30marzec2020     ISSN 2392-1684

Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON) w Gdańsku

Baza Oznakowania Nawigacyjnego BON w Gdańsku

Do gdańskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego zabrałem się z Gdyni na „TUCANIE” (dzięki uprzejmości pani szyper Grażyny Sadłoń). Na pokładzie mieliśmy jedną pławę, którą wymieniliśmy w Gdańsku na sześć innych, przeznaczonych dla Jastarni.

Zanim jednak powstaną Morskie Kadry na ten temat, pozostańmy dzisiaj w gdańskiej bazie. Co to jest, czym się zajmuje Baza Oznakowania Nawigacyjnego?

Zerknijmy na stronę Urzędu Morskiego, gdzie przeczytać można co następuje:

„…Do zakresu działania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w szczególności należy:

1) utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, w tym okresowe wystawianie i zdejmowanie nawodnego oznakowania nawigacyjnego;

2) praca na rzecz ciągłego, bezawaryjnego funkcjonowania lądowego i morskiego oznakowania nawigacyjnego na obszarach administrowanych przez Urząd;

3) kontrola pozycji znaków nawigacyjnych oraz prawidłowości ich funkcjonowania;

4) współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw pomiarów morskich i opracowań batymetrycznych przy prowadzeniu prac batymetrycznych;

5) wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego;

6) obsługa i konserwacja urządzeń radionawigacyjnych;

7) wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą eksploatacją jednostek pływających;

8) zarządzanie obiektami, urządzeniami oraz taborem pływającym będącymi w użytkowaniu lub pod nadzorem Bazy;

9) prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej oznakowania nawigacyjnego oraz obiektów użytkowanych lub nadzorowanych przez Bazę;

10) wydobywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, przeszkód nawigacyjnych;

11) prowadzenie książek obiektów budowlanych (budynków i budowli, w tym hydrotechnicznych) oznakowania nawigacyjnego podległych Bazie;

12) merytoryczna współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw oznakowania w zakresie funkcjonowania oznakowania nawigacyjnego;

13) merytoryczna współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw planowania i realizacji remontów, inwestycji oraz wyposażenia technicznego jednostek pływających Urzędu;

14) współpraca z kapitanatami portów w zakresie wystawiania i zdejmowania oznakowania nawigacyjnego oraz zabezpieczenia eksploatacyjnego taboru pływającego tych komórek;

15) współpraca z zarządami portów w zakresie konserwacji i obsługi bieżącej pław;

16) wykonywanie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie oznakowania nawigacyjnego;

17) zabezpieczenie udziału jednostki „Zodiak” w akcjach zanieczyszczeń olejowych w obszarach morskich …”

Niedawno miałem okazję uczestniczyć w akcji wymiany i konserwacji świateł na pławie G1 na podejściu do Gdyni. Uczestniczyły w niej dwie jednostki pływające, TUCANA i ZODIAK oraz pracownicy gdyńskiej Grupy Oznaczenia Nawigacyjnego (GON). Morskie Kadry z tego wydarzenia znaleźć możecie tutaj: https://www.naszbaltyk.com/morskie-kadry-antka/3818-rendez-vous-pod-zielona-plawa.html

BON zajmuje spory teren, leżący przy Zakręcie Pięciu Gwizdków tuż obok Przystani Promowej i Westerplatte. Aktualnie toczą się tam duże prace budowlane w związku z budową nowego budynku administracyjno-socjalnego wraz z halą pław „A”, połączone ze zmianą linii nabrzeża, utwardzeniem nawierzchni placowych oraz budową nowego wjazdu i ogrodzenia.

Po tych zmianach BON będzie nie do poznania! Z pewnością trafi się okazja, by pokazać Wam w przyszłości nową siedzibę. Chwilowo jednak biura przeniesione zostały do kontenerów. Tam też zostałem gościnnie przyjęty przez pana Roberta Witkowskiego, naczelnika Bazy, który oprowadził mnie po placu.

Szczególnie oczywiście interesowały mnie składowane tam pławy, czy też boje, te stare i te nowe. Jest bowiem kilka generacji pław, kilka typów. Najnowsze z nich wyłapiecie na zdjęciach bez trudu – to te zagruntowane na szaro (widoczne na fotografiach nr 10, 12, 15 i 16). Jak łatwo dostrzec, pławy mają na szczycie różnego rodzaju znaki w formie stożków, kuli, walca itd. Na szczycie każdej prawie boi umieszczane jest również światło o specyficznej dla siebie charakterystyce, co – jak nietrudno się domyśleć – bardzo ułatwia nocną żeglugę. Cztery pławy najnowszej generacji, z wygodnym dostępem do wnętrza, w którym umieszczone będą akumulatory, czekają właśnie na placu na swój przydział, kilka następnych dołączy do nich niebawem. Z czasem wymienione lub zmodernizowane zostaną wszystkie stare pławy.

Wydawałoby się, ze przy tak dobrym oznakowaniu szlaki morskie powinny być absolutnie bezpieczne i morskie wypadki to już tylko odległa historia. Że tak nie jest, widzimy niestety codziennie. Z przykrością trzeba też przyznać, że najczęstszą przyczyną katastrof i wypadków jesteśmy my sami, człowiek za sterem, na mostku, na stanowisku dowódczym. Człowiek i jego brak wiedzy, odpowiedzialności, staranności. Z drugiej zaś strony – rozumiem racje wszystkich tych, którzy we wprowadzaniu jednostek bezzałogowych wcale nie widzą poprawy bezpieczeństwa. Bo czy naprawdę komputer będzie odpowiedzialniejszy od kapitana Schettino*? Czas pokaże.

Wybaczcie dygresję, wróćmy na plac składowy gdańskiej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, rzućmy okiem na leżące tam pławy. Dopiero przy bezpośrednim zetknięciu widać, jakie one są wielkie! Fotografia z reguły trudno to oddaje, bo na zdjęciach nie czuje się skali. Najlepiej więc, gdy ma się coś dla porównania. W tym wypadku jest to nie coś, tylko ktoś. Proszę bardzo, Grażyna „Gaga” Sadłoń, szyper TUCANY, Power Woman, „pogromczyni” pław (fotka numer 17). Wierzcie mi, dla niej nawet największe stado pław to chleb powszedni!

© Antoni Dubowicz 2019                                                                                              

*) Francesco Schettino to kapitan, który z głupoty i chęci zaimponowania panience utopił 13 stycznia 2012 wycieczkowiec COSTA CONCORDIA na skałach koło włoskiej wysepki Giglio. Po katastrofie Schettino nie poprowadził akcji ratowniczej, zszedł ze statku jako pierwszy. Zginęły 32 osoby.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Przeczytaj również: