25wrzesień2021     ISSN 2392-1684

00 DSC0046

146 / Śladami Jana Wandelaara / Pierwsza Pani Kapitan

Pierwszą w Polsce kobietą, która uzyskała patent kapitański – i własny statek, którym dowodziła – była pani Danuta Kobylińska-Walas. Nominację otrzymała w dniu 16 lutego 1962. Od razu Pani Kapitan stała się maskotką całej naszej floty – a także obiektem westchnień wszystkich kobiet (i nie tylko kobiet) oraz ulubienicą prasy polskiej i zagranicznej. Nic więc dziwnego, że i „Morze” uhonorowało ją pięknym portretem na okładce grudniowego numeru w 1966 roku. Autorem fotografii był mistrz Janusz Uklejewski. W całostronicowym zaś tekście wewnątrz numeru Ludmiła Toporowicz zaprezentowała czytelnikom „Listy do Kapitana” (a w każdym razie ich fragmenty), pisane przez wielbicieli Pani Danuty.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 2138
00 DSC0044

145 / Fundusz Rozbudowy Floty / „Rybaczka” / Stocznia „Wulkan”

W grudniowym MORZU z 1956 roku widoczne już były pierwsze zwiastuny politycznych zmian. W rzeczowym, popartym liczbami artykule „O Fundusz Rozbudowy Floty” Marian Gronowicz dokonał rozliczenia z niewykonanym planem 6-letnim, co spowodowało duże zaniedbania w dziedzinie gospodarki morskiej. Przedstawił obiektywnie mało budujący stan faktyczny po okresie „słusznie minionym” (wydaje się, że innych okresów w ogóle w Polsce nie mamy, pod tym względem nic się nie zmieniło) oraz nakreślił budujący, optymistyczny obraz nadciągającej „dobrej zmiany”, zawarty w rządowym programie Planu 5-letniego.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1317
00 DSC0044

143 / Pomnik Bohaterów Westerplatte / Klinika z buforem

Okładkę listopadowego numeru „Morza” z 1966 roku zdobi widziany z lotu ptaka, świeżo postawiony Pomnik Bohaterów Westerplatte w fotografii Zbigniewa Kosycarza. Wewnątrz numeru znalazła się w Aktualnościach odpowiednia notatka z uroczystości odsłonięcia pomnika.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1583
00 DSC0044

144 / Morze jest wspaniałym tematem

Morze jest wspanialym tematem – twierdził Andrzej Wajda w rozmowie z dziennikarką Haliną Stefanowską. Głównym tematem tej rozmowy, opublikowanej w listopadowym numerze „Morza” z 1976 roku, był nakręcony na podstawie powieści Josepha Copnrada polsko-brytyjski film „Smuga cienia”, który pan Wajda reżyserował.

- Powstał film conradowski, ale jednocześnie także wajdowski, czuje się, że był pana osobistym przeżyciem – mówiła pani H.S.

Andrzej Wajda odpowiadał:

„...- miałem świadomość, jakie to trudne przedsięwzięcie. (...) statek żaglowy jest czymś tak wyjątkowym, czymś tak pięknym i zdumiewającym. Przede wszystkim, co jest wspaniałe, że kto nie jest żeglarzem, widzi w żaglowcu twór bezinteresownie artystyczny, coś równie pięknego jak motyl, jak rajski ptak, po czym – nagle – okazuje się, że wszystko, co na tym statku jest, każda linia, każdy blok, każdy element drewniany czy metalowy, jest absolutnie koniecznością. I to jest właśnie takie piękne, że jest bezinteresowność, która się okazuje interesownością w najwyższym stopniu...-

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1399
00 DSC0044

142 / Nowe kierownictwo / Tragedia „Cyranki” / Czas motorowców

Listopadowy zeszyt MORZA 1956 przedstawił nowe kierownictwo partii (czyli kraju), wyłonione po październikowym VIII Plenum PZPR. Zmiana ta rozbudziła w ludziach ogromne nadzieje. Również w środowiskach morskich zaczęto wysuwać śmiałe postulaty.

  • Antoni Dubowicz
  • Odsłony: 1701