71, rok produkcji 1959
X.-XI.1977(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 114/705
1979: Gdy-9 (Tadeusz Galantowicz, Ryszard Prus; Gdynia)
1982-1984: Gdy-9 (Edmund Kołodziejski; Gdynia)
1985-1986: Gdy-9 (Joanna i Grzegorz Boski; Gdynia)
1987: Gdy-9 (Bolesław Pieńczke; Gdynia)
I.kw.1989: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola 30H6, moc 110 kW/150 KM
2005-XI.2008: Gdy-9 (właściciel: Bolesław Pieńczke; operator: PPPiH „Nord-Ster”)
przed III.2009: jacht rekreacyjno-wędkarski Melania POL 7420 (właściciel: Bolesław Pieńczke; operator: PPPiH „Nord-Ster”)
X.2015: w służbie

 

33.) Arka 122 Gdy-155, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-144/Stocznia Rybacka w Gdyni, nr budowy 9/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-144, wodowany 1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 9/N6, ukończony IV.1951
PRS 42050
sygnał wywoławczy: SOKG
charakterystyka w I.1959: 36.28 BRT, 12.40 NRT, 12 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.39 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1951, nr silnika 2685, 100 KM; 8.5 węzła
IV.1951: ukonczony jako Arka 122 Gdy-155 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
V.1956: Koł-51 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka”; Kołobrzeg)
IX.-XII.1959(?): wymiana dotychczasowego silnika na silnik tego samego typu o numerze seryjnym 2702, rok produkcji 1950
15.X.1960: Wła-142 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo)
4.XII.1960: załadowany w Szczecinie na pokład m/s „Świdnica”, przewieziony do Dakaru
pocz. 1961: Wła-142 (właściciel: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”; Władysławowo; operator: Polsko-Gwinejskie Towarzystwo Połowów Morskich „Soguipol”)
IX.1963: sprzedany firmie Office National des Peches Maritimes Optima z Conakry, przeszedł pod banderę Gwinei
dalsze losy nieznane

 

34.) Arka 123 Gdy-58, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-139/Stocznia Rybacka, nr budowy 5/N6(?)
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-139, wodowany 1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 5/N6(?), ukończony VIII.1951
UWAGA: numer budowy w Stoczni Rybackiej prawdopodobny, nie wykluczone, iż był to numer 13/N6
PRS 42019 --> od1975: PRS 420019; MMSI 261006940
sygnał wywoławczy: SOKJ (odebrany na początku lat 70-tych) --> od II. poł. lat 90-tych: SPG2375
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.37(całk.)/16.22(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11971, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1972: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.37(całk.)/16.22(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.41 m; silnik 4-cyl. Puck A-4, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1979: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.37(całk.)/16.22(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.41 m; silnik 4-cyl. Puck B-120W(?), 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1988: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.37(całk.)/16.22(rej.)×5.03×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.41 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 121 kW/165 KM
charakterystyka w I.2005: 29 GT, 9 NT, 8.7 tony; 17.37(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.84 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, 121 kW/165 KM
VIII.1951: ukończony jako Arka 123 Gdy-58 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 123 Gdy-58 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-58 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-96 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
21.XI.1962 po północy: w pomieszczeniu dziobowym wybuchł pożar (szyper Czesław Dominiak), ugaszony przez załogę
1965-1968: Koł-86 (Zygfryd Nocny; Kołobrzeg)
1969-1971: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck A-4, rok produkcji silnika 1955, nr silnika 44/65, moc 100 KM
1976-1978: Jas-51 (Antoni Budzisz; Jastarnia); Rejestr Administracyjny ROG/S/711
modernizacja dotychczasowego silnika do typu Puck B-120W(?), rok produkcji silnika 1955, nr silnika 44/63, moc 100 KM
1987: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck SW680/195 Delfin, moc 121 kW/165 KM
2011: Jas-51 (Antoni i Jadwiga Budzisz; Jastarnia)
X.2015: w służbie

 

35.) Arka 124 Gdy-59, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-142/Stocznia Rybacka, nr budowy 10/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-142, wodowany 1950
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 10/N6, ukończony V.1951
PRS 42051 --> od 1975: PRS 420051; MMSI 261001310
sygnał wywoławczy: SOKO (odebrany w połowie lat 60-tych) -->  od I. poł. lat 00-ych: SPK2065
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.40(całk.)/16.13(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11970, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1988: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.40(całk.)/16.13(rej.)×5.01×1.84 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193, 121 kW/165 KM
charakterystyka w I.2005: 36.29 BRT, 12.47 NRT, 9.86 tony; 17.40(całk.)/16.13(rej.)×5.01×1.84 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2015: 36.29 BRT, 12.47 NRT, 10.24 tony; 17.40(całk.)/16.13(rej.)×5.01×1.85 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
V.1951: ukończony jako Arka 124 Gdy-59 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 124 Gdy-59 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-59 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-97 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
23.XI.1962 godz. 11.10: na łowisku „U 5”, zderzył się (szyper Janusz Pietkiewicz) z kutrem „Gdy-127”
1965-1968: Hel-97 (Augustyn Schomburg; Hel)
1978: Hel-97 (Paweł Muża; Hel)
1979: Jas-34 (Paweł Muża; Jastarnia)
1987: Łeb-65 (Edward Dziadczyk, Eugeniusz Penkowski; Łeba)
wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck U/E680/193, moc 121 kW/165 KM
1993: Łeb-65 (Eugeniusz Penkowski; Łeba)
X.2015: w służbie

 

36.) Arka 125 Gdy-53, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-135/Stocznia Rybacka, nr budowy 11/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-135, wodowany 1950
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 11/N6, ukończony VIII.1951
PRS 42052 --> od 1975: PRS 420052; MMSI 261006830
sygnał wywoławczy: SOKT (odebrany w połowie lat 60-tych) --> od II. polowy lat 90-tych: SPG2126
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.40(całk.)/16.07(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11978, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1998: 36 BRT, 12 NRT, 9 ton; 17.40(całk.)/16.07(rej.)×5.01×1.84 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, 121 kW/165 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2007: 28 GT, 8 NT, 9.63 ton; 17.40(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.84 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D122A, 247 kW/336 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2015: 33 GT, 9 NT, 9.80 ton; 18.56(całk.)/15.88(rej.)×5.00×1.86 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D122A, 247 kW/336 KM; 8 węzłów
VIII.1951: ukończony jako Arka 125 Gdy-53 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 125 Gdy-53 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-53 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-95 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
24.VI.1964: poławiając na łowisku „U-6” wytrałował łodź motorową „Spi-25”, która zniknęła z portu w Świbnie 26.IX.1963
1965-1968: Hel-95 (Józef Glembin; Hel)
1985-1986: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Puck U/E680/193/1, moc 121 kW/165 KM
2001-2004: Hel-95 (Józef, Tomasz i Jarosław Glembinowie); Rejestr Administracyjny ROG/S/969
2005: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D122A, moc 247 kW/336 KM
2014: nieznacznie przedłużony
X.2015: w służbie

 

37.) Arka 126 Gdy-62, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północnej, nr budowy S-141/Stocznia Rybacka, nr budowy 12/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północnej, nr budowy S-141, wodowany 1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 12/N6, ukończony 1951
PRS 42053 --> od 1975: PRS 420053
sygnał wywoławczy: SOKU (odebrany na początku lat 70-tych) --> od ok. 1999: SPG2301
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Vølund M-240, rok produkcji silnika 1950, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1965: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1991: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×1.91 m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Wola 04H6, 106 kW/144 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2000: 36 BRT, 12 NRT, 10 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.02×1.91 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Wola 04H6, 98 kW/133 KM; 9 węzłów
charakterystyka w I.2007: 36 BRT, 12 NRT, 10 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.85 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D71A, 210 kW/286 KM
charakterystyka w I.2008: 38 GT, 11 NT, 7.31 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.85 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 6-cyl. Volvo-Penta TAM D71A, 210 kW/286 KM
1951: ukończony jako Arka 126 Gdy-62 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 126 Gdy-62 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-62 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-98 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
18.IX.1961: zderzył się na Bałtyku z jachtem „Jarel”
V.1963: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11972, moc 100 KM
1965-1968: Hel-98 (Jadwiga Budzisz; Hel)
1975: Hel-98 (Tadeusz Budzisz; Hel)
1990: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 6-cyl. Wola 04H6, moc 106 kW/144 KM
2005-2006: wymiana dotychczasowego silnika na silnik Volvo-Penta TAM D71A, moc 210 kW/286 KM
2010: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

38.) Arka 127 Gdy-49, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-140/Stocznia Rybacka, nr budowy 13/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-140, wodowany VIII.1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 13/N6(?), ukończony II.poł.1951
UWAGA: numer budowy w Stoczni Rybackiej prawdopodobny, nie wykluczone, iż był to numer 5/N6
PRS 42054 --> od 1975: PRS 420054
sygnał wywoławczy: SOKV
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.40(całk.)/16.11(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11967, 100 KM; 8 węzłów
II.poł.1951: ukończony jako Arka 127 Gdy-49 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 127 Gdy-49 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-49 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-94 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
1965-1968: WsG-4 (Jerzy Kazimierski; Górki Wschodnie)
1972-1973: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

39.) Arka 128 Gdy-148, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-138/Stocznia Rybacka, nr budowy 14/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-138, wodowany 1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 14/N6, ukończony 1951
PRS 42055 --> od 1975: PRS 420055
sygnał wywoławczy: SOKW (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.07(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11968, 100 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.1974: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.07(rej.)×5.02×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 4-cyl. Puck B-120, 120 KM; 8 węzłów
charakterystyka w I.2005: 29 GT, 9 NT, 10 ton; 17.38(całk.)/15.14(rej.)×5.00×1.91 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 4-cyl. Puck B-120, 120 KM; 8 węzłów
1951: ukończony jako Arka 128 Gdy-148 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
IV.kw(?).1952: Ust-22 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Korab”; Ustka)
przed 1956(?): Arka 128 Gdy-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
1.I.1959: Gdy-48 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-93 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
1965-1968: Łeb-12 (Jan Serkowski; Łeba)
X.1972: wymiana dotychczasowego silnika na silnik 4-cyl. Puck B-120, nr silnika 3381, moc 120 KM
UWAGA: możliwe, iż był to zmodernizowany silnik typu Callesen 195DR
1975: Ust-110 (Kazimierz Robak; Ustka)
1976-1978: Ust-110 (Kazimierz Robak i Jan Nowak; Ustka)
1995-1997: Ust-110 (Kazimierz Robak; Ustka)
16.III.1998 godz. 02.30: kotwicząc na łowisku „L11”, został staranowany (szyper Jan Habas) przez nierozpoznany statek rybacki
2005-2006: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

40.) Arka 129 Gdy-35, typ B-368/III, Stocznia Nr 3/Północna, nr budowy S-137/Stocznia Rybacka, nr budowy 15/N6
Stocznia Nr 3 --> od II.1950: Stocznia Północna w Gdańsku, nr budowy S-137, wodowany 1951
Stocznia Rybacka w Gdyni, nr stoczniowy 15/N6, ukończony 1951
PRS 42056 --> od 1975: PRS 420056
sygnał wywoławczy: SOKX (odebrany na początku lat 70-tych)
charakterystyka w I.1959: 36 BRT, 12 NRT, 17 ton; 17.38(całk.)/16.16(rej.)×5.01×? m, głębokość kadłuba 2.22 m, wysokość boczna 2.44 m; silnik 2-cyl. Kromhout 2H4, rok produkcji silnika 1950, nr silnika 11977, 100 KM; 8 węzłów
1951: ukończony jako Arka 129 Gdy-35 (właściciel: Morska Centrala Zaopatrzenia; użytkownik: Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
poł.50-tych: Arka 129 Gdy-35 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Arka”; Gdynia)
21.III.1958 godz. 05.30: zderzył się (szyper Stanisław Jurdziński) w pobliżu Helu z kutrem „Gdy-235”
1.I.1959: Gdy-35 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Gdynia)
1959: Hel-92 (Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”; Hel)
10.I.1963 godz. 9.15: na łowisku „MN 9-10”, idąc pod trałem został uderzony przez szwedzki kuter „Sin 19”
1965-1968: Hel-92 (Józef, Henryk i Stefan Muża; Hel)
1969-1971: Hel-92 (Henryk Muża; Hel)
1992: wykreślony z Rejestru PRS-u

 

41.) Gda-19, typ B-368/II, Stocznia Nr 3 w Gdańsku, nr budowy S-19
Stocznia Nr 3 w Gdańsku, nr budowy S-19, wodowany 1948(?), ukończony II.poł.1948
PRS 45005 --> od 1975: PRS 450005
sygnał wywoławczy: SOWU (odebrany w połowie lat 60-tych)
charakterystyka w I.1959: 29 BRT, 8 NRT; 17.75(całk.)/16.94(rej.)×5.04×? m, głębokość kadłuba 1.82 m, wysokość boczna 1.35 m; silnik 3-cyl. Halberg 3DDH22, rok produkcji silnika 1943, nr silnika 21448, 140 KM; 6 węzłów; 7 ludzi załogi
II.poł.1948: ukończony jako Gda-19  (Zygmunt Medyński i S-ka; Gdańsk)
II.poł.1950: przebudowa na kuter nurkowy w Stoczni Północnej(?) w Gdańsku, oznaczony jako typ B-368R
1951: kuter nurkowy Bóbr (Polskie Ratownictwo Okrętowe; Gdynia)
1966: kuter rybacki Świ-79 (Lechosław Goździk; Świnoujście)
1969-1971: Dar-27 (Edward Piątkowski; Darłowo)
13.III.1970: w nocy, w czasie postoju przy Nabrzeżu Warsztatowym portu dałowskiego, wypadł za burtę i utonął jeden z członków załogi.
1985-1987: Dar-27 (Piotr Erbel; Darłowo)
1991: Dar-27 (Zbigniew Erbel; Darłowo)
1995-1997: wykreślony z Rejestru PRS-u

Źródła:
Blady Wiesław Polska Flota Rybacka w latach 1921-2001, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2002, ISBN 83-908885-9-9
Huras Bohdan, Necel Franciszek Rybacka flota Władysławowa Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „PORTA MARE”, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62022-87-8
Indeks nazw jachtów Polskiego Związku Żeglarskiego 2012
Konkol Dariusz, Perka Tomasz Polskie statki ratownicze, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2014, ISBN 978-83-7729-102-3
Leszczyński Ryszard Tragedie rybackiego morza. Tom III, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2006, ISBN 83-922007-9-9
Miciński Jerzy, Kolicki Stefan Pod polską banderą, Seria Biblioteka Miesięcznika Morze tom 2, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1962
Rejestr 1959, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1959
Rejestr 1960, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1960
Rejestr 1961, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1961
Rejestr 1965, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1965
Rejestr 1967, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1967
Rejestr 1969, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1969
Rejestr 1972, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1972
Rejestr 1974, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1974
Rejestr 1976, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1976
Rejestr 1979, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1979
Rejestr 1980, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1980
Rejestr 1981, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1981
Rejestr 1982, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1982
Rejestr 1985, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1985
Rejestr 1987, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1987
Rejestr 1989, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1989
Rejestr 1990, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1990
Rejestr 1991, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1991
Rejestr 1992, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1992
Rejestr 1993, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1993
Rejestr 1994, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1994
Rejestr 1995, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1995
Rejestr 1998, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1998
Rejestr 2000, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2000
Rejestr 2001, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2001
Rejestr Statków 2005, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2005
Rejestr Statków 2007, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2007
Rejestr Statków 2008, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2008
Rejestr Statków 2009, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2009
Rejestr Statków 2010, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2010
Rejestr Statków 2011, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2011
Rejestr Statków 2012, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2012
Rejestr Statków 2013, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2013
Rejestr Statków 2014, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014
Rejestr Statków 2015, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2015
Rejestr Jachtów Morskich 2008/2009, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2009
Rejestr Jachtów Morskich 2013, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2013
Rejestr Jachtów Morskich 2015, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2015
Rejestr Statków Śródlądowych 2013, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2013
Rejestr Statków Śródlądowych 2014, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2014
Sawicki J.K. Polskie Ratownictwo Okrętowe 1951-2001. Zarys działalności, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 2001, ISBN 83-88583-01-8
Zbiorowe „Szkuner”. 50 lat Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2005, ISBN 83-919488-9-7
http://fow.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=6902&hilit=mayerform

Opracowanie: Dariusz "Chemik" Tustira, listopad 2015

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Komentarze  

0 #3 misiuji 2017-08-28 15:35
Cytuję Chemik:
Kilka sprostowań do "wstępniaka", który nie jest mojego autorstwa.
Główną przyczyną zaprojektowania stalowych kutrów 17-metrowych, był brak sezonowanego drewna, co było przyczyną zamknięcia M. in. Stoczni Rybackich w Siankach, Darłowie i Świnoujściu.
Nie było 6 jednostek o drewnianej konstrukcji w tym typie - Wszystkie (z wyjątkiem kutra "Gda-19" - ten miał konstrukcję mieszaną), miały konstrukcję stalową, owe 6 jednostek z Kogi, o których pisze Jerzy Miciński, miało drewniane tylko poszycie pokładu (inne miały pokłady stalowe), co było prawdopodobnie wynikiem błędnego odczytania skrótu w Rejestrze PRS-u

kontakt
Cytować
0 #2 Chemik 2015-12-02 23:19
Silniki Callesen 195DR nie były montowane oryginalnie na tych kutrach, trafiły na nie po paru latach eksploatacji, Brakuje silnika Halberg, który był zamontowany na jednym z kutrów przez cały okres jego służby.
Jerzy Miciński wymienia w swej książce 41 kutrów tego typu. 41-ym jest kuter ratowniczy "Bóbr", opisany na stronie 101.
Co do książki prof. Bladego, to lepiej jest ją przemilczeć, z powodu wielu błędów.
Cytować
0 #1 Chemik 2015-12-02 23:19
Kilka sprostowań do "wstępniaka", który nie jest mojego autorstwa.
Główną przyczyną zaprojektowania stalowych kutrów 17-metrowych, był brak sezonowanego drewna, co było przyczyną zamknięcia M. in. Stoczni Rybackich w Siankach, Darłowie i Świnoujściu.
Nie było 6 jednostek o drewnianej konstrukcji w tym typie - Wszystkie (z wyjątkiem kutra "Gda-19" - ten miał konstrukcję mieszaną), miały konstrukcję stalową, owe 6 jednostek z Kogi, o których pisze Jerzy Miciński, miało drewniane tylko poszycie pokładu (inne miały pokłady stalowe), co było prawdopodobnie wynikiem błędnego odczytania skrótu w Rejestrze PRS-u
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Sylwetki statków